Virtuaalimatkailun kehittämishankkeen tuloksia ja pohdintaa

Ihmisiä istumassa ja seuraamassa VIRMA-hankkeen päätöstilaisuutta.

TAMKin VIRMA-hanke päättyi elokuun lopussa. Hanke sparrasi kymmeniä yrityksiä ja kohtasi satoja matkailualalla työskenteleviä. Voidaan todeta, että hanke onnistui jopa yli odotusten ja antoi siihen osallistuneille arvokasta tietoa sekä kokemusta virtuaalimatkailusta ja sen parissa työskentelystä.

Virtuaalimatkailu-hankkeessa (VIRMA) paneuduttiin auttamaan Pirkanmaan alueen matkailuyrityksiä virtuaalisten matkailutuotteiden innovoinnissa, suunnittelussa ja lanseerauksessa. Hankkeen aikana saatiin tuloksena muutama kaupallistettu tuote markkinoille ja kehitettiin useita aihioita, joista voidaan jatkossa kehittää myytäviä tuotteita.

Kaikki palautekyselyihin vastanneet kokivat hankkeen onnistuneena. Erityisesti kehuttiin hankkeen luomia verkostoitumismahdollisuuksia ja tapahtumia alueen matkailualan toimijoiden, VR-palveluja tarjoavien yritysten ja oppilaitosten välillä. Lisäksi hyväksi koettiin tietämyksen lisääntyminen VR-tuotteista, niiden mahdollisuuksista ja rajoitteista. Muutamat matkailualan yrittäjät olivat saaneet konkreettisen tuotteen hankkeen ansiosta tai ainakin ideoita sellaista varten.

Myös hankkeen synnyttämä malli virtuaalimatkailun suunnittelusta ja toteutuksesta koettiin ymmärrettäväksi ja hyödylliseksi matkailuyrittäjien tarpeisiin. Malli on julkaistu elokuussa 2023 Visit Tampereen verkkosivuilla (https://visittampere.fi/yrityksille/tietoa-ja-osaamista-yrityksille/).

Haastavalle markkinalle uutta näkökulmaa

Osallistujat kokivat VR-matkailussa haasteina kilpailua perinteisen matkailun kanssa sekä liiketoiminnan kannalta järkevän ansaintamallin luomista. Erityisesti koronasulun päätyttyä aikaa tai tarvetta VR-tuotteelle on ollut vaikea löytää, koska perinteinen matkailu on lähtenyt heti voimakkaaseen nousuun. Eräs palautteen antaja tiivisti asian virtuaaliopastuksen suhteen: ”se on ihan hyvä tuote, mutta yksin sillä ei toistaiseksi elä ja on vaikea kuvitella, miten sillä eläisi jatkossakaan.” Usein VR-matkailutuote nähdään markkinointivälineenä, tutustumisena varsinaiseen kohteeseen ennen fyysistä matkaa sinne.

Asennoituminen VR-matkailutuotteeseen vaatii vielä kehittymistä ja ehkäpä kohderyhmien tarkempaa pohtimista ja rajaamista. Fyysistä matkailua ei tarvitse eikä voikaan korvata täysin virtuaaliympäristöllä. Tähän vaikuttavat tällä hetkellä eniten kokonaisvaltaisen aistielämyksen rajoitteet suhteessa reaalimaailmaan. Aina ei kuitenkaan ole mahdollista tai edes tarvetta liikkua fyysisesti. On olemassa erityisiä potentiaalisia asiakasryhmiä, esimerkiksi koululaiset, joille voidaan tuotteistaa mielekkäitä virtuaalisia tuotteita ja samalla säästää siirtymisiin liittyviä kuluja ja aikaa.

Hankeyhteistyö kannattaa ja VR-matkailun tulevaisuudessa on mahdollisuuksia

Hankkeen osallistujat kokivat hyötyvänsä jatkossakin oppilaitosyhteistyöstä ja sen verkostoitumismahdollisuuksista. Kaikkea ei tarvitse eikä kannata tehdä itse. Teknologian kehittyessä ja uusien ideoiden myötä voivat VR- ja etämatkailu hyvinkin muuttua itsenäisesti kannattaviksi tuotteiksi. VR-matkailun tulevaisuuden kehityssuunta jää nähtäväksi. On tosiasia, että fyysisen matkailun resurssit ja ympäristö ovat nykyään uhattuina mm. ilmastonmuutoksen aiheuttamien vakavien seurausten vuoksi. On todella mielenkiintoista seurata matkailualan kehittymistä kokonaisuudessaan: miten matkaillaan 10 vuoden päästä?

 

Kirjoittajat: Sari Matala, VIRMA-hanketiimin jäsen, lehtori, Liiketalous ja media, TAMK ja Ilkka Piiroinen, VIRMA-hanketiimin jäsen, lehtori, Sosiaali- ja terveys, TAMK.

Kuva: Ilkka Piiroinen, TAMK.

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Lue seuraavaksi