Digivisiotyö syvenee TAMKissa

Kansallinen mittava Digivisio 2030 -hanke on vielä monelle meille tamkilaiselle vieras.

Edellisessä blogipostauksessamme me TAMKin digivisiokoordinaattorit esittelimme hanketta ja sen tilannekuvaa. Korkeakoulut kirjoittivat syksyn 2022 aikana Digivision toimintaa tukevaa korkeakoulukohtaista muutossuunnitelmaa, jota edelleen täydennetään hankkeen edetessä ja tavoitteiden kirkastuessa. Muutossuunnitelman mukaisia toimenpiteitä käynnistetään ja tuetaan vuosien 2023 ja 2024 aikana.

Tämän alkuvuoden aikana olemme tavanneet erilaisia sisäisiä sidosryhmiä, ja tällä hetkellä ovat meneillään osaamisyksiköiden johtoryhmien tapaamiset. Suunnitelmissa on myös tavata Tamkon edustajia ja kuulla opiskelijoiden odotuksia Digivisiosta. Alkuvuoden tavoitteena on ollut tunnistaa Digivision tuomia muutoksia eri toimintojen tasolla TAMKissa. Tällaisia ovat olleet esimerkiksi ohjaustarpeiden muutokset, jatkuvan oppimisen organisoituminen ja tarjonta sekä sen vahvempi linkittyminen tutkinto-ohjelmiin.

Tämän vuoden aikana TAMKin Digivisioon liittyvä työ pyritään kytkemään OPS-uudistukseen ja pedagogiseen kehittämisohjelmaan. Tutkinto-ohjelmien tiimit pääsevät myös ohjatusti ja osallistavasti tunnistamaan tulevaa Digivision jatkuvan ja joustavan oppimisen tarjontaa. Lisäksi vuoropuhelua käydään digimentoritoiminnan yhteistyön tiivistämisestä sekä aiemmin Digivisio-hankkeessa toimineiden kanssa.

Palvelujen kehittyminen Digivisio-hankkeessa

Valtakunnan tasolla Digivisio-hanke etenee pääosin hankesuunnitelman ja tiekartan mukaisesti. Keskeistä hankesuunnitelmassa on korkeakoulujen osallistaminen ja yhteiskehittäminen. Kuvassa 1 havainnollistetaan Digivision jatkuvan ja joustavan oppimisen tarjottimen pilotointivaihetta.

Kuva 1: Digivisio 2030 -hankeen jatkuvan ja joustavan oppimisen tarjottimen palvelujen aikajana (Lähde: Digivisio-hankkeen Eduuni-wiki)

Jatkuvan ja joustavan oppimisen tarjottimen ensimmäinen versio valmistuu näillä hetkillä (tekninen osajulkaisu 1.0). Pilotointityötä tehneet korkeakoulut pääsevät ensimmäisenä testaamaan alustaa kevään aikana, ja syksyllä mietitään muiden korkeakoulujen mahdollista aikataulua. Uskomme, että ensimmäisen prototyypin testaaminen avaa silmiä niille mahdollisuuksille, joita Digivisio tulevaisuudessa meille voi tarjota.

Yhteistyö korkeakouluyhteisössämme

Tiivis Digivisio-yhteistyö Tampereen yliopiston kanssa jatkuu säännöllisten tapaamisten merkeissä, ja TAMKilta on myös edustaja yliopiston Digivisio-ohjausryhmässä. Pidämme myös pari kertaa lukukaudessa palavereja, joihin osallistuvat digivisiokoordinaattorit, operatiiviset yhteyshenkilöt, provosti, tietohallintojohtaja ja TAMKin rehtori.

Yhteistä korkeakouluyhteisön kehittämisen tahtotilaa olemme osoittaneet hakemalla Digivision jatkuvan ja joustavan oppimisen tarjottimen pilotteihin yhdessä Tampereen yliopiston kanssa. Pilottikorkeakouluiksi valittiin tällä kertaa muita korkeakouluja. Olemme kuitenkin mukana tietohallinnon kautta Digivision tunnistuksenvälityspalvelupilotissa (IDM) sekä toimimme aktiivisesti vuonna 2023 käynnistyneissä Digivision teemaryhmissä.

Syksyllä käynnistyvät Digivision sisällöntuotantoon liittyvät digipedagogiset koulutukset, jotka nähdään myös korkeakouluyhteisöä vahvistavana toimintana.

 

Linkki Digivisio-hankkeen verkkosivuille: digivisio2030.fi

 

Kirjoittajat:

TAMKin digivisiokoordinaattorit Hanna Kinnari-Korpela, Sanna Ruhalahti ja Ari-Pekka Anttila

 

Kuva: Pixabay

 

 

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Lue seuraavaksi