YAMK-tutkinnolla nostetta työuralle

Uraseurantakyselyn tunnuskuva Kerro missä olet

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon (YAMK) suorittaneet ovat työelämän merkittäviä uudistajia. Työnantajat pitävät jatkuvaa kouluttautumista tärkeänä, mutta YAMK-tutkintoa ei vielä tunneta tarpeeksi hyvin työnantajien keskuudessa.

Ammattikorkeakoulujen teettämä vuosittainen uraseurantakysely selvittää, miten viisi vuotta sitten ammattikorkeakoulun perustutkinnosta (AMK) ja ylemmästä ammattikorkeakoulututkinnosta (YAMK) valmistuneet ovat työllistyneet ja miten tyytyväisiä he ovat omaan tutkintoonsa. Seuraava uraseurantakysely lähetetään lokakuussa 2021 vuonna 2016 valmistuneille ammattikorkeakoulujen alumneille.

Palkkamediaanien ero aloittain​ €​ %​
Kauppa, hallinto ja oikeustieteet​ 1290​ 42​
Palvelualat​ 1180​ 41​
Tekniikan alat​ 1100​ 30​
Tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT)​ 1000​ 26​
Maa- ja metsätalousalat​ 820​ 27​
Humanistiset, taidealat ja kasvatusalat​ 695​ 25​
Terveys- ja hyvinvointialat​ 600​ 22​
Yhteensä 900 30

Uraseurantakyselyn tulokset osoittavat, että kuten AMK-tutkinnon tehneetkin, myös ylemmän AMK-tutkinnon tehneet työllistyvät erinomaisesti ja heidän työnsä vastaavat hyvin tutkinnon alaa ja tasoa. Viisi vuotta YAMK-tutkinnosta valmistumisestaan 94 prosenttia on kokoaikaisessa työssä tai itsenäisenä yrittäjänä ja vain harva on työttömänä työnhakijana (alle 1 %). Vastaajat kokevat myös, että työn ala vastaa tutkintoa (84 %) ja että 5 vuotta valmistumisesta heidän työnsä vaativuus vastaa YAMK-tutkintoa (79 %). Yli puolet on myös sitä mieltä, että YAMK-tutkinto on auttanut heitä etenemään esihenkilö- ja johtotehtäviin tai -tehtävissä (53 %).

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto vaikuttaa alumnien keskiarvoiseen palkkatasoon merkittävästi alasta riippumatta. YAMK-tutkinnosta valmistuneen kuukausitasoinen bruttopalkka on viisi vuotta valmistumisesta noin 900 euroa korkeampi kuin AMK-tutkinnosta valmistuneen. AMK-tutkinnosta valmistuneiden mediaanipalkka on noin 3 000 euroa kuussa, kun se YAMK-tutkinnosta valmistuneilla on 3 900 euroa kuussa. Myös keskiarvoisessa palkassa on suunnilleen sama ero (AMK 3234 €/kk, YAMK 4171 €/kk). YAMK-tutkinnon vaikutus palkkaan eroaa jonkin verran eri alojen välillä (ks. taulukko). YAMK-tutkinnon tekemällä on siis mahdollista sekä muuttaa työtehtäviään että nostaa palkkatasoa merkittävästi.

Ylipäätään YAMK-tutkinnon tehneet näyttäisivät olevan tyytyväisiä tutkintoonsa (84 %), ja itse asiassa he ovat jopa AMK-tutkinnon tehneitä tyytyväisempiä. Vastaajista 83 prosenttia oli myös sitä mieltä, että YAMK-tutkinto antoi riittävät valmiudet työelämään ja 78 prosenttia sitä mieltä, että työnantajat arvostavat YAMK-tutkintoa. YAMK-tutkinnon tunnettuus alalla kuitenkin koettiin hieman huonommaksi kuin AMK-tutkinnon tunnettuus, ja tämä tuotiin esille myös avoimissa vastauksissa.

Uraseurantakyselyn tuloksista tulee esille, ettei YAMK-tutkintoa tunneta tarpeeksi työnantajien keskuudessa. Tulosten perusteella YAMK-tutkinnosta valmistuneet kuitenkin ovat pitkälti työelämässä, etenevät urillaan korkeampiin asemiin ja heidän palkkansa on keskimäärin merkittävästi alemmasta ammattikorkeakoulututkinnosta valmistuneita korkeampi.

Kirjoittaja: Minna Arkko, suunnittelija, Urapalvelut

Lähteet
Uraseurantakyselyn tulokset 2020, kohderyhmänä vuonna 2015 AMK- ja YAMK-tutkinnoista valmistuneet.

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *