Sairaanhoitajakoulutuksen yhteistyötä Suomenlahden yli

Seminaarityöskentely käynnissä

Tampereen ammattikorkeakoulun ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkool:n välillä käynnistettiin opinnäytetyöskentelyyn liittyvä yhteistyö syksyllä 2018.

Yhteistyössä on kyse kokemusten vaihdosta tamperelaisten ja tallinnalaisten opinnäytetyötä tekevien sairaanhoitajaopiskelijoiden välillä. Tarkoituksena on jakaa kokemuksia samasta aihepiiristä tehtyjen, sekä suunnitteluvaiheen, että valmiiden opinnäytetöiden tekemisestä.

Joulukuussa 2019 Tampereen ammattikorkeakoulussa valmistunut sairaanhoitajakoulutusohjelman opinnäytetyö “Sairauden kokemus Parkinson-potilailla” sai kunnian olla ensimmäisenä tamperelaisena opinnäytetyönä mukana tässä yhteistyöhankkeessa. Hankkeen myötä opiskelijoiden oli mahdollista tutustua paikan päällä toisen maan hoitotyön opiskeluun. Yhteisten seminaarien sekä opinnäytetöiden kautta oli mahdollista vertailla terveydenhuoltojärjestelmään, hoidon toteuttamiseen sekä kulttuuriin liittyviä eroja ja yhtäläisyyksiä Viron ja Suomen välillä.

Vierailuja puolin ja toisin

Yhteistyöprojekti lähti käyntiin tallinnalaisten sairaanhoitajaopiskelijoiden ja opettajien vierailulla Tampereen ammattikorkeakouluun helmikuussa 2019. Yhteisessä seminaarissa esiteltiin sekä suomalaisten, että virolaisten sairaanhoitajaopiskelijoiden opinnäytetöiden suunnitelmat englannin kielellä. Keskustelu oli vilkasta, ja yhteisymmärrykseen pääsyä helpotettiin välillä myös suomen ja viron kielen avulla. Kielten sekoitus sujui luontevasti, onhan kyseessä sukulaiskielet.

Seminaarissa kuulijat esittivät kysymyksiä toistensa aiheista, ja näin saatiin vinkkejä esimerkiksi opinnäytetyön menetelmiin ja töiden toteuttamiseen liittyen. Seminaarin jälkeen virolaisille esiteltiin Tampereen ammattikorkeakoulua ja keskusteltiin Suomen ja Viron koulutuksen eroavaisuuksista. Tilaisuudessa vieraillut Tampereen ammattikorkeakoulun robotti Pepper herätti ihastusta ja sen kanssa keskusteltiin innokkaasti.

Pepper-robottia ihasteltiin
Tutustumista kouluun
Minnan ja Katin seminaariesitys

Tampereen ja Tallinnan väliseen yhteistyöhankkeeseen kuului tamperelaisten opiskelijoiden vastavierailu Tallinnaan joulukuussa 2019. Matkalle lähti Tampereen ammattikorkeakoulusta kuusi sairaanhoitajaopiskelijaa ja kolme opettajaa. Vierailun aikana Tallinnassa järjestettiin vastaavanlainen seminaari kuin Tampereella helmikuussa 2019. Päivään osallistui Tallinnasta kolme opettajaa ja kuusi opiskelijaa. Seminaarissa esiteltiin kolme valmista ja neljä suunnitelmavaiheen opinnäytetyötä.

Oman työn esityksen alkuun liittyi jännitystä. Sen helpotettua tilanteesta jäi positiivinen fiilis, saimme hyvin kokemusta ja rohkeutta esiintymiseen. Opiskelijakollegoiden kanssa tehty koulun esittelykierros herätti keskustelua ja vertailua esimerkiksi koulujen välineistöstä, opiskelujen rakenteesta sekä tulotasosta. Lähtöpäivän vierailu tutustutti hyvin paikalliseen terveyskeskuksen arkeen ja toi esille, että tallinnalaisen sairaanhoitajan työ eroaa suomalaisesta esimerkiksi työaikojen ja palkkauksen suhteen.

Opettajat kuvassa

Yhteistyön etuja

Tallinnan yhteistyö opinnäytetyöprosessissa antaa uuden, kansainvälisen sävyn opintoihin. Opiskelijat saavat mahdollisuuden keskustella ja jakaa ajatuksia laadukkaasta suomalaisesta koulutusjärjestelmästä, omista sairaanhoitajaopinnoistaan, opinnäytetyön tekemisestä ja samalla verkostoitua saman alan opiskelijoihin. Yhteistyöprojektiin osallistuneet kokivat saaneensa rohkeutta jatkossakin lähteä mukaan vastaaviin projekteihin. Ennen kaikkea opittiin, kuinka antoisaa on päästä osallistumaan kansainväliseen yhteistyöhön.

 

Kirjoittajat: TAMKin sairaanhoitajaopiskelijat Minna Hakala, Kati Jalonen, Maisa Naskali ja gerontologisen hoitotyön lehtori Katja Hautsalo
Kuvat: Katja Hautsalo

 

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *