Mitä voimme tarjota alumneillemme jatkossa?

TAMKista valmistuu vuosittain noin 2000 AMK-tutkintoa ja 300 ylempää YAMK-tutkintoa. Kansallisen uraseurantakyselyn mukaan n. 70 % TAMKista vuosina 2013-2015 valmistuneista asuu Pirkanmaalla edelleen viisi vuotta valmistumisensa jälkeen. Mitä TAMK voi tarjoa alumneilleen jatkossa?

Tampereen ammattikorkeakoulun suurimmat koulutusalat ovat terveys- ja hyvinvointi-, tekniikan- sekä tietojenkäsittelyn ja tietoliikenteen sekä kaupan, hallinnon ja oikeustieteen alat. Näille aloille kohdentuvat myös suurimmat työelämän osaajatarpeet. Kansallisen uraseurantakyselyn (2018–2020) tuloksista selviää, että TAMKista valmistuneista noin 70 % on osallistunut johonkin osaamistaan täydentävään koulutukseen viiden vuoden sisällä valmistumisestaan.

Suosituimpia ovat lyhyemmät koulutukset. Ne ovat pääasiassa työnantajan maksamia koulutuksia työtehtäviin liittyen, ja niihin on osallistunut vajaa kolmannes kaikista valmistuneista. Toiseksi suosituinta on yliopistokoulutukseen osallistuminen ja kolmanneksi YAMK-koulutukseen osallistuminen. TAMKista valmistuneista yhteensä useampi kuin joka neljäs on aloittanut uuden tutkinnon opiskelun joko yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa. Yleisintä yliopistokoulutukseen hakeutuminen on tekniikan aloilla, kun YAMK-tutkintoon puolestaan hakeudutaan usein terveys- ja hyvinvointialoilla. Lyhyisiin koulutuksiin osallistutaan eniten terveys- ja hyvinvointialoilla (Kuva 1).

Taulukko valmistuneista

Kuva 1. TAMKin suurimmilta koulutusaloilta valmistuneiden osallistuminen eri koulutuksiin viiden vuoden sisällä AMK-tutkinnon suorittamisesta. 

Syitä kouluttautumiseen on monia, mutta yleisimmin uraseurantakyselyn avoimissa vastauksissa viitataan uralla etenemiseen ja osaamisen kehittämiseen. Konetekniikan insinööri perustelee kouluttautumistaan näin: ”Ei vain yhtä tärkeää syytä. Ammattitaidon kehittäminen, uralla eteneminen sekä itseni sivistäminen.”

Kansallisesti tarkasteltuna hakeutuminen valmistumisen jälkeen yliopisto-opintoihin tai YAMK-opintoihin vaihtelee alueittain. Tekniikan alan AMK-tutkinnon suosittaneilla yliopistokoulutukseen hakeutuminen korostuu Pirkanmaalla sekä Etelä-Karjalassa, joissa on jo pitkään toiminut tekniikan opetusta tarjoava yliopisto. Sen sijaan esimerkiksi kauppa, hallinto ja oikeustieteen alalta yliopistokoulutukseen hakeudutaan useammin Jyväskylän ja Vaasan yliopiston vaikutusalueilta Pohjanmaan ja Keski-Suomen maakunnista. Sellaisilla alueilla, joissa ei ole laajaa yliopiston koulutustarjontaa, ammattikorkeakouluista valmistuneet hakeutuvat useammin YAMK-koulutukseen.

Tampereen vahvuutena on laaja-alainen tutkintokoulutustarjonta ammattikorkeakoulussa ja yliopistossa sekä yhteistyössä toimivat jatkuvan oppimisen palvelut (Tree). Tampere houkuttelee uusia opiskelijoita ja valmistuneet jäävät seudulle asumaan. Vaikka potentiaalia on, TAMKista valmistuneet osallistuvat koulutuksiin hieman harvemmin kuin muista ammattikorkeakouluista valmistuneet.

Keskeinen kysymys on: Mitä voisimme tarjota valmistujillemme, jotta kipinä jatkuvaan oppimiseen syttyisi ja alumnit löytäisivät entistä paremmin koulutustemme pariin?

Teksti: Elisa Rantanen, Asiantuntija, toiminnanohjaus ja raportointi, Laadunhallinta ja toiminnanohjaus, TAMK
Kuva: Essi Kannelkoski

 

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *