Digivisio 2030: Mikä tamkilaisia askarruttaa?

Digivisio 2030 on suomalaisten korkeakoulujen yhteinen ponnistus kohti tulevaisuuden oppimisympäristöä, joka hyödyttää korkeakouluja, oppijoita ja koko yhteiskuntaamme. Hankkeen keskiössä on Opin.fi-palvelu, joka ensisijaisesti tukee jatkuvaa oppimista. Tämä palvelu kokoaa yhteen suomalaisten korkeakoulujen avoimen opintotarjonnan, olipa kyse sitten opintopisteistä tai ei.

Osallistimme tammikuussa 2024 tamkilaiset pohtimaan sitä, mikä tässä mittavassa hankkeessa askarruttaa ja toisaalta mikä innostaa. Osallistamisen tukena käytimme Innoduel-sovellusta, joka on erityisesti kehitetty osallistamiseen. Osallistamisen ensimmäisessä vaiheessa kerättiin näkemyksiä vapaasti kirjaten kahteen kysymykseen ja toisessa vaiheessa osallistujat pääsivät tekemään parivertailua muiden kirjaamien asioiden kautta. Näin saatiin muodostettua yhteisen näkemyksen mukainen rankinglista mieltä askarruttavista ja inspiroivista asioista. Tässä kirjoituksessa keskitymme mieltä askarruttaviin kysymyksiin Digivisiosta.

Eniten tamkilaisia mietitytti se, miten TAMK erottuu koulutuksen tarjoajana muista korkeakouluista. Tämä vaatii meiltä strategista profiloitumista ja suuntaa, joka ohjaa toimintaa. Vaaditaan sitoutumista keväällä 2024 valmistuviin digipedagogisiin laatukriteereihin sekä laadukasta ja osaamistarpeisiin vastaavaa koulutustarjontaa. Lisäksi jatkuvien oppijoiden ohjaus vaatii uudenlaista lähestymistä ja toimintaprosesseja.

Toiseksi osallistavassa kyselyssä nousi kysymykset siitä, miten Digivisio tulee muuttamaan ammattikorkeakoulujen tapaa toimia. Opiskellaanko paljon ajasta ja paikasta riippumattomasti ja miten käy opiskelun aikaisille sosiaalisille suhteille? Tässä vaiheessa on todettava, että kansallinen hanke on jo nyt haastanut meidät miettimään jatkuvan oppimisen organisoitumista,​ tarjontaa ja toteuttamista​. Opin.fi-palvelu mahdollistaa monenlaisten koulutuksien toteutusmallien tarjonnan, eikä se poissulje yhteisöllistä oppimista ja kasvokkain tapahtuvaa opiskelua​.

Kolmanneksi rankinglistalla nousi kysymys siitä, milloin tästä tulee jotain konkreettista tehtäväksi. Suosittelemme seuraamaan uutisointia intrassa, blogissa ja osallistumaan kansallisiin webinaareihin. Myös omaa digipedagogista osaamista kannattaa vahvistaa Teaching and Learning Centren tarjoamilla itseopiskelumahdollisuuksilla, olemalla yhdessä oman osaamisyksikön digimentoriin ja suorittamalla pedagogisen kehittämisohjelman osaamismerkkejä. TAMKin digipedagogiset laatukriteerit julkaistaan pian. Lisäksi kannustamme verkostoitumaan alakohtaisesti ja toimimaan proaktiivisesti koulutustarjonnan edelleen kehittämiseksi. Pääsemme palvelun käyttöönottoon marraskuussa 2024. Jokainen tutkinto-ohjelma ja koulutus voi myös tarkastella ja edistää omaa tarjontaansa Opin.fi-alustalle.

Miten sitten Opin.fi-palvelu hyödyttää eri osapuolia, nousi neljänneksi tärkeimmäksi kysymykseksi? Mielestämme palvelu kokoaa innostavalla tavalla jatkuvan oppimisen tarjonnan yhteen ja helposti saataville. Tämän myötä TAMK tavoittaa laajempia kohderyhmiä paikkariippumattomasti ja yritykset voivat hyödyntää palvelua oman henkilöstönsä osaamisen kehittämiseen. Ja kyllä, palveluun voi sisällyttää niin ilmaista kuin maksullista koulutusta.

Viidenneksi eniten tamkilaisia askarrutti se, mitkä ovat Digivision hyödyt pitkällä tähtäimellä. Ajattelemme, että tämä luo kansainvälisesti arvostetun oppimisen ekosysteemin, joka hyödyttää laajasti koko yhteiskuntaa. Tulevaisuudessa yksi kansallinen oppijaidentiteetti mahdollistaa uudenlaisia asioita. Tavoitteena on vastata nopeasti muuttuvaan maailmaan tarjoamalla joustavaa ja laadukasta oppimista entistä selkeämmin. Digivisio-hankkeen myötä tuodaan näkyväksi henkilökohtaiset tutkinto- ja oppilaitosrajat ylittävät opintopolut. Opiskelijat voivat suunnitella oman polkunsa ja löytää tarvitsemansa tiedon helposti. Opin.fi-palvelu tuo koulutustarjonnan yhteen paikkaan, mikä tekee siitä helppoa ja saavutettavaa kaikille.

Teksti:
Digivisiokoordinaattori Sanna Ruhalahti
Johtaja Hanna Kinnari-Korpela (digivisiokoordinaattori 13.3. asti)
Kuva: Pixabay

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Lue seuraavaksi