Ekosysteemihanke auttoi lasertekniikan yritystä verkottumaan tekstiiliyritysten kanssa

Toimitusjohtaja Kimmo Vänni Kilt Oy:n laboratoriossa projektimateriaalien kanssa.

Aluekehityshanke on vaikuttava, kun se tuo jotain uutta alueen yrityksille ja auttaa niitä kehittämään olemassa olevaa ja uutta liiketoimintaa. Pirkanmaan kestävien ja älykkäiden tekstiilien osaamis- ja innovaatioekosysteemi -hankkeen työpajoihin ja pilotteihin osallistui 23 kehittämiseen motivoitunutta yritystä, organisaatioita ja muuta toimijaa. Lasertekniikan asiantuntija Kilt Oy on malliesimerkiksi siitä, mitä yritys voi saada, kun osallistuu aktiivisesti hankkeen toimintaan.

COVID-19-pandemiasta toipumiseen ja pk-yritystoiminnan vahvistamiseen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta oli tarjolla REACT EU EAKR -ohjelmasta rahoitusta, jota jakoi Pirkanmaan liitto. Tampereen ja Hämeen ammattikorkeakoulujen yhteinen hanke Pirkanmaan kestävien ja älykkäiden tekstiilien osaamis- ja innovaatioekosysteemi sopi näihin kriteereihin kuin ”nenä päähän”. Kaksi vuotta kestänyt hanke auttoi pirkanmaalaisia yrityksiä vastaamaan vihreän siirtymän ja digitalisaation muutoksiin tekstiilialan toimintaympäristössä, joihin suuntaviivoja antaa EU:n tekstiilistrategia. Digitalisaatio tarjoaa mahdollisuuksia sekä kehittää puettavaa älykkyyttä että toisaalta edistää tekstiilien kestävyyttä ja vastuullisuutta esimerkiksi digitaalisen tuotepassin avulla. Myös muotoilun työkaluja tarvitaan, kun pidennetään tuotteiden elinkaarta ja tuotannon vastuullisuutta.

Ekosysteemi toi mahdollisuuden verkottua tekstiilialan yritysten kanssa

Ekosysteemin kehittämiseen osallistuneet edustivat IT-, komponentti-, suunnittelu- ja tekstiiliyrityksiä. Yksi aktiivisista yrityksistä oli lasertekniikan asiantuntija Kilt Oy. Yrityksen toimitusjohtaja Kimmo Vänni kertoi yrityksen kiinnostuneen hankkeesta, koska sen protoympäristö robotisoidulle tekstiilileikkauslaserille oli juuri valmistunut ja yritys oli tutkimassa tekstiiliteollisuuden mahdollisuuksia hyödyntää kyseistä prosessia Pirkanmaalla.

Kuulimme hankkeesta, kun saimme TAMKista sähköpostiviestin. Uskoimme hankkeen tuovan alan paikallisia toimijoita yhteen ja näin luovan hyvän alustan kehitysideoille ja yhteistyölle. Olemme osallistuneet hankkeen aihepiirien ideointiin, sekä tehneet hankkeessa ideoituja lasermerkintätestejä laitteistoillamme, kertoo Kimmo Vänni.

– Lisäksi olemme verkostoituneet eri toimijoiden kanssa ja toteuttaneet tältä pohjalta myös hankkeeseen liittymättömiä kokeiluja. Erityisesti verkostoituminen on ollut hyödyllistä, koska emme perinteisesti ole olleet niin vahvasti tekstiilipuolelle suuntautunut yritys, vaan pääosa asiakkaistamme on ollut metalli-, muovi- ja puupuolelta. Hanke kasvatti tietämystämme tietysti älytekstiileistä ja niiden erityisvaatimuksista, mutta myös yleisesti tekstiilialan yrityksistä Pirkanmaalla.

Kilt Oy:n on tarkoitus kehittää hankkeen aikana syntyneistä aihioista myös jatkuvampaa liiketoimintaa Pirkanmaalle yhdessä asiakkaiden kanssa. Tavoitteena on Pirkanmaalle tekstiiliteollisuutta palveleva kokonaisuus, joka tukisi toimintaa laajemminkin.

Palautetta hankkeelle

Oli myös mukavaa saada palautetta, että hanke oli hyvin hallinnoitu ja että yritys osallistuu jatkossakin mielellään omaa toimintaa sivuaviin hankkeisiin ja jakaa laserprosesseihin kertynyttä osaamista. Yritysvierailuja toivottiin, sillä toisten yritysten osaamiseen ja toimintaan tutustuminen on arvokasta. Hyvä vinkki seuraaviin ekosysteemihankkeisiin!

 

Kirjoittajat:

Silja Kostia työskentelee TAMK Applied Research Center -yksikössä yliopettajana. Hän toimi Pirkanmaan kestävien ja älykkäiden tekstiilien osaamis- ja innovaatioekosysteemi -hankkeessa asiantuntijana.

Minna Varheenmaa työskentelee Rakennettu ympäristö ja biotalous -yksikössä. Hän toimi Pirkanmaan kestävien ja älykkäiden tekstiilien osaamis- ja innovaatioekosysteemi -hankkeen projektipäällikkönä.

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Lue seuraavaksi