Kuin T(J)ANSSIa vain

Kolme puhujaa pitää puheenvuoroa TJANSSI-hankkeen lopputilaisuudessa.
Puheenvuoro TJANSSI-hankkeen lopputilaisuudessa.

TAMKin, Pirkanmaan liiton ja Business Tampereen yhteisessä TJANSSI-hankkeessa keskeinen ajatus oli, että tulevaisuus ei vain tapahdu – se tehdään yhdessä. Hankkeessa hahmotettiin ja rakennettiin pirkanmaalaista ennakointiyhteistyötä, jossa tulevaisuustietoa tuotetaan, jalostetaan ja jaetaan yhdessä toimijoiden tarpeiden pohjalta. Kohderyhmänä olivat pirkanmaalaiset julkisen sektorin toimijat ja yritykset, pilottiekosysteemeinä valmistava teollisuus ja matkailuala.

Hankkeessa vahvistettiin yritysten ja julkisen sektorin organisaatioiden ennakointikyvykkyyttä, joka pitää sisällään sekä osaamisen että menetelmät. Hanke toteutettiin 29.11.2021–31.8.2023 ja sitä rahoitti Pirkanmaan liitto AKKE-rahoituksella.

Hankkeen puitteissa järjestettiin 13 työpajaa erilaisista ennakointikyvykkyyttä ja verkostoitumista vahvistavista teemoista sekä lopputapahtuma Pirkanmaan tulevaisuus muotoillaan yhdessä. Yritys- ja julkisen sektorin osallistujien lisäksi – joita oli noin sadasta eri organisaatiosta – näissä vieraili lähes 30 asiantuntijapuhujaa. Lopputapahtuman yhteydessä julkaistiin TJANSSI-käsikirja-työnimellä kulkenut Ehdotus systemaattisen ennakoinnin ja tiedolla johtamisen alueellisesta prosessista ja toimintamallista. Käsikirja sisältää konkreettisia työkaluja strategisen ja systemaattisen ennakointityön tekemiseen, ehdotuksen Pirkanmaalaisen ennakoinnin alueellisen yhteistyön organisoimiseksi, kaksi yrityskeissiä sekä esimerkkejä ennakointidatan lähteistä ja koostamisesta.

Hankkeen aikana kävi selväksi, että enemmällekin keskustelulle olisi ollut tarvetta ja että tulevaisuus todella pitää tehdä yhdessä. Vuoropuhelussa kohderyhmän kanssa nousi esiin, että ennakointia tarvitaan muun muassa yritysten liikevaihdon ja kannattavuuden kasvuun, alueen elinvoiman kehittämiseen, parempien julkisten palvelujen kehittämiseen, haastaviin tilanteisiin varautumiseen, päätöksentekoon epävarmoissa olosuhteissa ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamiseen. Haasteina tunnistettiin muun muassa, että ennakointia ei tehdä pitkäjänteisesti, uusien mahdollisuuksien tunnistamisen sijaan ennakointi on paljolti riskikeskeistä ja tiedon hyödyntäminen on puutteellista; se ei muutu osaksi strategista tai operatiivista päätöksentekoa. Yhdessä tekemisen hyötyinä nähtiin esimerkiksi resurssien säästäminen, intressien yhteensovittaminen, osaamisen kasvattaminen, omien tietotarpeiden tunnistaminen ja täydentäminen, epävarmuuden pienentäminen, ”kuplautumisen” vähentäminen sekä uudet ajatukset ja ideat.

Sen lisäksi, että ennakointityössä tarvitaan yhteistyötä, tarvitaan siinä myös systematiikkaa sekä selkeää resurssointia yritys-, organisaatio- ja maakuntatasolla. TJANSSI-käsikirja ehdottaakin Pirkanmaalle tiedolla johtamisen ja ennakoinnin alueellista prosessia, joka laittaa puhaltamaan yhteen hiileen niin alueen yritykset ja yritysekosysteemit kuin julkisen sektorin toimijoiden ennakointiyhteisön. Tulevaisuustietoa jakamalla ja jalostamalla sekä sen pohjalta yhteisten toimenpiteiden suunnittelulla ja toteutuksella voidaan aidosti vahvistaa Pirkanmaan elinvoimaa. Tällainen ”ennakointiallianssi” vaatii kuitenkin tahon, joka toimintaa koordinoi, ”Pirkanmaan Ennakointinyrkin”, jossa keskeinen toimija voisi olla Pirkanmaan liitto.

Vahvemmalla yhteistyöllä voimme varmistaa, että Pirkanmaa matkaa kohti kestävää ja yhteisesti tavoiteltua tulevaisuutta, johon yhdessä voimme vaikuttaa. Tulevaisuus tehdään yhdessä, ja silloin se on kuin TJANSSIa vain!

Kirjoittajat: Mika Boedeker, TAMK Liiketalous ja media & Päivi Puutio, TAMK Projektitoimisto
Kuva: Mika Boedeker

Tutustu TJANSSI-hankkeen verkkosivuihin

TJANSSI – Ehdotus systemaattisen ennakoinnin ja tiedolla johtamisen alueellisesta prosessista ja toimintamallista

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Lue seuraavaksi