Rytmillä vertaisuudesta voimaa Valmaan

Kuvituskuva

Valmistaudumme uudistuksiin. Oppivelvollisuus laajenee koskemaan alle 18-vuotiaita ilman toisen asteen tutkintoa olevia nuoria. Uudistukset tuovat mukanaan tutkintoon valmentavan (TUVA) koulutuksen, joka kokoaa saman koulutuksen alle useita merkittäviä toteutuksia, joissa nuoret voivat kartoittaa mahdollisuuksia ja kartuttaa edellytyksiä toisen asteen koulutukseen siirtymiseksi.

Ennen uudistusta omaa alaansa pohtivat nuoret ovat ohjautuneet ammatilliseen koulutukseen valmentavaan (VALMA) koulutukseen, josta on muotoutunut suosittu ja toimiva väylä eteenpäin. Toivottavasti TUVA-koulutus pystyy poimimaan VALMA-koulutuksessa kehittyneitä hyviä käytänteitä.

Olemme tehneet yhteistyötä yksittäisinä toimijoina ja organisaatioidemme edustajina, ja VALMA-koulutus ja sen ohjauksellinen toimintatapa on ollut mielenkiintomme kohteena pitkään. Se on omanlaisensa tapa toimia ammatillisessa koulutuksessa. Sitä voi kuvata koulutuksen mittaisena ohjausprosessina, jossa opiskelijalle pyritään löytämään paras mahdollinen, realistinen vaihtoehto edetä. Toiseksi VALMA-antaa aikaa, jota tarvitaan esimerkiksi tavoitteen tarkentamiseen, valmiuksien parantamiseen tai vahvuuksien löytämiseen.

Miten VALMA-koulutuksessa toimitaan? VALMA-koulutuksessa toimintatapoja on yhtä paljon, kun on toimijoitakin. Opetushallituksen rahoittaman Ryhmänohjaaja yhteisötaitojen ja ryhmädynamiikan kehittäjänä (RYTMI) -koulutuksen yhteydessä tarkasteltiin VALMA-koulutusta yhteisötaitojen näkökulmasta. Lähtökohtana oli opiskelijan kiinnittymisen vahvistaminen, joka on onnistumisen edellytys kaikissa koulutuksissa. RYTMI-koulutuksessa tarkasteltiin kiinnittymisen ulottuvuuksia (toiminallinen, kognitiivinen ja emotionaalinen), ja keinoja kiinnittymisen vahvistamiseen.

Vertaisuus ja sen vahvistaminen valikoitui RYTMI -koulutuksen kehittämiskohteeksi

Käytännössä vertaisuus tarkoittaa toiminnallisia työtapoja, yhdessä tekemistä ja – oppimista toista arvostaen ja kunnioittaen. Samalla yhdessä toimiminen vahvistaa sosiaalisia ja vuorovaikutustaitoja. Niiden vahvistamisella on merkitystä paitsi opintoihin kiinnittymisessä niin iso merkitys on minäuskomusten ja itseluottamuksen vahvistumiseen.  Vertaistoiminnan vahvistamisessa ja ohjaamisessa on tärkeää minäpystyvyyden, luottamuksen sekä opintoihin kiinnittymisen vahvistaminen, jolloin syntyy positiivinen opiskelijaa vahvistava kehä.

Olemme yhteistyömme aikana monesti pysähtyneet pohtimaan, miten kuvaisimme ohjauksellisen VALMA-pedagogiikan. Vertaisuuden tarkastelu antoi yhden uuden osan mallin kuvaamiseen ja jatkamme pohdintaa. Toivomme, että tuleva TUVA-koulutus onnistuu poimimaan parhaat palat VALMA-koulutuksen kokemuksista ja jatkamaan ohjaavan VALMA-pedagogiikan onnistumisia jatkossakin.

Yhteistyötä olemme tehneet ohjauksen koulutuksessa, OPH:n koulutushankkeissa ja pedagogisissa kehittämishankkeissa. Seuraava yhteinen hanke, jossa olemme mukana, on Kampus3. TAMK ja Tredu ovat yhdessä Nokian kaupungin kanssa miettimässä ratkaisuja yhteisöllisesti toimivan kampuksen toteuttamiseen.  Hankkeessa tulemme jatkamaan VALMA-pedagogiikan kehittelyä ja hyödyntämistä uudessa ympäristössä TUVA-koulutuksen ja oppivelvollisuuden laajentumisen edellytysten mukaan.

Kirjoittajat:
Ari Jussila, lehtori, koulutusvastaava, ammatillinen opinto-ohjaajan koulutus, Pedagogiset ratkaisut/Ammatillinen opettajakorkeakoulu, TAMK
Tuula Savikko, lehtori (opinto-ohjaaja, AmE), VALMA-koulutus, Tredu

Kuva: Rami Hanafi

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *