Opinnäytetyön uudet muodot

Uuden opetussuunnitelman myötä ammattikorkeakoulututkinnoissa tehtävien opinnäytetöiden menetelmällinen valikko laajenee. Opiskelija voi perinteisten tutkimuksellisen tai toiminnallisen opinnäytetyön lisäksi tehdä opinnäytetyönsä joko portfolio-, päiväkirja- tai taidetekomuotoisena. Taideteko opinnäytetyön muotona on mahdollinen kulttuurialoilla.

Opiskelijan on opinnäytetyöprosessia aloittaessaan tärkeää keskustella ohjaajan kanssa myös opinnäytetyönsä muodosta, jotta opinnäytetyö kehittäisi opiskelijan omaa osaamista ja ammattitaitoa parhaalla mahdollisella tavalla. Valikon laajentuminen mahdollistaa erilaisissa opiskelu- ja elämäntilanteissa olevien opiskelijoiden ketterämmän opinnäytetyön työstämisen ja valmiiksi saattamisen. Lisäksi on aloja, joilla joku uusista muodoista toimii oikein hyvin ja on aloja, joissa asiaa on hyvä yhdessä pohtia.

Uusia opinnäytetyön muotoja on pilotoitu kuluneen vuoden aikana, ja jo nyt opiskelijan on mahdollista valita yksi näistä uusista muodoista. Kaikille viidelle opinnäytetyömuodolle on omat opinnäytetyön arviointikriteerinsä, jotka löytyvät intrasta.

Portfoliomuotoisessa opinnäytetyössä opiskelija kuvaa omaa oppimistaan ja kehitystään työnäytekansiossa. Hän arvioi kriittisesti työnäytteitä ja ammatillista kehittymistään. Tekstin lisäksi portfolio voi sisältää kuvia, videota ja muita multimediaelementtejä. Opinnäytteeseen kuuluu portfolion kehittämisprosessia taustoittava, selostava ja arvioiva opinnäyteraportti. Osana opinnäytetyötä tekijä laatii arviointikriteerit esittelemilleen tuotoksille, mikä onkin erityispiirre tässä opinnäytetyömuodossa. Opiskelijat, jotka pilotoinnin aikana tekivät portfoliomuotoisen opinnäytetyön, tarvitsivat erityisesti ohjausta arviointikriteereiden luomisessa.

Päiväkirjamuotoinen opinnäytetyö koostuu päiväkirjaosuudesta, jossa opiskelija kuvaa ja analysoi toimintaansa, ja opinnäyteraporttiosuudesta. Työssä käy ilmi teorian yhdistäminen ja soveltaminen käytäntöön. Päiväkirjamuotoisessa opinnäytetyössä on selkeästi määritelty ajanjakso, jolloin päiväkirjaa kirjoitetaan. Tyypillisesti päiväkirjatyön kesto on 10–15 viikkoa, ja se voi valmistua yhden lukukauden aikana. Opiskelijat, jotka pilotoinnin aikana tekivät päiväkirjamuotoisen opinnäytetyön, antoivat palautetta siitä, että ohjaajan kanssa oli hyvä miettiä, miten teoreettinen tieto yhdistyy käytännön toiminnan kuvaamiseen.

Taideteko opinnäytetyön muotona voi olla esimerkiksi sävellys, konsertti, elokuva, produktio, tilausteos, näyttämöteos, käsikirjoitus, taideteos, näyttely, ääniteos, performanssi tai kokeilu. Taidetekoonkin liittyvässä kirjallisessa raportissa luodaan tietoa ja syvennetään projektiosuutta pohdinnalla siten, että opinnäyte on yhtenäinen ja eheä kokonaisuus. Tämä opinnäytetyön muoto on ollutkin käytössä kulttuurialoilla, mutta nyt saimme omat arviointikriteerit tällekin opinnäytetyön muodolle.

Konkreettisia esimerkkejä ja lisäkirjallisuutta portfolio- ja päiväkirjamuotoisista opinnäytetöistä löytyy muun muassa Theseuksesta hakusanoilla päiväkirja, päiväkirjamuotoinen tai portfolio. Opinnäytetöiden kehittäminen jatkuu seuraavaksi vastaavanlaisella YAMK-opinnäytetöiden kehittämistyöllä.

 

Kirjoittaja: yliopettaja Pia Keiski. Hänen työtehtäviinsä kuuluu TAMKissa opinnäytetöiden koordinointi ja kehittäminen.

Kuva: Pexels, Leah Kelley

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Lue seuraavaksi