Vaikuttavuutta TAMKista! -sarja

Millaista yhteiskunnallista vaikuttavuutta TAMKin toiminnasta syntyy ja miten se aikaansaadaan? Mitä TAMKin henkilöstö ja opiskelijat ovat jalkautuneet kehittämään Pirkanmaalla tai valtakunnallisesti? Mikä on Exam tai Keikkakioski? Entä, miten NASA liittyy TAMKin toimintaan? Muun muassa näihin hyvin erilaisiin tarinoihin pääset tutustumaan blogikirjoitusten sarjassa ”Vaikuttavuutta TAMKista!”.

Miksi tarinoita kirjoitettiin?

Suomen korkeakoulukenttää on viime vuosina puhuttanut yhteiskunnallinen vaikuttavuus – mitä se on ja miten se ilmenee korkeakoulujen toiminnassa. Vaikuttavuutta on määritetty erilaisten ryhmien toimesta, kiteytetty kuvin ja mittarein. Siihen on liitetty arviointeja ja kehittämistoimintaa, ja sitä on hahmotettu alkaen panoksista päätyen tuotosten ja vaikutusten kautta vaikuttavuuteen. Välillä tarkastelu on käännetty päälaelleen vaikuttavuudesta aloittaen. (Ks. esim. Heliskoski ym. 2018; OKM 2015; Vaikuttava korkeakoulu -verkkosivusto).

TAMKissa vaikuttavuutta ja siihen liittyvää kehittämistoimintaa tarkasteltiin syksyllä 2019 koko henkilöstön voimin. Esimerkkejä vaikuttavuudesta etsittiin sieltä, missä vaikuttavuutta syntyy – jokaisen TAMKilaisen toiminnassa. Syntyi noin erilaista 90 kehittämistarinaa, joista osa jalostui blogitekstiksi.

Kurkista sisään ja vaikutu!

Kirjoittajat: kehittämispäällikkö Piia Tienhaara ja laatukoordinaattori Anu Vainonen, Laadunhallinta ja toiminnanohjaus, aiheiden asiantuntijat

Katso lisää aiheesta:
Hautamäki, Antti; Ståhle, Pirjo; Oksanen, Kaisa & Tukiainen, Taina (2016). Vaikuttavaa tutkimusta – Kokeiluehdotuksia tutkimuksen vaikuttavuuden ja kaupallistamisen edistämiseksi. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 2/2016. Saatavissa: http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/74842/TEMjul_2_2016_web_01032016.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

Heliskoski, Jonna; Humala, Heidi; Kopola, Riina; Tonteri, Anna & Tykkyläinen, Saila (2018). Vaikuttavuuden askelmerkit. Työkaluja ja esimerkkejä palveluntuottajille. Sitran selvityksiä 130. Saatavissa: https://media.sitra.fi/2018/03/27105443/vaikuttavuuden-askelmerkit.pdf

Ilmavirta, Veijo; Salminen, Hannele; Ikävalko, Markku; Kaisto, Heikki; Myllykangas, Päivi; Pekkarinen, Eero; Seppälä, Hannele & Apajalahti, Touko (2013). Korkeakoulut yhteiskunnan kehittäjinä – korkeakoulujen yhteiskunnallisen ja alueellisen vaikuttavuuden arviointiryhmän loppuraportti. Korkeakoulujen arviointineuvoston julkaisuja 5:2013. Helsinki: Korkeakoulujen arviointineuvosto. Saatavissa: https://karvi.fi/app/uploads/2014/09/KKA_0513.pdf

Nordblad, Mirella; Apajalahti, Touko; Huusko, Mira & Seppälä, Hannele (2019). Laatu hallussa – yhteenveto korkeakoulujen auditoinneista 2012–2018. Tiivistelmät 6:2019. Helsinki: Kansallinen koulutuksen arviointikeskus. Saatavissa: https://karvi.fi/app/uploads/2019/04/KARVI_Laatu-hallussa_tiivistelma%CC%88_8_2019.pdf

Opetus- ja kulttuuriministeriö (2015). Vastuullinen ja vaikuttava: Tulokulmia korkeakoulujen yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2015:13. Saatavissa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-352-1.

Seppälä, Hannele (2017). Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus ja laatu Oppiminen tulevaisuudessa -esitys. 10.10.2017. Saatavissa: https://karvi.fi/app/uploads/2018/11/Korkeakoulujen-yhteiskunnallinen-vuorovaikutus-ja-laatu-Hannele-Seppälä.pdf.

Vaikuttava korkeakoulu -verkkosivusto. Saatavissa: http://vaikuttavakorkeakoulu.arene.fi/

 

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *