Artikkelit vuodelta 2020

Irti murehtimisesta -ryhmätyöpaja

Huomaatko toistuvasti murehtivasi opiskelutehtäviä ja opintojesi sujuvuutta? Kuluuko aika herkästi huolien vatvomiseen? Pystytkö irrottautumaan ajatuksistasi ja nauttimaan vapaa-ajastasi ilman itsekriittisiä ajatuksia? Kolmen kerran ryhmätyöpajassa lähestytään teorian, itsenäisten pohdintatehtävien ja kokemuksellisten harjoitusten sekä keskustelun kautta omia huoliajatuksia ja murehtimistaipumusta, sekä näiden vaikutuksia opintoihin ja hyvinvointiin.

Tunnista osaamisesi ja viesti osuvasti -ryhmämuotoinen verkkokoulutus 10.11.2020 klo 13.15 - 15

Onko harjoittelupaikan tai osa-aikatyön hakeminen suunnitteilla -tai oletko siirtymässä työelämään? Tai pohditko, miten voit jo opintojen aikana suunnitella ja suunnata tulevaa? Uraohjauksen asiantuntijoiden pitämässä koulutuksessa avataan näkökulmia oman osaamisen tunnistamiseen ja osuvaan viestintään työnhaussa.

Career planning self-study material

We have collected Career planning self-study material -Moodle about different subjects related to career planning and working life. The materials for Tampere University students have been collected under different themes. You can use the material for self-study and we hope it will help you to discover your goals and how to achieve them.

Urasuunnittelun itseopiskelumateriaali

Uraohjaajat ovat koonneet linkkejä, tietolähteitä, tutkimustietoa, arvionteja ja tehtäviä palvelemaan opiskelun eri vaiheissa. Tarkoituksena on tarjota tietoa ja tukea tulevaisuuden suunnittelun tueksi erilaisissa tilanteissa. Urasuunnittelu on tietoista ja tavoitteellista toimintaa, jonka lähtökohtana olet sinä ja tulevaisuudentoiveesi -omien polkujesi löytyminen.

A letter about well-being – Stay hopeful this summer

The months of lockdown have stirred up mixed feelings and thoughts in us all. We have been riding an emotional rollercoaster, one day feeling anxious and uncertain and the next seeing a glimmer of hope. With many long-awaited summer events cancelled, we have had to rethink our holiday plans. Now that the summer holiday season is approaching, we should all take a moment to think how we can nurture our sense of hope amidst the coronavirus crisis and look forward to the summer and our future with optimism.

Hyvinvointikirje - Toivorikas poikkeuskesä

Jo useamman kuukauden jatkunut poikkeusaika on herättänyt meissä vaihdellen monenlaisia tunteita ja ajatuksia. Välillä kokemustamme ovat saattaneet sävyttää epätoivon tuntemukset, ja toisinaan olemme voineet nähdä toivon pilkahduksia tulevassa. Kesäsuunnitelmat ovat menneet monilla uusiksi, kun monet odotetut tapahtumat ovat peruuntuneet. Kesän ja lomakauden lähestyessä onkin hyvä pysähtyä pohtimaan, kuinka voisi vaalia toivoa poikkeusajan keskellä ja suunnata katsettaan toiveikkaasti kesää ja tulevaa kohti?

A letter about well-being – Daily routines make life easier

For many of us, the coronavirus lockdown has placed heavy demands on our ability to work independently and avoid procrastination, and the coming summer may further increase these demands. Sticking to a daily routine will make your life easier. If you do not yet have routines and habits that work for you, this is an excellent time to start creat-ing some to bring order to your day.

Hyvinvointikirje - Arki rullaamaan toimivien rutiinien avulla

Poikkeustila on monen meistä kohdalla asettanut tavallistakin suurempia vaatimuksia itsenäisen työskentelyn ja ryhtymisen taidoille, ja kesän tulo saattaa vielä lisätä haastetta. Jotta arjen saa sujumaan, toimivista rutiineista kannattaa pitää kiinni, ja jos sinulla ei vielä ole arkeesi sopivia rutiineja, nyt on hyvä hetki ryhtyä rakentamaan niitä.