Pisteestä asiaa – julkaisupisteet ja julkaisutiedonkeruu

Niin TAMKin johdon kuin henkilökunnankin keskusteluissa on toistunut usein termi julkaisupiste. Mitä julkaisupisteillä tai julkaisutiedonkeruulla oikeastaan tarkoitetaan?

Mikä on julkaisupiste?

Julkaisupiste on opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) harjoittamaan tulosohjaukseen liittyvä käsite. Ammattikorkeakoulukentällä julkaisupisteet kuvaavat käytännössä julkaisujen vuosittaista kappalemäärää per amk, esimerkiksi TAMK saa yhdestä julkaisusta yhden julkaisupisteen. Pistemäärä on aina julkaisukohtainen eikä tekijöiden määrä vaikuta siihen. Jos julkaisu taas on useamman korkeakoulun edustajan yhteistyö, saa näistä kukin organisaatio siitä yhden julkaisupisteen, vaikka julkaisun tekoon osallistuisi esimerkiksi TAMKista useampi tekijä.

JUSTUS ja julkaisutiedonkeruu

Artikkeleita ilmestyy tuhansissa erilaisissa ammatillisissa, tieteellisissä sekä yleistajuisissa lehdissä. Asiantuntijablogitekstejä taas voi lukea mitä erilaisimmista toimitetuista blogeista. Varsinaisen julkaisemisen lisäksi myös julkaisun viitetiedot (mm. julkaisun nimi, julkaisuvuosi ja tekijätiedot) pitää muistaa ilmoittaa, jotta tiedot julkaisusta ja sen tekijöiden asiantuntijuudesta löytyvät internetin tai kirjaston syövereistä.

Ammattikorkeakoulut raportoivat vuosittain henkilöstönsä julkaisujen viitetiedot OKM:lle. Tähän taas viitataan termillä julkaisutiedonkeruu. Julkaisuviitetiedot ilmoitetaan JUSTUS – julkaisutietojen tallennuspalvelun kautta. Sieltä ne siirtyvät automaattisesti ministeriön julkaisutiedonkeruuseen. Eri asiantuntijoiden tai -organisaatioiden julkaisutietoja voi avoimesti selailla julkaisutietoportaali JUULIssa ja Tiedejatutkimus.fi-palvelussa.

TAMK tarjoaa tietoa ja taidetta

Julkaisulla voidaan tarkoittaa esimerkiksi ammatillisia kokoomateoksia, lehtiartikkeleita, patentteja tai vaikkapa konserttikokonaisuuden johtamista. Tilastoitavien julkaisujen tulee täyttää seuraavat kriteerit:

  • Tekijällä on yhteys TAMKiin (palvelussuhde) ja tämä affiliaatio käy ilmi julkaisusta.
  • Julkaisu perustuu tekijän asiantuntijatyöhön tai -tehtäviin TAMKissa.
  • Julkaisun tulee olla julkisesti saatavilla, joko vapaasti verkossa tai maksua vastaan.
  • Julkaisukanavalla tulee olla tekijästä riippumaton toimituskunta tai julkaisija, joka päättää julkaisukanavalla julkaistavista julkaisuista.
  • Julkaisu sisältää uutta tieteellistä, ammatillista, yleistajuista tai taiteellista sisältöä, jota ei ole aikaisemmin julkaistu tiedonkeruussa raportoitavassa muodossa. (Lisätietoja: Julkaisutiedonkeruun ohjeistus tutkijoille 2021 (pdf))

TAMKin julkaisupisteet vuonna 2021 koostuivat pääosin yleistajuisista tai ammatilliselle yleisölle suunnatuista artikkeleista sekä julkisista taiteellisista teoksista (Vipunen-tilastopalvelu).

Pisteistä perusrahaksi

OKM käyttää tietoa julkaisutuottavuudesta korkeakoulujen tulosohjauksessa. Ammattikorkeakoulukohtainen julkaisupistemäärä vaikuttaa ko. korkeakoulun saamaan perusrahoitukseen, siis siihen rahaan, jolla ylläpidetään ammattikorkeakoulun toimintaa.

Perusrahoitus puolestaan jaetaan korkeakouluille tietyn rahoitusmallin perusteella. Tämänhetkisessä ammattikorkeakoulujen rahoitusmallissa julkaisujen osuus on 2 %. Täysin avoimen julkaisukanavan tai rinnakkaistallennetun julkaisun painoarvoa kasvattaa lisäkerroin 1,2 %. Julkaiseminen ja julkaisutietojen ilmoittaminen hyödyttävät siis meitä kaikkia!

Kirjoittajat:

Liisa Marttila, erikoissuunnittelija, TAMKjournalin päätoimittaja, TAMK ja Tiina Kenttälä-Koivumäki, julkaisukoordinaattori, TAMK
Kuva: Jonne Renvall

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *