Pirkanmaan oppilaitosten ja yrityskentän uudistuva vuoropuhelu

Yrityslukkari-hankkeessa pilotoidaan uudenlaista yhteistyömallia ja vastataan yritysten jatkuvan oppimisen tarpeisiin toimimalla yhteistyössä yli organisaatiorajojen.

Pirkanmaalaisten valmistavan teollisuuden yrityksissä on menossa haastava murroskausi. Yrityslukkari-hankkeen työpajoissa halusimme kuulla, voidaanko oppilaitoskentällä olla yrityksille avuksi. Pirkanmaalaisilta valmistavan teollisuuden yritysten edustajilta kysyttiin yritysten kilpailukykyä parantavasta osaamisen kehittämisen tarpeista ja oppilaitosten sekä yritysten yhteistyön tiivistämisen keinoista.

Tampereen ammattikorkeakoulu, Tampereen yliopisto ja Tampereen Aikuiskoulutuskeskus ovat tämän vuoden aikana tiivistäneet yhteistyötä pohtimalla ratkaisua siihen, miten oppilaitosten koulutus-, mittaus, ja tutkimuspalveluita tarvitsevat yritykset tavoittaisivat oppilaitosten palvelut mahdollisemman helposti. Tavoitteena on, että yrityksistä saataisiin edellä mainitut palvelut yhdeltä palveluluukulta. Yhteisen palvelumallin rakentamista on aloitettu kartoittamalla yritysten tarpeita ja vastaamalla niihin.

Tähän mennessä hankkeen työpajoja on toteutettu kaksi. Seuraava järjestetään alkusyksystä 2022. Työpajoissa on käyty avointa keskustelua ja ajatustenvaihtoa siitä, minkälaisia osaamistarpeita yritykset ovat tunnistaneet ja millä keinoilla tavoitetilaan voitaisiin päästä.

”Visiota tekoihin ja konkretiaan.”

”Ketterää toimintaa.”

”Laajat eteenpäin katsovat suunnitelmat osaamisen kehittämiseen ja toisaalta tarpeeksi pieninä palasina toteutetut koulutukset”

Yritykset kokevat nopeasti muuttuvat toimintaympäristöt haastaviksi ja tukeutuisivat osaamisen kehittämisessä mielellään oppilaitoksiin, jotka ovat jatkuvan oppimisen asiantuntijoita. Valitettavasti yhteistyö koetaan edelleen sattumanvaraiseksi ja on henkilökontaktien varassa. Pk-yrityksissä toivotaan, että henkilöstön koulutusmahdollisuuksien on oltava paremmin saavutettavissa. Lisäksi koetaan, että yrityksissä tarvitaan kokonaisvaltaista jatkuvan oppimisen tukea.

Opetus- ja kulttuuriministeriön korkeakouluille 2030-luvulle työstämän vision mukaan korkeakoulujen pitäisi koulutuksen tarjonnassa lisätä ennakoivuutta ja reagoida opetustarjonnalla sekä palveluilla nopeasti uudistuvan työelämän tarpeisiin (OKM 2017, 20–21).

Valmistavan teollisuuden osalta osaamisvaateet muuttuvat nopeasti esimerkiksi aktiivisen ilmastotyön vuoksi, myös teknologian nopea kehittyminen nousi pajoissa yhdeksi merkittäväksi haasteeksi. Täydennyskoulutuksen avulla potentiaalinen työntekijäresurssi voi kohdennettuna täydentää osaamistaan vastaamaan yritysten tarpeita.

”Pk-yritykset tarvitsevat asiakasvastaavan ja palveluja”

 ”Opettajien on pysyttävä kärryillä, mitä kentällä tapahtuu”

 ”Tiiviimpää yhteistyötä ja keskustelua käytännön tarpeista yrityskentällä”

”Yrityksien osaamis- ja tutkimustarpeet ja oppilaitosten osaaminen eväti kohtaa­­­­­”

Työpajoissamme todettiin, että hyvän tuloksen saavuttamiseen tarvitaan monien mukana olevien osapuolien tahtotilaa. Kritiikkiä tuli koulutusorganisaatioiden koteloituneista rooleista ja jäykästä ongelmaratkaisukyvystä. Yritysrajapinnasta nousi selkeä toive, että ammatillisen koulutuksen opetussuunnitelmatyössä pitäisi olla voimakkaammin mukana myös korkeakoulun ja työelämän edustajat.

                          ”Oppilaitos – yritysyhteistyö aivan eri tasolle ja pikaisesti”

Työpajoissa nousi esiin toive siitä, että substanssiopetuksen lisäksi oppilaitoksissa pitäisi opettaa yleisiä työelämäntaitoja aiempaa vahvemmin. Ennakointi opetussuunnitelmien sisällöistä on tärkeää, jotta valmistuvilla tutkinto-opiskelijoilla olisi mahdollisimman ajantasaiset ja olennaiset tiedot työelämään siirryttäessä.

Tulevaisuudessa on tärkeää pystyä tuottamaan täydennyskoulutuksia yritysten kanssa tiiviissä, arjen työhön lomittuvassa yhteistyössä.

Yrityslukkarit-hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto. Hanke toteutetaan vuosina 2021 – 2023.

Hankkeen verkkosivut: https://projects.tuni.fi/yrityslukkari/

Lähde: Korkeakoulutus ja tutkimus 2030-luvulle (https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-522-8)    Luettu 29.4.2022

Kirjoittajat: Asiakkuuspäällikkö Kersti Jääskeläinen, Liiketoiminta ja kansainvälisyys, TAMK ja Päivi Hämäläinen, projektikoordinaattori, Ulkoinen rahoitus, TAMK
Kuva: Unsplash, Simon Kadula

 

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Lue seuraavaksi