Vodcast-analyysi on opetusmenetelmänä win-win-win-kokemus

Kuvassa vodcastia tekemässä Antti Rekilä (oik), media-alan tutkinto-ohjelmasta, Virpi Rämö, Maria Åkerman VTT: n johtava tutkija vastuullisen innovaatiotoiminnan tiimistä ja Aaro Aho, media-alan tutkinto-ohjelmasta.

Miten saada opiskelijat neljässä Euroopan maassa tutustumaan muovipakkausten arvoketjun eri toimijoihin mielenkiintoisella ja osallistavalla tavalla ajasta ja paikasta riippumatta? PackAlliance-hankkeessa päätimme tarttua haasteeseen ja toteuttaa asiantuntijakeskusteluja video-podcasteina eli vodcasteina, joita opiskelijat analysoivat.

Onnistuneen oppimiskokemuksen lisäksi opiskelijoiden tuottama analyysi sai kiitosta haastatelluilta asiantuntijoilta. Me lehtorit saimme uusia työkaluja opettajan digitaaliseen työkalupakkiin.

Tampereen ammattikorkeakoulu toteutti PackAlliance-hankkeessa meneillään olevan “Specialist in the Circular Economy of Plastic Packaging” -pilottikoulutuksen, osana “Consumer Engagement” -opintojaksoa. Muovialan kiertotalouteen syvällisesti paneutuva pilottikoulutus on kokonaisuudessaan toteutettu yhteistyössä eurooppalaisten korkeakoulujen ja muoviteollisuuden yritysten kanssa. Räätälöimme opintojaksolle muovipakkausten kiertotalouden arvoketjuihin liittyvän vodcast-analyysi oppimistehtävän, jonka tavoitteena on kuluttajan sitouttaminen kiertotalouteen.

Kiertotalouden arvoketjut hahmottuvat vodcast-analyysitehtävällä

Valitsimme haastateltaviksi mielenkiintoisia tekijöitä eri puolilta muovipakkausten arvoketjua. Kysyimme heiltä useita vaikeita kysymyksiä maailman pelastamisesta konkreettisiin toimiin kuluttajan sitouttamiseksi muovipakkausten kiertotalouteen ja arvonluontimahdollisuuksiin. Tiiviit noin 10 minuutin pituiset vodcastit toteutimme yhteistyössä TAMKin mediaopiskelijoiden kanssa.  Voimme vain ihastella lopputuloksen korkeaa laatua.

Tukena toimi myös vanha tuttu Zoom, sekä TAMKin Vodcast-studio, jossa videoimme ohjeita opiskelijoille. Opiskelijoita pyydettiin vodcastin pohjalta vastaamaan Forms-kyselyyn, joka aktivoi kriittiseen analyysiin ja ymmärtämään kiertotalouden haasteita ja mahdollisuuksia. Nämä analyysit tuottivat tärkeää tietoa myös haastatelluille.

Kolmeen suuntaan merkityksellinen oppimiskokemus

Vodcastit ovat hyvä tapa saada kiireisiä asiantuntijoita haastateltua heille sopivana ajankohtana.  Toisaalta se mahdollistaa opiskelijoille työn ja opiskelujen aikataulujen joustavan yhteensovittaminen. Opetusmenetelmän hyötyjä opiskelijalle puoltaa myös se, että opiskelijat antoivat omaehtoisesti kiitosta tehtävän hyödyllisyydestä ja mielenkiintoisista vodcast-aiheista.

Kokosimme opiskelijoiden analyysitulokset yhteen ja jaoimme ne tiedoksi myös haastatelluille. Heidät oli valittu seuraavista yrityksistä: Fortum (muovin kierrätys), Saarioinen (pakkausten käyttäjä), hankkeessa mukana oleva Pyroll Pakkaukset (pakkausten valmistaja) ja VTT (viestintä pakkauksiin liittyen). Tällä tavoin saimme luotua lisäarvoa myös haastateltujen ja heidän edustamiensa yritysten suuntaan. Haastatellut kokivat analyysit erittäin mielenkiintoisina ja hyödyllisinä.

Suunnittelimme ja toteutimme opetuskokonaisuuden kahden lehtorin yhteistyönä. Yhteisopettajuudella laajan kokonaisuuden ja runsaasti esivalmistelua vaativan kokonaisuuden toteutus oli mahdollista ja vieläpä hauskaa.

PackAlliance on tietoyhteenliittymä, jossa yhdistyvät neljän Euroopan maan (Espanjan, Puolan, Suomen ja Italian) korkeakouluosaaminen ja yrityselämä. Tavoitteena on lujittaa korkeakoulujen ja muovipakkausyritysten yhteistyötä innovatiivisten ja kestävän kehityksen mukaisten pakkausten kehittämiseksi sekä vauhdittaa muovipakkausteollisuuden siirtymistä kiertotalouteen. Projekti alkoi tammikuussa 2020 ja kestää vuoden 2022 loppuun saakka.

Lisätietoa hankkeen nettisivuilta: https://www.packall.eu/

Kirjoittajat: Nina Kukkasniemi, lehtori, Rakennettu ympäristö ja biotalous, TAMK ja Virpi Rämö, lehtori, Rakennettu ympäristö ja biotalous, TAMK

Valokuva: Nina Kukkasniemi

 

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Lue seuraavaksi