TAMK vahvistaa pedagogisen osaamisen askelmerkkejä

Elämme TAMKissa monenlaisten muutosten aikaa. Uudistettu strategia painottaa entistä vahvemmin kansainvälisyyttä, työelämäyhteyttä ja sitä, että koulutuksemme ovat tulevaisuuteen suuntautuneita sekä osaamistavoitteiltaan että pedagogisilta ratkaisuiltaan, alojen välisiä yhdyspintoja ylittäviä ja monenlaisten opiskelijoiden ja oppijoiden oppimista tukevia.

Koulutusten uudistumista edistetään kahdella ohjelmalla: opetussuunnitelmien kehittämisellä ja pedagogisella kehittämisohjelmalla. Ohjelmat tukevat toisiaan ja niiden yhteisenä tavoitteena on vahvistaa TAMKin roolia koulutuksen ja pedagogiikan edelläkävijänä kansallisesti ja kansainvälisesti.

Pedagoginen kehittämisohjelma tukeutuu TAMKin ja korkeakouluyhteisön yhteisiin linjauksiin: korkeakouluyhteisön koulutusstrategiaan ja TAMKin ja opetus- ja kulttuuriministeriönväliseen sopimuksen 2021–2024, jossa sovitaan korkeakouluyhteisön vahvuudeksi pedagoginen osaaminen. Kehittämisohjelmalla halutaan tukea opettajia, opettajatiimejä ja osaamisyksiköitä pedagogisen osaamisen kehittymisessä. Kehittämisohjelman tueksi on laadittu pedagogiset periaatteet, jotka ovat oppimislähtöisyys, yhteisöllisyys ja osallistavuus, työelämän kehittämisasiantuntijuus ja kestävä tulevaisuus. Läpileikkaavina teemoina ovat digitaalisuus ja kansainvälisyys.

Pedagoginen kehittämisohjelma koostuu erilaista toiminnoista, joiden perustana ovat pedagogiset periaatteet. Periaatteet suuntaavat tutkinto-ohjelmien, muiden koulutusten, opintokokonaisuuksien ja opintojaksojen pedagogisia ratkaisuja. Lisäksi opetussuunnitelmauudistuksen edetessä sparrataan opintokokonaisuuksien suunnittelutiimejä pedagogiseen rohkeuteen, uudistetaan digimentorien toimintaa ja osallistutaan korkeakoulujen yhteiseen pedagogisen johtamisen kehittämiseen osana KOKKO-hanketta.

Olennainen osa pedagogista kehittämishanketta – ja samalla tamkilainen pedagoginen rohkea valinta – on osaamismerkein ohjautuva osaamisen kehittäminen.

Osaamismerkit osaamisen kehittämisessä

Opettajien sekä opettajatiimien opetus- ja ohjaustyön kehittämistä tuetaan digitaalisin osaamismerkein ohjautuvan osaamisen kehittämisen mallilla (kts. esim. Brauer, 2019;), johon kuuluu oman työn kehittämisen kautta tapahtuvaa oppimista, itseopiskelua, vertaisoppimista ja yhteisöllistä valmennusta.  Digitaalinen osaamismerkki on sähköinen todiste osaamisesta, joka on tunnistettu ja tunnustettu (Teaching and Learning Centre, 2022). Osana digitaalisen osaamismerkin hakua hakija osoittaa osaamisensa määriteltyjen kriteerien mukaisesti. Digitaalisen osaamismerkin avulla voidaan tehdä oma osaaminen näkyväksi myös muille. Digitaalisilla osaamismerkeillä voidaan myös uudella tavalla ohjata ja arvioida osaamisen kehittymistä. Keskiössä ovat osaamisperustaisuus ja joustavat osaamisen saavuttamisen tavat (kts. esim. Brauer, Ruhalahti & Hallikainen, 2018).

Osaamismerkkien teemat ovat johdettu pedagogisista periaatteista. Esimerkiksi oppimislähtöisyys kattaa tällä hetkellä kahdeksan mikromerkkiä, joiden teemat liittyvät osaamisperustaisuuteen, arviointiin, saavutettavuuteen ja opetusmenetelmiin.

Pedagogisten periaatteiden mukaiset osaamistavoitteet tulevat jatkossa osaksi vuosittaisia tavoite- ja osaamiskeskusteluja. Lisäksi saavutetut digitaaliset osaamismerkit dokumentoidaan osaksi jokaisen opetushenkilön profiilia.

Lähteet:

Brauer, S. (2019). Digital Open Badge-driven Learning –Competence-based Professional Development for Vocational Teachers [Väitöskirja, Lapin yliopisto]. Acta Universitatis Lapponiensis 380. Rovaniemi: Lapin yliopistopaino.

Brauer, S., Ruhalahti, S. & Hallikainen, V. (2018). Digital professional learning triggers: in an online badge driven process. Education in the North, 25(1-2).

Teaching and Learning Centre. (2022). Digitaaliset osaamismerkit. https://www.tuni.fi/tlc/digitaaliset-osaamismerkit/

Kirjoittajat: Johtaja Hanna Ilola, yliopettaja Sanna Ruhalahti ja yliopettaja Annukka Tapani, Pedagogiset ratkaisut ja kulttuuri, TAMK
Kuva: Pixabay

 

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Lue seuraavaksi