Pakkauksilla on tärkeä rooli vihreässä siirtymässä – valtakunnallinen hanke vastaa kiertotalouden haasteisiin

Kuluttajana jokainen meistä kohtaa päivittäin erilaisia pakkauksia. Pakkaamisen ei ennusteta vähentyvän ja syynä tähän on esimerkiksi verkkokaupan kasvu. Kiertotalouden edistämisen näkökulmasta pakkausten materiaalitehokkuuden parantaminen, kertakäyttöisyyden ja ylipakkaamisen vähentäminen sekä muovin korvaaminen ovat ajankohtaisia teemoja niin tutkimuksessa kuin sääntelyn kehittämisessä. Kuluttajat ovat yhä ympäristötietoisempia, mikä tuo uusia mahdollisuuksia suomalaiselle puukuitupakkausten valmistajille.

Huhtikuussa 2024 käynnistyi Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittama hanke ”Biokiertotalouden kestävät pakkausratkaisut – BioPak” edistämään kiertotaloutta pakkausalalla. Projektin tavoitteena on kehittää puukuitupohjaisia pakkausratkaisuja ja edistää niiden takaisinottoa ja uudelleenkäyttöä. Kolmivuotisen hankkeen koordinaattorina toimii Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK), ja osahankkeiden toteuttajina Oulun yliopiston Kajaanin mittaustekniikan yksikkö (MITY) ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk). Konsortion osaaminen, kansalliset ja kansainvälisiä verkostot, käytössä olevat tutkimusinfrastruktuurit ja yritysyhteistyökumppanit tekevät siitä vaikuttavan.  Hankkeen valmistelun aikana käytiin mielenkiintoisia keskusteluja pakkausalan haasteista ja vaikka hankkeen nimeksi ei lopuksi tullutkaan ”Kauniit ja Rohkeat Pakkaukset”, niin hanke tähtää rohkeisiin avauksiin.

Hankkeen toteutus perustuu yhteiskehittämiseen teollisen pakkausarvoketjun toimijoiden ja sidosryhmien kanssa. Opiskelijat integroidaan hankkeen toteutukseen muun muassa innovaatiokilpailun myötä. Pilottien ja demonstraatioiden avulla testataan ja levitetään kehitettyjä ratkaisuja käytännössä. Projektissa on viisi työpakettia, jotka kehittävät pakkauksia eri tulokulmista:

  1. Uusien takaisinotto- ja uudelleenkäyttökonseptien kehittäminen muun muassa innovaatiokilpailun avulla.
  2. Kierrätettävien puukuitupakkausten prosessien resurssitehokkuuden parantaminen optimoimalla valmistus- ja kierrätysprosesseja ja testaamalla uusia materiaaleja.
  3. Mikromuovivapaan kierrätysprosessin kehittäminen ja validointi.
  4. Kuluttajan roolin vahvistaminen kestävän pakkausarvoketjun kehittämisessä.
  5. Hankkeen koordinointi, viestintä ja ekosysteemin rakentaminen.

Pakkauksissa käytettävien raaka-aineiden tehokkaampi kierrätys ja uudelleenkäyttö vaativat sekä teknologisia innovaatioita että kuluttajien aktiivista osallistumista. Hanke tuottaa konkreettisia tuloksia ja ratkaisuja, jotka edistävät kiertotaloutta.

BioPak on startannut tehokkaasti ja yksi ensimmäisistä toimenpiteistä on asiantuntijapaneelin kokoaminen. Siihen kutsutaan arvoketjun toimijoita ja sidosryhmiä ja se toimii koko hankkeen ajan tukien erityisesti uusien takaisinotto- ja uudelleenkäyttökonseptien kehittämistä sekä kuluttajan roolin vahvistamista pakkausarvoketjun kehittämisessä. Myös muiden avainarvoketjujen takaisinotto- ja uudelleenkäyttökonseptien selvitys käynnistyy, pyörää kun ei kannata keksiä uudestaan, jos joku on sen jo tehnyt.

BioPak hankkeen tavoitteena on aktiivinen viestintä. Kannattaa siis ottaa #BioPak seurantaan!

Osahankkeiden projektipäälliköt:
TAMK: Eeva Heikkilä (eeva.e.heikkila@tuni.fi)
Xamk: Noora Haatanen (noora.haatanen@xamk.fi)
MITY: Jarmo Hietanen (jarmo.hietanen@oulu.fi)

 

 


Hanke on Euroopan unionin osarahoittama.

 

Teksti:
Silja Kostia, yliopettaja, Soveltavan tutkimuksen keskus, TAMK
Eeva Heikkilä, projektikoordinaattori, Projektitoimisto, TAMK
Kuva: Shutterstock

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Lue seuraavaksi