Mihin tarpeisiin maahanmuuttaneiden valmentava koulutus vastaa?

TAMKissa on aloittanut tänä vuonna kaksi maahanmuuttaneille tarkoitettua korkeakouluopintoihin valmentavaa koulutusta. Ensimmäinen koulutus toteutuu PrepProg -hankkeessa ja on englanninkielinen tähdäten B2-tason kielitaitoon. Toinen koulutus, SIMHEn rahoittama Korkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttaneille, on toteutukseltaan suomenkielinen ja alkoi lokakuussa 2023 (SIMHE = Supporting Immigrants in Higher Education in Finland). Koulutusten tavoitteena on kehittää kielitaitoa (englanti/suomi) akateemiselle tasolle B2 ja lisätä korkeakouluopiskelussa tarvittavia opiskeluvalmiuksia kuten digitaitoja, matematiikkaa sekä itseohjautuvuutta ja vastuullisuutta opinnoissa.

PrepProg-hankkeessa kehitetään korkeakouluopintoihin valmentavaa koulutusta englanninkielisiin opintoihin. Osalla valmennettavista on jo ammatti kotimaastaan. Hankkeessa on keskitytty opiskelijarekrytointiprosessiin, opetussuunnitelmaan ja opetuksen pilotointiin hybriditoteutuksena tilapäistä suojelua saaville. Lisäksi luodaan toimintakulttuuria, jossa edistetään osallistavaa integraatiota. Hankkeen tuloksena valmentavan koulutuksen vaikuttavuus lisääntyy.

Mikä ihmeen valmentava?

Opintojen sisältö painottuu korkeakoulussa vaadittavien opiskeluvalmiuksien ja erityisesti kielitaidon kehittämiseen. Kotoutumiskoulutuksen tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa suomen tai ruotsin kielessä toimivan peruskielitaidon (B1.1) voidakseen toimia arki- ja työelämässä. Jatko-opinnot akateemisella tasolla vaativat kuitenkin vähintään kielitaitotason B2.

Valmentavassa koulutuksessa pohditaan yhteiskunnallisia teemoja: Miten suomalaisessa korkeakoulussa opiskellaan? Miten täällä arvioidaan? Millaisia koulutuspolkuja on tarjolla? Ylipäätään opetetaan ja opitaan, miten suomalainen yhteiskunta, työmarkkinat ja opiskelu- ja työkulttuuri toimivat.

Ketkä hyötyvät?

TAMKin strategiseen linjaan kuuluu kansainvälisyys. Monilla aloilla on huutava pula osaajista, ja näin ollen Suomesta tulee yhä monikulttuurisempi yhteiskunta tulevaisuudessa. Valmentava koulutus vastaa tähän tarpeeseen, sillä koulutukset on suunnattu jo Suomessa asuville maahanmuuttaneille.

Koulutukset luovat joustavia koulutuspolkuja ja edistävät jatkuvaa oppimista. Erityisesti suomen kielen osaaminen edistää työllistymistä ja yhteiskuntaan integroitumista. Koulutuksiin sisältyvä laadukas opinto- ja uraohjaus nopeuttavat työelämään siirtymistä.

Suomen kielen taidon kehittämisen tarve riittävän korkealle tasolle tulee esiin SIMHE-ohjauksessa. SIMHE-vastuukorkeakouluna TAMK edistää joustavia koulutuspolkuja ja jatkuvaa oppimista. Oppijan näkökulmasta on hyvä kehittää monipuolista koulutustarjontaa. Jatkossa on mahdollista hyödyntää valmentavia koulutuksia suunnaten niitä vahvemmin toimialoille, joissa ilmenee selkeää työvoimatarvetta.

Meillä on suuri rooli siinä, minkälaisia osaajia saamme tulevaisuudessa.  Jatkuva oppiminen, joustavat koulutuspolut ja valmentava koulutus ovat asian ytimessä ja vastaavat yksilön ja oppijan, työelämän ja organisaatioiden sekä myös TAMKin tarpeisiin.

Kansainvälisyys ei tarkoita pelkästään englannin kieltä. Kielitietoisuus ja monikielisyyden ja moninaisuuden arvostaminen ja ymmärrys ovat tulevaisuuden osaamista. On hienoa, että TAMK on kehityksessä mukana. Valmentavasta koulutuksesta hyötyvät lopulta kaikki!


Teksti:
Outi Wallin ja Tiina Miikkulainen
Kuva: Pixabay

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *