Yrittäjyysleirillä opitaan kansainvälistä yrittäjyyttä

Kuvassa kesällä 2019 EIA:n yrittäjyysleirille osallistuneita TAMKin ja Tampereen yliopiston opiskelijoita. Leiri pidettiin Portugalin Cascaisissa. Kuva: Tiina Koskiranta

Moni korkeakoulu pyrkii edistämään yrittäjyyttä ja kehittämään yrittäjäkoulutuksen metodologiaa. Tampereen korkeakouluyhteisön opiskelijat ovat saaneet EIA:n (European Innovation Academyn) koulutusohjelmiin osallistumisesta runsaasti osaamista kansainvälisestä yrittäjyydestä.

Tampereen ammattikorkeakoulun Proakatemian yrittäjäkoulutusmenetelmiä on kehitetty määrätietoisesti hyödyntämällä toiminnasta oppimisen menetelmää (Learning by doing). Tämän oppimismenetelmän hyödyntäminen on tuottanut tuloksia, sillä lähes puolet Proakatemiasta valmistuneista on ryhtynyt yrittäjiksi. Proakatemian opiskelijat ovat jo ennen opintojen aloittamistakin yrittäjä-orientoituneita.

Yrittäjäpystyvyyden kehittäminen ja vahvistaminen ovat tärkeässä asemassa European Innovation Academyn (EIA) -koulutusohjelmissa. EIA on vuonna 2013 perustettu järjestö, jonka tavoitteena on kehittää opiskelijoiden yrittäjyyttä ja yrittäjämäistä ajattelua. EIA toimii vuosittain eri maissa ympäri maailmaa. Tulevana vuonna 2020 leiri pidetään Portugalissa, Qatarissa ja Kanadassa. Järjestön voittoa tavoittelemattomat koulutusohjelmat on kehitetty yhteistyössä Stanfordin ja Berkeleyn yliopistojen sekä Googlen kanssa.

Yli 75 kansallisuutta yliopistoista ympäri maailmaa osallistuu kesäisin tähän kolmen viikon yrittäjyysleirille. EIA:n sanotaan olevan yksi maailman vaikuttavimmista yrittäjyysleireistä sen valtavan suosion, nimekkäiden puhujien ja tehokkaan oppimiskokemuksen vuoksi. Ohjelma rakentuu kolmesta viikosta, jolloin ensimmäisellä viikolla muodostetaan kansainväliset yrittäjyystiimit, jotka alkavat työstämään bisnesideaansa. Toisella viikolla tiimit suunnittelevat ja aloittavat tuotteistamisen sekä markkinointistrategian. Kolmannella ja viimeisellä viikolla opiskelijoiden tavoitteena on hankkia vähintään 1000 käyttäjää tuotteelleen ja pitchata idea Piilaakson sijoittajille.

“Koulutuksen suurimpana antina on pidetty toimimisen kansainvälisissä tiimeissä”

EIA:n koulutusohjelmat hyödyntävät kokemusperäisen oppimisen mallia (Experiential knowledge as a resource for coping with entrepreneurship). Koulutusohjelmat tarjoavat opiskelijoille tietoa, mentorointia ja verkostoja, mikä auttaa tiimejä etenemään ripeästi harjoittamassaan yritystoiminnassa. Koulutusohjelmat toimivat kilpailuna, jossa parhaat yritysideat palkitaan.

EIA:n järjestämiin koulutusohjelmiin on osallistunut vuosina 2018-2019 yhteensä 14 opiskelijaa Tampereen ammattikorkeakoulusta ja Tampereen yliopistosta. Tampereen korkeakouluyhteisön opiskelijat ovat saaneet EIA:n koulutusohjelmiin osallistumisesta runsaasti osaamista. Koulutuksen suurimpana antina on pidetty toimimisen kansainvälisissä tiimeissä, mikä auttaa ymmärtämään eri maiden kulttuurisia piirteitä. Tamperelaiset opiskelijat arvostivat myös EIA:n koulutusohjelmien tarjoamaa mahdollisuutta soveltaa teoriatietoa käytännön toiminnassa.

Lisäksi koulutusohjelmiin rekrytoitujen, alansa huippua edustavien luennoitsijoiden esittämät ajatukset tuottivat runsaasti uusia ideoita. Omaa ajattelua avartavana pidettiin myös sitä, että opiskelijoilta vaadittiin omien näkemysten esiintuomista ja niiden voimastakin puolustamista.

Tampereen korkeakouluyhteisön opiskelijat kokivat leirin enemmän kuin hyödyllisenä ja suosittelevat osallistumista EIA:n järjestämiin koulutusohjelmiin kaikille yrittäjyyskoulutuksesta kiinnostuneille.

https://www.inacademy.eu/

Teksti: TKI-asiantuntija Hannele Palukka, TAMK ja Tiina Brandt, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *