Pakkausarvoketjun kiertotalousosaaminen näkyväksi digitaalisin osaamismerkein

Pakkauksen kiertotalousosaaja -merkki.

Kuinka tuodaan kiertotalousosaaminen entistä näkyvämmäksi? Kuinka saadaan koulutuksen hyödyt aidosti osaksi ammatillisen osaamisen portfoliota? Pakkausarvoketjun kiertotalousosaaja -koulutuksessa (PAKE) lähdimme pohtimaan tätä dilemmaa osallistujien ja koulutuksen laadunvarmistuksen näkökulmasta. Huomioimme erityisesti innovatiivisuuden, tehokkuuden ja digitalisoituvan työelämän tarpeet.

PAKE on 30 opintopisteen (op) laajuinen työelämälähtöinen jatkuvan oppimisen kokonaisuus pakkausten arvoketjussa työskenteleville, jotka haluavat kehittää kiertotalousosaamistaan sekä työssä menestymisen edellytyksiä ottamalla huomioon vihreän siirtymän ja digitalisaation tarpeet. Koulutus on suunnattu erityisesti työssä tai kokonaan työvoiman ulkopuolella oleville henkilöille.

Osaamisesta näkyvää

Digitalisaation uudet mahdollisuudet kannustavat osaamisen esille tuomista muillakin keinoilla kuin perinteisillä paperisilla tutkinto- tai työtodistuksilla. Digitaalisten osaamismerkkien (Open digital badges) käyttö laajenee koko ajan, ja osaamisen läpinäkyväksi tekeminen digitaalisin keinoin on nouseva trendi. PAKE-koulutus huomioi digitaitojen kehitystä monesta eri tulokulmasta ja antaa uudenlaisia eväitä työelämän vaatimusten muutoksiin.

Pakkausosaamisen opetuksen ja osaamisen laatua osaamismerkein

Olemme TAMKissa innovoineet ja yhteiskehittäneet uudenlaista tapaa kehittää pieniä osaamiskokonaisuuksia digitaalisin osaamismerkein. Tässä on huomioitu osaamisperustaisuus sekä PAKEn opetussuunnitelman (OPS) osaamistavoitteet.

Kun osaamisen osoittamisen digitaaliset oppimistehtävät käyvät OPSin tavoin laadun varmistusprosessin, OPSin kehityksessä tunnistetut osaamiskapeikot tulee huomioitua työelämätaitojen kehittymisen näkökulmasta. Haluamme toimia esimerkkeinä myös työelämän suuntaan ja tarjoilla mahdollisuuksia rikastuttaa omaa työtä innostavin yhteisöllisin toimintamallein.

Osaamisen osoittaminen digitaalisilla osaamismerkeillä kannustaa ja innostaa osallistujaa saavuttamaan osaamista pienissä paloissa. PAKE-koulutuksen nk. metamerkki ”Pakkauksen kiertotalousosaaja” muodostuu viidestä pienemmästä osaamismerkistä.

Millainen on sinun digitaalinen osaamisprofiilisi nyt ja tulevaisuudessa?

Kun osaaminen on valmiiksi digitaalisesti helposti jaettavassa ja toisaalta tunnistettavassa muodossa, sen voi helposti tuoda esiin esimerkiksi LinkedInissä tai muissa sosiaalisen median kanavissa. Näin myös mahdolliset työnantajat pääsevät tutustumaan uuden potentiaalisen työntekijän osaamiseen ja digitaaliseen osaamisprofiiliin. Digitaaliset osaamismerkit tekevät osaamista näkyväksi myös organisaation sisällä.

Syksyllä 2023 käynnistyvässä koulutuskokonaisuudessa osaamismerkit on suunniteltu opintojaksojen ydinosaamisten ympärille. Koulutuksesta saa perinteisen todistuksen, joten osallistumismerkkien hakeminen perustuu vapaaehtoisuuteen. Haluamme kuitenkin kannustaa tähän ja tarjota opinnot suorittaneelle uudenlaisen mahdollisuuden, jonka näemme kiinteäksi osaksi tämän päivän ja ennen kaikkea tulevaisuuden osaamisten osoittamista. Miten sinä tarttuisit oman digitaalisen osaamisportfolion kartuttamiseen?

 

Lisätietoa koulutuksesta ja siihen hakeutumisesta:

https://projects.tuni.fi/kiertotalousosaaja/

https://www.tuni.fi/fi/tule-opiskelemaan/pakkausarvoketjun-kiertotalousosaaja

PAKE-koulutus on rahoitettu Euroopan unionin elpymis- ja palautumistukivälineellä (RRF), joka on EU:n elpymisvälineen (Next Generation EU) suurin ohjelma.

Rahoituksen on myöntänyt Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

 

Lisätietoa osaamismerkeistä:

https://www.tuni.fi/fi/ajankohtaista/mita-ovat-pienet-osaamiskokonaisuudet-ja-digitaaliset-osaamismerkit

https://blogs.tuni.fi/tamkblogi/teema2/osaamismerkkeja-jatkuvan-opiskelun-tukemiseen-ja-ohjaamiseen/

 

Kirjoittajat:
Nina Kukkasniemi, lehtori, TAMK, Rakennettu ympäristö ja biotalous, Pakkausarvoketjun kiertotalousosaaja -koulutuksen projektipäällikkö
Sanna Ruhalahti, yliopettaja, TAMK, Pedagogiset ratkaisut ja kulttuuri, Digivisiokoordinaattori

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Lue seuraavaksi