Uraohjaus: kuuntelua, kohtaamista ja tulevaisuuden tutkimista

Uraohjaus muistuttaa toisinaan kartan tutkimista ja reitin etsimistä yhdessä.

Muuttuvan työelämän ja jatkuvan oppimisen maailmassa ohjaus ei kuulu enää pelkästään koulukontekstiin.

Teksti: Maija Viitasaari

Mikä sinusta tulee isona? -kysymys on muuttanut muotoaan. Onkin ajanmukaisempaa kysyä Mitä teet seuraavaksi? Työ ja työurat ovat muuttuneet siten, että siinä missä aiemmin työura koostui perinteisesti kymmenistä vuosista samassa organisaatiossa samankaltaisissa tehtävissä, koostuu yhden henkilön työhistoria nykyään todennäköisesti jopa useasta erilaisesta ja eripituisesta urasta erilaisissa tehtävissä.

Ohjaus on oleellinen osa opetusta ja opiskelua peruskouluista korkea-asteelle. Nykyään kuitenkin myös muuttuva työelämä ja jatkuvan oppimisen tarpeellisuus kasvattavat uraohjauksen tarvetta yli oppilaitoskontekstien. Kun pyritään vastaamaan murroksessa olevien työmarkkinoiden tarpeisiin ja ylläpitämään ajantasaista osaamista, voidaan ohjauksesta löytää keinoja oman suunnan löytämiseksi. Tarve uraohjaukselle on nousussa ja kestää peruskoulusta läpi työurien.

Ennakkoluulottomuus, hyvä tahto ja kiinnostus ihmiseen

Vehviläinen (2014) määrittelee ohjauksen yhteistoiminnaksi, jossa edistetään ja tuetaan ohjattavan työ-, kasvu-, oppimis- tai ongelmanratkaisuprosesseja tavoilla, joilla ohjattavan toimijuus vahvistuu. Boltonin ja Goldin (1994) mukaan uraohjauksen keinoin voidaan luoda yhteyttä organisaation ja yksilön tarpeiden ja odotusten välille. Ohjauksen keinoin voidaan näin tukea ja edistää paitsi ohjattavan toiminnallisuutta ja tulevaisuutta, mutta myös tuottaa etua organisaatioille ja työelämälle luomalla selkeyttä molempien osapuolten tarpeista ja odotuksista.

Opinto-ohjaaja Pirjo Räsänen Tampereen seudun ammattiopisto Tredusta kertoo ohjauksen vaativan kuuntelemista ja korvien auki pitämistä erilaisissa tilanteissa. Räsänen korostaa ohjauksessa kohtaamisen tärkeyttä sekä ennakkoluulottomuutta, hyvää tahtoa ja kiinnostusta ihmiseen.

Räsäsen mukaan keskeistä uraohjauksessa on kohtaaminen. Merkittävää on löytää ohjattavan omat toiveet, kiinnostuksenkohteet, intohimot ja tavoitteet. Räsänen muistuttaa, että uraohjaus on muutakin kuin koulutusvalintoja. Se on oman elämän ja tulevaisuuden tutkimista. Uraohjaus tukee itsearvostusta, mahdollisuuksia vaikuttaa omaan elämään, omien valintojen tekoa sekä päätöksentekotaitojen kehittymistä.

Tampereen ammattikorkeakoulu järjestää ensi syksynä kaikille uraohjauksesta kiinnostuneille Tietoa ja taitoa uraohjaukseen -koulutuksen (5 op). Opiskelu tapahtuu verkossa aikavälillä 16.9.–13.12.2019. Mikäli kiinnostuit, lisätietoja ja ohjeet ilmoittautumiseen löytyvät tästä.

Lähteet

Bolton, R. & Gold, J. 1994. Career Management: Matching the Needs of Individuals with the Needs of Organisations. Personnel Review, 23:1, 6–24.

Vehviläinen, S. 2014. Ohjaustyön opas: Yhteistyössä kohti toimijuutta. Helsinki: Gaudeamus.

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *