Terveysalan harjoitteluissa selkeä viestintä ja joustavat ratkaisut tärkeitä

TAMKin röntgenhoitajaopiskelijoita osastopalaverissa
Kuvassa TAMKin röntgenhoitajaopiskelijoita. Kuva on alkuvuodelta 2020.

Koronapandemia on muuttanut myös terveysalan opiskelijoiden harjoittelujen toteutumista. Opiskelijoille tehdystä kyselystä selvisi, että he toivovat erityisesti selkeää viestintää muuttuvissa tilanteissa.

Teimme ” Harkka – Harjoittelusta työelämään muuttuvissa terveysalan toimintaympäristöissä” -hankkeessa mukana olevissa ammattikorkeakouluissa terveysalan opiskelijoille kyselyn harjoittelujen toteutumisesta Covid 19-pandemian aikana.

Opiskelijat kokivat tiedottamisen pandemian vaikutuksista sujuneen hyvin. He toivoivat vieläkin selkeämpää viestintää tämänkaltaisissa poikkeavissa tilanteissa. Epäselvät ja jatkuvasti muuttuvat ohjeet aiheuttivat monessa ahdistusta ja epävarmuutta. Myös epävarmuus tulevaisuudesta ja opintojen pitkittymisestä tuotiin esille. Moni kantoi myös huolta siitä, ettei harjoittelussa ollessaan tietämättään tartuta virusta muihin.

Vajaalla puolella (41 %) vastaajista harjoittelut olivat toteutuneet suunnitellusti pandemiasta huolimatta. Kolmasosalla tuli muutoksia harjoitteluun ja hieman alle neljäsosalla vastaajista harjoittelu peruuntui kokonaan. Harjoittelu muuttui osalla lyhyemmäksi tai harjoitteluympäristö vaihtui, osalla vastaajista (12%) harjoittelu toteutui palkallisessa työssä. Peruuntuneista harjoitteluista kolme neljäsosaa olisi suunnitelman mukaan ollut erikoissairaanhoidossa, jossa esimerkiksi sairaanhoitajaopiskelijoiden kohdalla alle 140 opintopistettä suorittaneilta peruttiin harjoittelu automaattisesti. Lähes puolet vastaajista koki, että harjoittelun peruuntuminen vaikeutti opintoja merkittävästi.

Uudet sähköiset ohjaustavat mukaan

Harjoittelun aikainen yhteydenpito opettajaan pandemian aikana lisääntyi kolmasosalla verrattuna alkuperäiseen suunnitelmaan. Yhteydenpito hoidettiin erilaisia sähköisiä viestintätyökaluja (Teams, Zoom, Whatsup, sähköposti) hyödyntäen. Lähes kolmasosa vastaajista toi esille, että pandemian aikana otettiin käyttöön myös uusia tapoja opiskelijan ohjaukseen harjoittelussa. Esimerkiksi arviointikeskusteluja järjestettiin aiempaa enemmän puhelimitse tai esim. Teams-yhteydellä. Toisaalta moni vastaaja toi esille, ettei pandemia tuonut mukanaan mitään muutoksia opiskelijan ohjaukseen harjoittelussa, myös aiemmin opettajan antama ohjaus oli toteutunut etäyhteyksin.

Pandemiatilanteessa toteutuneissa harjoittelussa valtaosa saavutti oppimistavoitteensa erittäin hyvin (41%) tai melko hyvin (43%). Oppimista edistivät hyvä ja motivoitunut ohjaaja sekä rauhallisempi työtahti harjoitteluyksiköissä. Moni mainitsi saaneensa hyvää oppia poikkeustilanteissa toimimiseen ja erityisesti aseptiikan merkityksestä.

Toteutimme kyselyn kahdessa osassa; keväällä 2020 suuntasimme kyselyn valmistumisvaiheessa oleville terveysalan opiskelijoille ja syksyllä 2020 kaikille terveysalan opiskelijoille. TAMKista kyselyihin vastasi yhteensä 80 terveysalan opiskelijaa, joista valtaosa vastasi kyselyyn keväällä 2021.

Tavoitteena harjoittelujen toteuttamisessa on selkeä viestintä ja joustavat ratkaisut. Pidetään huolta kaikkien hyvinvoinnista. Pandemia selätetään yhdessä.

HARKKA – Harjoittelusta työelämään muuttuvissa terveysalan toimintaympäristöissä

Kirjoittajat:
Yliopettaja Tuula-Maria Rintala ja lehtori Anna-Maria Rautiola, terveysyksikkö, TAMK
Kuva: Jaakko Saarilampi

 

 

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *