Rakennetaan yhdessä kielitietoista TAMKia – Talent Boost ja Kielibuusti avuksi

Suomen kielen osaaminen edistää Suomessa opiskelevien ja työskentelevien työllistymistä, osallisuutta ja juurtumista yhteiskuntaan. Talent Boost järjestää monipuolista suomen kielen opetusta ja ohjausta TAMKin ulkomaalaistaustaisille opiskelijoille ja henkilöstölle.

Tutkimukset osoittavat, että ulkomaalaistaustaisten henkilöiden suurimmat työllistymisen esteet Suomessa ovat suomen kielen taidon ja verkostojen puute. Myös TAMKin kansainväliset opiskelijat ovat huomanneet suomen kielen oppimisen tärkeyden: Talent Boostin kansainvälisille opiskelijoille 2022 ja 2023 toteuttamiin kyselyihin vastanneet toivoivat vielä enemmän mahdollisuuksia oppia suomea. Englanniksi opiskelevien suuri haaste Suomen kaltaisessa ei-englanninkielisessä maassa ovat työharjoittelut.  Useimmissa työpaikoissa työkieli on suomi, ja vaikka esimerkiksi IT-alan yrityksissä työkielenä voi olla englanti, monesti yrityksen asiakkaat toivovat palvelua suomeksi.

Täysivaltainen yhteiskunnallinen osallisuuskaan toteutuu harvoin ilman jonkin asteista kansallisen kielen osaamista. Olipa kyse median ja yhteiskunnallisen keskustelun seuraamisesta tai naapurusto- tai harrastusyhteisössä toimimisesta, toimintaympäristön valtakielestä on hyötyä tai se voi olla osallistumisen ehto.

TAMKin Talent Boostin tavoitteena on vahvistaa elävää moni- ja rinnakkaiskielisyyttä koko TAMKissa.

Opiskelijoille kielitietoisia kohtaamisia ja integraation tukea

Opiskelijoille Talent Boost tarjoaa eritasoisten suomen kielen kurssien lisäksi vapaamuotoista suomen kielen tukea. Keskiviikkoisin klo 16–18 kokoontuu Parvessa suomen kielen kerho/Finnish Club, jossa osallistujat pääsevät vahvistamaan kielitaitoa rennosti yhdessä. Kerhoon ovat tervetulleita kaiken kieliset opiskelijat. Ideana on tutustua yli kielirajojen ja puhua suomea joustavasti englantia tai muita kieliä apuna käyttäen.

Henkilöstölle kannustusta nousta kielitietoisuuden portaikolla

Kielen oppiminen on yhteisön asia eikä vain yksilön työtä. Kielibuusti-hankkeessa on kehitetty kielitietoisuuden portaikko -malli ja ohjeistus siitä, miten työyhteisö voi edetä portaikon askeleelta toiselle.

Aluksi on hyvä arvioida, mille kielitietoisuuden portaalle työpaikka nyt asettuu. Oma arvioni on, että TAMK kokonaisuutena asettuu toiselle, yhteisen sopimisen askelmalle. Askelmalla otetaan kielet puheeksi: mitkä tilanteet ovat kielellisesti kuormittavia kullekin, ja miten kuormittavuutta voitaisiin vähentää.

Talent Boostin kerran kuussa tarjoamat virtuaaliset Tienraivaajien kahvit ovat yksi puheeksi ottamisen paikka korkeakouluyhteisön henkilöstölle. Kahveilla toimitaan rinnakkaiskielisesti: pääkielenä on suomi tai englanti osallistujien kielivarannon mukaan, ja apukielinä voi käyttää mitä kieliä vain. Tämän kevään kahvien teemoja ovat olleet kielitietoisuus opetuksessa, kansainvälisten opiskelijoiden harjoittelun tukeminen ja korkeakouluyhteisön kansainvälisten opiskelijoiden kyselyiden tulokset.

Kevään viimeiset kahvit pidetään 25.5.2023 (linkki Teamsiin) klo 9.00–9.45. Silloin teemana on koulutusperäinen maahanmuutto.

Nousu kielitietoisuuden ylimmille askelmille edellyttää jo rakenteellisia muutoksia ja päätöksiä systemaattisesta kielikoulutuksesta aina julkaistuun kielistrategiaan asti. Noustaan yhdessä portaita, askel kerrallaan!

Lisätukea ja konkreettisia työkaluja tarjoaa Kielibuusti Språkboostin juuri julkaistu verkkoportaali.

Kirjoittaja: Päivi Vartiainen, Talent Boost -ohjelman ja SIMHE-palveluiden päällikkö, TAMK
Kuva: Shutterstock

Talent Boost | Tampereen korkeakouluyhteisö (tuni.fi)

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Lue seuraavaksi