Aivorauhaa ammatilliseen arkeen!

Aivorauhasta hyvinvointia -tutkimushankkeen (2022–2023) tavoitteena on selvittää ammatillisen koulutuksen henkilöstön kognitiivisen kuormituksen tilaa ja mahdollistaa osallistujia löytämään ratkaisuja kuormituksensa tasaamiseen. Näitä kokemuksia kerättiin syksyn 2022 ja kevään 2023 aikana työpajoissa sekä seurannan avulla Tampereen seudun ammattiopisto Tredun ja Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sataedun opetus-, ohjaus- ja tukipalveluhenkilöstöltä.

Aivorauha-työpajojen tarkoituksena oli tarjota osallistujille mahdollisuus havaita oman ja työyhteisön kognitiivisen kuormituksen laatua sekä yhteisöllisiä toimintatapoja. Tutkimuksessa keskityttiin toisen organisaation osalta vain kognitiiviseen kuormitukseen ja toisessa lisäksi fyysisen aktiivisuuden palauttavaan voimaan. Kognitiivisessa ergonomiassa keskitytään työn tiedolliseen puoleen, kuten havaitsemisen, muistamisen, oppimisen, kielellisten toimintojen ja päätöksenteon vaatimuksiin sekä kognitiivisesti kuormittaviin työolosuhteisiin.

Kognitiivisen ergonomian tarkastelu on eräs työhyvinvoinnin ylläpitämisen tärkeistä näkökulmista. Kokemus kognitiivisen ergonomian toimimattomuudesta on monen arjessa päivittäistä, mutta sen sanoittaminen, siihen reagointi ja varsinkin oman työn tuunaaminen on vielä vaikeaa. Hyvän työpäiväkokemuksen mahdollistamiseksi tarvitaan yksilön ja tiimin omia toimia sekä organisaation rakenteellista kehittämistä. Aivorauhasta hyvinvointia -työpajojen avulla pystyimme tarjoamaan kokemuksia arjen keventämisestä ja työpäivän aikaisesta palautumisesta niin kognitiivisen kuin fyysisenkin aktiivisuuden harjoitteiden avulla.

Ratkaisuja ammatillisen opetus- ja ohjaushenkilöstön työarkeen?

Työpajoissa osallistujia aktivoitiin ratkaisukeskeisyyden näkökulmasta. Työkaluina käytettiin kolmea arviointikriteeriä: mitä voin itse päättää, mihin voin itse vaikuttaa ja mitä en voi päättää tai mihin en voi vaikuttaa. Osallistujat huomasivat, että jokaisella on työarjessaan paljon asioita, joita voikin itse omalla luvallaan tuunata.

Osallistujat havainnoivat myös työssään ilmeneviä kuormitustekijöitä (keskeytykset, tiedon epäselvyys, tietotulva ja muut häiriöt) ja kokeilivat niihin erilaisia ratkaisukeinoja. Toisena kuormitustekijöihin vaikuttamisen keinoina osallistujat tarkastelivat ja muokkasivat työpäivän aikaista fyysistä aktiivisuuttaan ja fyysisiä toimintatapojaan. Yksilön vaikutusmahdollisuudet työssään muodostuvatkin oman työn tuunaamisesta ja fyysisestä aktiivisuudesta, joissa molemmissa tulee varmistaa kognitiivinen ergonomia ja työssä palautuminen. Suotuisaa vaikutusta lisää yhdessä oman tiimin ja työyhteisön kanssa sovitut toiminnan pelisäännöt.

AivoRauhaMalli työkaluksi

Työpajoissa löydettiin toimenpiteitä, joita edistämällä kuormitusta voidaan keventää. Moniajotesti havainnollisti osallistujille konkreettisesti multitaskaamisen luullut hyödyt ja todetut haitat. Näiden kokemusten ja tulosten pohjalta luotiin AivoRauhaMalli, käytännön työkalu, jota voidaan jatkossa hyödyntää ohjatusti koulutus- ja muiden organisaatioiden kognitiivisen kuormituksen havaitsemisessa ja parantamisessa.

Aivorauhasta Hyvinvointia -tutkimushankkeen loppuwebinaari tiistaina 14.11.2023 klo 8.30–10.00. Lisätietoa syyskuun aikana: projects.tuni.fi/aivorauhaa.

 

Kirjoittajat:

Lehtori Tuomas Mäki-Ontto, TAMK Pedagogiset ratkaisut ja kulttuuri

Kehittämispäällikkö Tiina Kauma, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Lue seuraavaksi