Eurooppalainen EARMA luotsaa TKI-ammattilaisia kohti tulevaa

Hanna-Greta Puurtinen ja Päivi Puutio.
Hanna-Greta Puurtinen ja Päivi Puutio posteriaan esittelemässä EARMA-konferenssissa huhtikuussa 2023.

Prahan suuren kongressikeskuksen aulatiloissa kaikui vilkas puheensorina, kun lähes 1400 tutkimus-, kehitys- ja innovaatio (TKI) -ammattilaista ympäri Euroopan oli kokoontunut verkottumaan, oppimaan uutta ja vaihtamaan ajatuksia EARMAn vuosittain järjestämään alan konferenssiin. EARMA (European Association of Research Managers and Administrators) on TKI-asiantuntijoiden yhdistys, jonka tavoitteena on alan asiantuntijuuden verkottaminen ja vahvistaminen sekä toimijoiden ammattikunnan profiloiminen.

Huhtikuun alussa Prahan kevät oli kukkeimmillaan, ja konferenssin ohjelmaan sisältyikin niin ammattilaisten työhyvinvointia vahvistavia kaupunkitapahtumia kuin tiukkaa ajankohtaista asiaa. Avainpuheenvuorojen ja paneelien lisäksi tarjolla oli lukuisa määrä työpajoja ja sessioita, joiden keskeinen teema tänä vuonna oli TKI-ammattilaisten osaamisen ja identiteetin leventäminen ja syventäminen. TKI-asiantuntijoiden rooli tulevaisuuden muuttuvassa tutkimusmaailmassa, johon myös uudet teknologiat ja muun muassa tekoäly tuovat oman lisänsä, oli keskustelujen keskiössä.

TKI-työ on elintärkeä osa nykyaikaista yhteiskuntaa. Se muodostaa perustan uusien ideoiden kehittämiselle, innovaatioille ja teknologiselle edistymiselle. TKI-asiantuntijat ovat avainasemassa tässä prosessissa, ja heidän panoksensa on korvaamaton. Tulevaisuuden muuttuessa yhä nopeammin ja globaalien haasteiden monimutkaistuessa, TKI-asiantuntijoiden rooli on entistäkin tärkeämpi. EARMA-konferenssi tarjosi foorumin heidän näkemystensä, kokemustensa ja ideoittensa jakamiselle. TKI-asiantuntijoiden on oltava monialaisia osaajia ja sosiaalisia ja teknologisia taitureita, joilla on laaja-alainen ymmärrys eri tieteenaloista ja jotka toimivat verkostoissa yhdistäen tutkijoita, yrityksiä, julkisen sektorin toimijoita ja muita sidosryhmiä.

Konferenssin avauspuheenvuorossa Anna Panagopoulou (Director for ERA & Innovation, DG Research and Innovation, European Innovation Council) toi vahvasti esille European Research Area Policy Agenda 2022–2024:n, joka on Euroopan Unionin suunnitelma ja strategia tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittämiseksi Euroopassa. ERA Action 17 keskittyy niihin toimenpiteisiin, joilla vahvistetaan julkisten tutkimusorganisaatioiden strategista kapasiteettia. Tiedon luonnin ja innovoinnin vahvat paikalliset alueet ja ekosysteemit tukeutuvat usein vahvaan TKI-asiantuntijoiden yhteisöön, jonka edustajat voivat olla muun muassa tutkimuspäälliköitä, TKI-talouden ja rahoitusten asiantuntijoita, data-analyytikkoja, TKI-infran asiantuntijoita tai vaikkapa tutkimuspolitiikkojen asiantuntijoita. Toimenpide sisältää tavoitteen tämän asiantuntijajoukon koulutuksen kehittämiseksi ja osaamisen vahvistamiseksi. Toimenpiteiden avulla pyritään takaamaan TKI-asiantuntijoiden entistä parempi tuki tutkijoille ja innovaattoreille sekä vakiinnuttamaan TKI-asiantuntijuuden institutionaalinen tunnustaminen omana erityisenä ammattikuntanaan.

TAMK toi oman panoksensa konferenssin antiin. Hanna-Greta Puurtinen ja Päivi Puutio nostivat posterissaan esille YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden merkityksen TKI-asiantuntijoiden työssä. Tavoitteet ovat kaikkea toimintaa, siis myös TKI-työtä läpileikkaavia, ja siksi myös osa TKI-asiantuntijoiden tarvitsemaa osaamista niin tässä hetkessä kuin tulevaisuudessa. Pienimuotoinen kansalliselle ja kv-verkostolle suunnattu kysely osoitti kuitenkin sen, että vaikka tavoitteet hyvin tunnistetaan, TKI-asiantuntijat kaipaavat lisää osaamista ja menetelmiä siihen, kuinka voivat entistä paremmin varmistaa tavoitteiden huomioimisen esimerkiksi eri rahoitusohjelmien vaatimusten mukaisesti, ja siten tukea TKI-hankkeiden vastuullista vaikuttavuutta. Ehdotuksena EARMAlle vietiin mahdollisuus tällaisen koulutuksen tarjoamiseen sekä parhaiden käytäntöjen jakaminen Eurooppa-tasolla. Lisäksi Hanna-Greta yhdessä hollantilaisen kollegansa Sarah Coombsin kanssa toteutti työpajan ammattikorkeakoulujen TKI-asiantuntijoiden mahdollisuudesta tarjota paremmin vertaistukea toisilleen.

EARMA-konferenssin jälkeen olo on aina mainio; meitä TKI-asiantuntijoita on paljon, meillä on merkitystä ja me saamme huipputuloksia aikaiseksi. Vertaistuen voitelemana ja monta uutta kv-kollegaa rikkaampana jaksaa taas pitkään!

Teksti ja kuva: Päivi Puutio ja Hanna-Greta Puurtinen

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Lue seuraavaksi