JATKAS-hankkeen syksy huipentui retkeilyyn Padasjoella ja Evolla jatkuvan kasvatuksen gurun Sauli Valkosen kanssa

Metsämaisemaa

JATKAS – Jatkuvaa kasvatusta Pirkanmaan metsiin -hanke koulutti kuluneen syksyn aikana metsänomistajia Parkanossa ja Orivedellä. Koulutusmuodoksi valittiin näissä koulutuksissa webinaarin ja maastokoulutuspäivän yhdistelmä.

Webinaarissa käytiin läpi jo etukäteen maastokoulutuskohteille tehtyjä toimenpiteitä ja niiden erityispiirteitä. Hankkeen projektipäällikkö Manne Viljamaa pitää yhdistelmää hyvänä – maastossa pystytään syventymään asioihin perusteellisemmin, kun pohjatiedot oli käsitelty jo edeltävässä webinaarissa.

Syksyn koulutusten helmi – maastokoulutukset Padasjoen Vesijaolla ja Evon maastoissa

Hankkeen syksyn koulutukset huipentuivat kaksipäiväiseen retkeen Padasjoen Vesijaolle ja Evon maastoihin. Tutustuimme kohteissa Luken erikoistutkija Sauli Valkosen johdolla niin sanottuihin Erika-koealoihin, joilla jatkuvaa kasvatusta on tutkittu jo useita vuosikymmeniä. Valkosen mukaan uusia taimia syntyy hyvin tuoreen kankaan kuusivaltaisille kohteille. Suurin osa taimista tuhoutuu varhaisessa vaiheessa, mutta kasvatuskelpoisia taimia jää kehittymään riittävästi. Puuston kasvu jää hieman pienemmäksi kuin istutusmetsätaloudessa, mutta alkuinvestoinnit ovat pienempiä.

Maastokoulutusta metsässä.
Luken koealalla Padasjoella pohdittiin kuusikon taimettumista ja puustontuottokykyä sekä puun laatukysymyksiä.

Toisena koulutuspäivänä tutustuimme muutamiin Evon metsäopetuskohteisiin, joissa lähtökohtana on kylvetty männikkö ja joita on hoidettu harvennushakkuin. Alikasvoskuusia säästämällä niitä voidaan kasvattaa jatkossa kaksijaksoisina ja erirakenteisina mänty–kuusi-sekametsinä.

Lisäksi vierailimme Sompa-hankkeen tutkimuskoealueella, jossa tutkitaan turvemaiden kasvihuonepäästöjen muodostumista. Hankkeen tutkimusjärjestelyt osoittavat, että kasvihuonepäästöjen tutkiminen metsässä on monitieteellistä ja haastavaa.

Laitteita kasvihuonepäästöjen tutkimiseen metsässä.
Sompa-hankkeen tutkimuskohteella käytetään monipuolista tekniikkaa.

Kaksipäiväisen, yöpymisen sisältävän koulutustilaisuuden järjestäminen koronanaikaisessa ja -jälkeisessä tilanteessa osoittautui hanketoimijoille vähintäänkin haastavaksi. Vaikka koulutuksen markkinoinnissa hyödynnettiin Metsäkeskuksen tuhansia yhteystietoja sisältävää sähköpostirekisteriä, ei osallistujamäärä noussut aivan tavoitteiden mukaiseksi. Koulutukseen osallistuneet olivat kuitenkin saadun palautteen perusteella erittäin tyytyväisiä – eräs osallistujista jopa ilmoittautui seuraavaan koulutukseen, vaikka vielä ei ole tarkkaa tietoa, missä ja koska se järjestetään.

Kevään 2022 aikana järjestämme vielä maastokoulutuspäivän Pälkäneellä ennakkowebinaareineen sekä kolme – neljä vuorokautta kestävän opintomatkan Pohjois- ja Itä-Suomen jatkuvan kasvatuksen kohteille.

Kirjoittajat:
Manne Viljamaa, TAMK, metsätalous
Riitta Vihuri, TAMK, liiketoiminta

Kuvat: Manne Viljamaa

JATKAS – Jatkuvaa kasvatusta Pirkanmaan metsiin -hankeen tavoitteena on lisätä tietoa jatkuvan metsänkasvatuksen menetelmistä ja soveltamisesta erilaisilla metsäkohteilla sekä viestiä aiheeseen liittyvistä uusimmista tutkimustuloksista. Lisäksi hankkeessa koulutetaan metsänomistajia siirtämään omat metsänsä soveltuvin osin jatkuvan kasvatuksen menetelmään, välitetään tietoa jatkuvan kasvatuksen puunkorjuumenetelmistä sekä lisätään tietoisuutta siitä, miten erilaisilla metsänkäsittelytavoilla voidaan vähentää metsätalouden negatiivisia ympäristövaikutuksia. Hankkeen toteuttavat yhteistyössä Tampereen ammattikorkeakoulu ja Metsäkeskuksen läntinen palvelupiiri.

JATKAS-hankkeen nettisivut: https://projects.tuni.fi/jatkas/

 

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Lue seuraavaksi