Kulttuurihyvinvointia kaikille musiikin muodossa

Nelli Asikainen (kitara), Anu Collin (laulu), Noora Kykyri (piano), Annariina Penttilä (fagotti), Teresa Vellacott (viulu) ja Susanna Vähänen (piano) musisoimassa.

Kulttuurihyvinvoinnin yhtenä ulottuvuutena on taiteen ja kulttuurin kokeminen vastaanottamalla sekä osallistumalla tilanteisiin, jossa taidetta on tarjolla esimerkiksi gallerioissa ja konserteissa. Hyvinvoinnin lisäämiseksi kulttuuria voidaan viedä erilaisiin toimintaympäristöihin, kuten julkisiin tiloihin. Näin mahdollistetaan musiikin kokeminen kaikille ja osallistumisen kokemus yhteisestä hetkestä. TAMKin musiikkipedagogien myöhäisiän musiikkikasvatuksen opintojaksolla pohdimme, miten musiikkia voidaan tuoda kaikkien ulottuville.

Tavoitteena oli miettiä, miten saadaan aikuiset innostumaan musiikin opiskelusta esimerkiksi musiikkiopistoissa. Tarkoituksena oli suunnitella kulttuurihyvinvointia lisäävää musiikkitoimintaa sosiaalialan toimintaympäristössä yhteistyössä toimintaan osallistuvien kanssa. Opiskelijat suunnittelivat ja toteuttivat aikuisten pedagogista musiikkitoimintaa, jossa he huomioivat erilaisten toimintaympäristöjen ja asiakkaiden toimintamahdollisuudet sekä erilaiset toteuttamisen muodot. Keskeisinä teemoina ovat kulttuurihyvinvointi, osallisuus ja palvelumuotoilu.

Yhteismusisointia matalalla kynnyksellä

Pirkanmaan Kulttuurirahaston apurahan saanut ryhmä teki apurahahakemuksen musiikin viemiseksi palvelutaloihin. Apurahan turvin he pääsevät kesän aikana lisäämään kulttuurihyvinvointia palvelutalojen asukkaille ja työntekijöille. Toinen ryhmä toteutti musiikkituokion Tesoman yhteisökahvilassa.

Halusimme toteuttaa matalankynnyksen yhteismusisointitapahtuman yhteisökahvilan asiakkaille, sillä musiikilla on laajamittaisia hyvinvointivaikutuksia. Musiikki, ja taide yleensäkin mahdollistaa yhteisöllisyyden, joka edistää yksinäisyydestä irrottautumista sekä madaltaa kynnystä kohdata toinen, täysin vieraskin ihminen.

Tesoman yhteisökahvila sijaitsee kauppa- ja palvelukeskus Westerissä. Kahvilaa ylläpitää voittoa tavoittelematon Setlementti ry ja sen yhteydessä toimii kirjaston lukusali. Tavoitteena oli osallistaa paikalle tulevia kahvilan asiakkaita erilaisilla aktiviteeteilla musiikkiin liittyen, mutta tämä ei toteutunut ihan toivotulla tavalla. Vaikka tilaisuuteen varattuun tilaan ei moni tällä kertaa löytänyt, niin kirjaston lukusalin puolella yleisö nautti tilaisuutta varten kitaralle, fagotille, viululle ja pianolle sovittamistamme tutuista ja ikivihreistä kappaleista. Asiakkaiden osallistumista varmasti lisäisi se, jos toimintaa olisi säännöllisesti. Tämä edellyttäisi pidempää toteutusaikaa tai yhteistyötahon toiminnan jatkamista.

Tavoitteenamme oli luoda iloinen ja osallistava musiikkituokio. Monipuolisten visuaalisten, auditiivisten ja kinesteettisten keinojen avulla pyrimme stimuloimaan yleisön aivojen eri kerroksia.

Eri puolella Suomea asuva ryhmä tapasi osin toisensa ensimmäisen kerran vasta musiikkituokion toteutuksessa. Ryhmä nautti tilaisuudesta valtavasti.

Osaamista ja uusia ideoita

Myöhäisiän musiikkikasvatuksen opintojakson kokeilut osoittivat, että musiikkipedagogiopiskelijoilla on valtavasti osaamista ja ideoita, joilla voisi erilaisten innovaatioiden kautta olla huomattavaa arvoa ja merkitystä erilaisten toimintayksiköiden ja asuinalueiden elämää ajatellen. Tämä oli meille opintojakson opettajillekin antoisa toteutusmalli. On palkitsevaa nähdä opiskelijoiden kekseliäisyyttä, aloitekykyä ja rohkeutta kokeilla uudenlaisia tapoja toteuttaa musiikin tuomista erilaisten yleisöjen ja osallistujien saataville. Opettajina koimme onnistumisen tunnetta, vaikka suurkiitos hienoista toteutuksista kuuluu ahkerille musiikkipedagogiopiskelijoille.

Kirjoittajat: Musiikkipedagogiopiskelija Anu Collin, yliopettaja Päivi Lehtonen, Pedagogiset ratkaisut ja kulttuuri ja lehtori Minna Nurminen, Sosiaali- ja terveysala, TAMK

Kuva: Saara Vellacott

 

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *