Virtuaaliteknologian ja kuntoutuksen vuoropuhelua on vauhditettu Verkostot-hankkeessa

Ihminen istuu sohvalla virtuaalilasit päässään ja tutkii virtuaalista näyttöä.

Voisiko digitalisaatiota ja virtuaaliteknologioita hyödyntää jo nyt paljon enemmän kuntoutuksessa? Mikä estää tai hidastaa niiden käyttöönottoa ja hyödyntämistä? Onko helppokäyttöisiä virtuaaliteknologioita ja niiden sisältöjä saatavilla ja saavutettavissa kuntoutukseen? Tieto hyödynnettävistä virtuaaliteknologioista ei saavuta vielä kaikkia kuntoutuksen ammattilaisia eikä itse kuntoutujia.

Hankkeen nimen “Verkostoyhteistyöllä vauhtia tekoälypohjaisten virtuaaliteknologioiden saavutettavuuteen kuntoutuksessa” mukaisesti asiantuntijuutta ja yhteistyötä kuntoutujien hyväksi tavoitellaan. Jo nyt näyttää siltä, että tietotaitoa eri puolilta Suomea on saatu mukaan verkostoon ja yhteistyöhalua löytyy.

Saavutettavuus nähdään hankkeen poikkileikkaavana teemana, ja pyrimme toteuttamaan sitä kaikessa tekemisessä – oppien ja opettaen. Usein virtuaaliteknologian ja kuntoutuksen yhdistäminen nähdään etäkuntoutuksena tai VR-lasien hyödyntämisenä kasvokkaisessa kuntoutuksessa (läsnäkuntoutus). Nyt tavoitteemme on laajentaa näkemystä ja tuoda esille sekä kokeilla erilaisia virtuaaliteknologian mahdollisuuksia niin etäkuntoutukseen kuin kasvokkaiseenkin kuntoutukseen.

Olemme huomanneet, että monialainen asiantuntijoiden yhteistyö vaatii alkuun yhteisymmärryksen lisäämistä, kuten tässä hankkeessamme kuntoutuksen ymmärrystä teknologia-asiantuntijoille ja teknologia-asioiden ymmärrystä kuntoutuksen asiantuntijoille. Jotta voidaan saavuttaa parempia ja vaikuttavampia teknologiaratkaisuja sekä kuntoutusalan palveluja, moniammatillinen ja -alainen yhteistyö on ensisijaisen tärkeää.

Virtuaalikuntoutuksen teknologiset mahdollisuudet

Virtuaalikuntoutuksen suosion nousuun vaikuttaa paitsi viimeaikainen teknologinen kehitys, myös lupaavat tutkimustulokset, joiden mukaan virtuaalikuntoutus on vähintään yhtä tehokas kuntoutuksen muoto kuin perinteinen lähikuntoutus lähes kaikissa tutkituissa kuntoutuksen muodoissa.

Virtuaalikuntoutusta voidaankin käyttää laajaan kirjoon erilaisia kuntoutustarpeita, ja yksi sen merkittävimmistä hyödyistä on menetelmän positiivinen vaikutus kuntoutettavan motivaatioon. Tähän vaikuttaa olennaisesti kuntoutusharjoituksen elämyksellisyys, jota voidaan edistää immersiivisillä laadukkailla toteutuksilla ja kuntoutuksen pelillistämisellä. Mieluisan harjoituksen pariin palaa mielellään. Lisäksi virtuaalikuntoutus tarjoaa teknologisen mahdollisuuden kuntoutuksen edistymisen objektiiviseen seurantaan sekä mahdollisuuden mukauttaa kuntoutus kuntoutettavan tarpeiden mukaisesti, perustuen kuntoutuksesta saatuun käyttäjädataan.

Verkoston avulla käyttäjien ääni ja toteuttajien tietotaito kuuluviin

Teknologiayrityksillä on kehitteillä omia virtuaalikuntoutuksen sovelluksia, mutta esimerkiksi Virtual Dawnin edustajien mukaan “vaaditaan pitkäjänteisyyttä ja sitoutunut testaajaryhmä”. Näiden avulla edistetään toimivien ratkaisujen syntyä. Softability Oy toteaa, että jos kuntoutusratkaisu toteutetaan älylasiteknologialla, voi se edellyttää uusia laitehankintoja, mutta toisaalta henkilöstökustannuksissa voidaan säästää. Mobiili AR laitetuki on hyvin laaja, jolloin laitehankintoja ei tarvitse välttämättä tehdä.

Virtuaalikuntoutus tuo kuntoutuksen palveluihin monipuolisuutta ja nostaa kuntoutuksen palveluvalikoimaa vastaamaan tämän päivän teknologisia mahdollisuuksia. Kuntoutusalan yritys FysioTähti kommentoi, että asiakkaiden kanssa “jaksetaan tehdä paljon toistoja myös vaikeissa asioissa, ja terapeutti voi tarkkailla asiakkaan liikkeitä kauempaa huomaten asioita, joita ei välttämättä huomaisi, jos olisi lähellä asiakasta”.  Lisäksi he ovat saaneet asiakkailtaan positiivista palautetta virtuaaliteknologian hyödyntämisestä. Esimerkiksi eräs lapsiasiakas oli todennut, että ei olisi uskonut pääsevänsä pelaamaan samaa peliä kuin joku hänen seuraamansa tubettaja.

VR-verkostot logo

Kohti tehokkaampaa virtuaaliteknologian hyödyntämistä

Virtuaaliteknologiaa hyödynnettäessä asiakkaan ohjaaminen vaatii muun muassa erilaista ohjausosaamista. Jotta virtuaaliteknologioita otetaan tehokkaammin käyttöön käytännön työelämässä, tulee niitä olla saatavilla ja niiden käyttöä tulee opetella jo kuntoutusalojen peruskoulutuksissa.

Hankematka on vasta aloitettu, ja innostuneen odottavaisin mielin jatkamme kohti uusia, innovatiivisia tekoälyn ja virtuaaliteknologian ratkaisuja. Motivoiva asiantuntijapuheenvuorojen täyteinen aloituswebinaari toteutettiin kaikille avoimena 31.5.2021. Webinaarin aikana tehtiin puheenvuoroista kuvituskuvia, joiden sisältöihin pääset tutustumaan täältä.

 

Teksti:
Lea Saarni, yliopettaja, hyvinvointiteknologia, sosiaali- ja terveysala, TAMK
Taina Jyräkoski, Projektitutkija, Teknologia, Hyvinvointia edistävän teknologian tutkimusryhmä, SAMK

Kuvat: Shutterstock ja hankelogo

 

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Lue seuraavaksi