Viekö valintakurssi hakijan tunteiden vuoristoradalle?

Kuvituskuva

TAMKin yhteishaussa monimuotoisesti tradenomiksi tai restonomiksi opiskelemaan hakevat suorittavat avoimen ammattikorkeakoulun kautta tänä keväänä 5 opintopisteen laajuisen valintakurssin. Noin kuuden viikon oppimispolun aikana lähes 700 hakijaa saa kuvan, millaista on opiskelu Tampereen ammattikorkeakoulussa. Miten näihin kurssin jättämiin erilaisiin muistijälkiin voidaan vaikuttaa?

Monimuotototeutuksessa syksyllä aloittavilla opiskelijoilla on jo 5 op kasassa, kun heidän opintonsa käynnistyvät. Lähetimme hakuajan päätyttyä tradenomiopintoihin hakeneille linkin oppimisympäristöön. Kuuden viikon aikana he paneutuvat Liiketalouden perusteet -opintojaksoon. Heitä kuljetetaan kannattavuuden, matematiikan, markkinoinnin ja myynnin sisältöihin erilaisten oppimistehtävien ja tenttien avulla. Sadalta parhaiten suoriutuneelta arvioimme myös esseetehtävän. Tästä joukosta valitsemme potentiaaliset opiskelijat. Restonomihakijat syventyvät valintakurssillaan teemaan ”Monikulttuurisuus viestinnässä ja johtamisessa” ja tekevät teemaan liittyen oppimistehtäviä.

Kaikki valintakurssit suorittaneet hakijat saavat avoimen amkin kautta 5 op:n suorituksen. Opiskelemaan valituksi tulleet saavat hyväksiluettua omiin tuleviin opintoihinsa tämän opintojakson.

Voimakkaimmat tunnekokemukset jättävät jälkensä

Voimakkaimmat tunnekokemukset jättävät jälkensä ja määrittävät muistikuvia kokemuksesta. Hakija kokee oppimispolkunsa aikana erilaisia tunteita. Kahneman on omissa tutkimuksissaan todennut, että henkilö muistaa voimakkaimmat positiiviset ja negatiiviset hetket. Kokemuksen loppu määrittää muita hetkiä enemmän kokemuksesta jäävää muistijälkeä. Emme siis muistele kokemuksia sinällään, vaan niistä jääneitä muistijälkiä. Tässäkään tilanteessa hakija ei arvioi kokemustaan kurssista muistijälkien keskiarvon perusteella, vaan hän miettii niitä yksittäisiä asioita, jotka voimakkaimmin yllättivät tai ilahduttivat häntä.

Valintakurssi on hakijoiden ensivaikutelma TAMKin opinnoista. Kurssin pedagogisessa suunnittelussa pitää huomioida visuaalisessa ilmeessä muun muassa saavutettavuus. Kurssin rakenteen pitää olla mahdollisimman selkeä ja tehtävien helposti ymmärrettävissä. Sisältö pitää rakentaa erilaisille oppijoille ja huomioida näin ollen erilaiset aistikokemukset. Opettajilla on korona-ajan mukanaan tuomaa kokemusta verkkokursseista ja siitä, mitkä kohdat kurssilla jättävät näitä voimakkaimpia muistijälkiä. Miten siis pyrkiä voimme varmistamaan, että hakijat oivaltavat jotain uutta ja kokevat positiivisia yllätyksiä? Entä, miten negatiivinen kokemus voidaan muuttaa positiiviseksi hetkeksi?

Minkä positiivisen yllätyksen valintakoekurssin laatija voi tarjota hakijalle kurssin lopussa?

Valintakurssin laatijan on muistettava, että hän johdattelee hakijan kurssin aikana kokemaan monenlaisia tunteita tämän oppimispolkunsa aikana. Oppimispolku saattaa olla kuin vuoristorata, ja oppija voi muistaa tältä polultaan ne hänelle nousseet huiput ja kurssin lopun.

Lähde: Kahneman, D. 2012. Ajattelu nopeasti ja hitaasti.

Teksti: Satu Kylmälä, osaamispäällikkö, TAMK Liiketoiminta
Kuva: Unsplash, Carlo Alberto Burato

Kommentit

Valintakurssin suorittaneiden hakijoiden, niin valituiksi tulleiden kuin valitsematta jääneiden antamat palautteet kurssin sisällöstä ja tästä valintatavasta ovat varmasti mielenkiintoista ja opettavaista luettavaa.

Sirena Rainamaa

15.04.2021 13:05

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *