Voimaa vertaistuesta

nelikenttäkuva vertaistuen muodoista

Monen meistä on helppo tuoda mieleemme joku tilanne, jossa saimme apua opiskelukaverilta, kollegalta tai ystävältä. Ehkä tietojärjestelmät takkusivat, et ollut varma mille kurssille ilmoittautua tai vain kaipasit lenkki- tai juttuseuraa. Tällaista tukea, jota saamme muilta ihmisiltä, joilla on samanlainen elämäntilanne tai kokemuksia, voidaan kutsua vertaistueksi. Vertaistuki perustuu ajatukseen siitä, että ne, jotka ovat kokeneet samankaltaisia tilanteita tai vaikeuksia, voivat ymmärtää toisiaan paremmin ja tarjota arvokkaita neuvoja, tukea ja ymmärrystä.

Vertaistuki voi ilmetä monilla eri tavoilla riippuen tilanteesta ja tarpeista. Se voi olla epämuodollista, kuten ystävien kesken tapahtuvaa keskustelua ja tukea, tai se voi olla osa organisaatioita tai ryhmiä, jotka tarjoavat rakenteellista vertaistukea tietyn aiheen tai elämäntilanteen ympärillä.  Olemme halunneet nostaa tässä esiin erilaisia vertaistuen muotoja, joita on tarjolle erityisesti TAMKin opiskelijoille. Tuki voidaan jakaa neljän eri teeman ympärille, joista jokainen voi hyödyntää omien tarpeidensa mukaan joko jotain tukimuotoa, tai vaikka niitä kaikkia!

Opiskelijatuutorointi

Opiskelijatuutori on kokeneempi saman alan, opiskelija, jonka tehtävänä on tutustuttaa uusi opiskelija TAMKiin, opiskelijayhteisöön ja korkeakoulumme tapoihin. Tuutori on usein ensimmäisiä opiskelijoita, jonka uusi opiskelija tapaa opintojen alussa.

Opiskelun vertaistuki

Korkeakouluopinnoissa vertaistuesta voi hyötyä monella tapaa, opiskelukavereita voi oppia paljon asioita, joita ei löydy oppikirjoista tai luentokalvoilta. Välillä opiskelu myös haastaa ja vertaisilta voi saada tukea ja motivaatiota päästä yli karikoista. Tukena monissa opiskelun vertaistuen ryhmissä on myös TAMKin ammattitaitoista henkilökuntaa.

Hyvinvoinnin vertaistuki

Opintojen aikana saattaa kohdata erilaisia haasteita omassa hyvinvoinnissa tai jaksamisessa. Nämä tilanteet eivät välttämättä johdu suoraan opinnoista, mutta ne voivat silti asettaa opintielle esteitä. TAMKilla on tarjolla erilaisia tukimuotoja hyvinvoinnin ja jaksamisen tueksi, ja näihin haasteisiin pureudutaan myös vertaistuen kautta.

Vapaa-ajan vertaistuki

Mielekäs vapaa-aika on tukipilari, joka tukee hyvinvointia ja jaksamista. Vapaa-ajan toiminnan piiristä voi löytyä myös uusia tuttavia, tulevaisuuden verkostoja tai mahdollisesti elinikäisiä ystäviä. Opiskelijapiireissä löytyy todella paljon monipuolista toimintaa sekä opiskelijajärjestöjen tahoilta, TAMKin kautta ja kolmannen sektorin toimijoiden piiristä. Lähde rohkeasti mukaan rikastuttaman omia opintojasi, sekä mahdollisuuksien mukaan anna tukea myös muille.

Lisätietoja yllä mainituista vertaistuen muodoista löydät esimerkiksi Intrasta Vertaistuki -sivustolta tai TAMK Parven sivuilta. Haluaisinkin rohkaista kaikkia hyödyntämään vertaistukea ja siitä saatuja oivalluksia, oppeja ja yhdessä jaettua hetkiä. Sen lisäksi jokainen meistä voi myös toimia vertaisena omissa verkostoissaan. Antamalla vertaistukea tuemme eheän ja hyvinvoivan yhteisön rakentumista sekä ehkäisemme yksinäisyyttä.

Teksti ja kuva: Elli Korhonen, asiantuntija, tuutorointi

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Lue seuraavaksi