Kolmikannalla tuloksia – Rethink Gastro näkyi restonomiopiskelijoiden keväässä

Rethink Gastro -hanke on tarjonnut tänä keväänä lähes 50 restonomiopiskelijalle mahdollisuuden ratkoa yrityslähtöisiä haasteita osana opintojaan. Kolmikantaisen, yritysten, opiskelijoiden ja oppilaitoksen yhteistyön taustalla on TAMKin asiantuntijoiden ja hankeyritysten yhteistyön tunnistamat kehittämistarpeet, joihin 10 opiskelijatiimiä tarttui kevään Uudet viisasten kivet -opintojaksolla.

Rethink Gastrossa kehitetään pirkanmaalaisten ravitsemisalan yritysten liiketoimintaa, erityisesti tuottavuutta ja henkilöstön työhyvinvointia (Kylänen 2022; Jähi 2021). Opiskelijaryhmien projektit liittyivät yritysten kokemiin käytännön haasteisiin, joita hankkeen työpajoissa ja haastatteluissa on havaittu viime syksynä ja talvena (ks. Jähi, Kylänen & Luiro 2022).

Työnantajamielikuviin perehtymistä

Kolme opiskelijatiimiä perehtyi rekrytoinnin ja työnantajamielikuvan kehittämiseen. Opiskelijat analysoivat työnhakuilmoituksia ja tunnistivat osaavan työvoiman saatavuushaasteita. He myös pohtivat syitä siihen hyödyntämällä teoriaa ja opiskelijakyselyä sekä haastattelemalla yritysedustajia. Opiskelijakyselyssä tuli esiin alan monet mahdollisuudet, uuden oppiminen, ihmisläheisyys ja hyvä työilmapiiri. Haasteina pidettiin alan aliarvostusta, matalaa palkkatasoa sekä kiireistä ja stressaavaa työtä. Myös yritysedustajien keskuudessa alan heikosta arvostuksesta oltiin huolissaan. Kolmen ravitsemisalan rekrytointia puineen tiimin tuloksista on laadittu hankeasiantuntijoiden toimesta infograafi, johon pääset tutustumaan hankkeen kotisivuilla.

Yksi tiimeistä perehtyi rekrytointiprosessin ja työnantajamielikuvan keskinäiseen vuorovaikutukseen ja haasteisiin. Opiskelijat kehittivät työnhakijaystävällisemmän ja rekrytointiprosessia tukevan oppaan, johon oli koottu vinkkejä onnistuneeseen rekrytointiin. Toinen tiimeistä nosti esiin ammatillisen koulutuksen oppilaitos- ja työelämäyhteistyön merkityksen alan houkuttelevuuden parantamisessa. Tuloksena luotiin muistilista työpaikkaohjaajille.

Esimerkkinä muista kehittämistöistä yksi tiimi perehtyi somemarkkinoinnin kehittämiseen Leipomo Jyvälle. Yrityksen brändikuvaa haluttiin kehittää ja toisaalta etsittiin ideoita asiakasviestintään. Opiskelijat tekivät vertailuanalyysin neljästä kilpailijasta saadakseen ymmärrystä alan markkinoinnista ja ideoita kehittämistyöhönsä. Tulosten mukaan leipomoala ei panosta kovinkaan paljoa henkilöbrändäykseen. Lopputuloksena syntyi postausideoita ja esimerkkijulkaisuja, joita toimeksiantaja piti realistisina.

Kolmikanta linkittämässä työelämää, opiskelijoita ja yrityksiä

Opiskelijoiden, yritysten ja TAMKin TKI-työn kolmikanta loi aidon win-win-win-tilanteen laadukkaiden opiskelijatöiden avulla:

  • opiskelijoille karttui kokemuksia oikeiden työelämän haasteiden ratkaisemisesta potentiaalisten tulevaisuuden työnantajien kanssa.
  • yrityksille kertyi ajankohtaista taustatietoa, uutta ajatteluvoimaa ja ratkaisuja ulkopuolisin, tuorein silmin.
  • TKI-hankkeelle yhteistyö muodosti väylän viedä tuloksia ja teemoja välittömästi osaksi uusien osaajien koulutusta.

Lisäksi työelämän ja TAMKin yhteistyö tarjosi tietoa koulutus- ja kehittämistarpeista sekä osaamisista, joiden pohjalta voidaan rakentaa seuraavia yhteistoimenpiteitä.

Rethink Gastro jatkaa kolmikannan viitoittamalla tiellä myös tulevana lukuvuonna. Seuraa hanketta TAMK-blogissa ja muissa medioissa tai tule juttelemaan, kun satumme vastakkain kampuksen käytävillä.

Rethink Gastro -hankkeen verkkosivu: https://projects.tuni.fi/rethinkgastro/

 

Lähteet

Jähi, M., Kylänen, M. & Luiro, A. 2002. Misat tikkiin. Aromi, 2/2022. https://www.lehtiluukku.fi/lehdet/aromi/2-2022/302836.html [viitattu 13.5.2022].

Jähi, M. 2021. Onko työhyvinvointiin panostaminen ravintola-alan piilevä mahdollisuus uudistua? TAMK-blogi. https://blogs.tuni.fi/tamkblogi/hanketoiminta/onko-tyohyvinvointiin-panostaminen-ravintola-alan-piileva-mahdollisuus-uudistua/ [viitattu 13.5.2022].

Kylänen, M. 2022. Aikaa kehittämiselle kehittämisen aikana. TAMK-blogi. https://blogs.tuni.fi/tamkblogi/hanketoiminta/aikaa-kehittamiselle-kehittamisen-aikana/ [viitattu 13.5.2022].

Kirjoittajat: Lehtori Arja Luiro, lehtori Markus Jähi ja lehtori Mika Kylänen, Liiketalous ja media, TAMK

Kuva: Pixabay

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Lue seuraavaksi