Hyvinvointi ja tuottavuus nousuun! Sähkörausku oppimassa yhdessä työelämän kanssa

Iloinen tiimi lyö kätensä yhteen.
Sähkörausku – tulevaisuuden osaamista ja työelämää uudistava systeemisen oppimisen malli, jossa hyvinvointi ja tuloksellisuus kulkevat käsikädessä. Kuva: Pexels/Fauxels

Sähkörausku-työryhmä sai SITRAlta rahoitusta pilottiin, jossa kehitetään verkottunutta yhdessä oppimista ja jatkuvaa osaamisen uudistumista yhdessä työelämäkumppaneiden kanssa. Pilotin oppeja hyödynnetään tulevassa Sähkörauskun koulutusmallissa. Pilotin matka on meneillään, ja se on sisältänyt huikeita oppimisen oivalluksia.

Henkilöstön oppiminen ratkaisee tulevaisuuden menestyksen

Teknologiateollisuuden työmarkkinajohtaja Minna Helle on korostanut työn muuttuvan entistä ketterämpään, vuorovaikutteisempaan ja oppimiskeskeisempään suuntaan. TAMK on vastannut tähän yhteiskunnalliseen haasteeseen asettamalla yhdeksi strategiseksi painopisteeksi profiloitumisen monialaisena, elinkeinoelämää palvelevana työelämäkorkeakouluna.

Me Sähkörauskussa olemme lähteneet toteuttamaan tätä strategiaa SITRAn antaman rahoituksen turvin; edistämme työelämäkumppaneidemme kanssa yhdessäoppimisen osaamista ja työyhteisöjen menestymistä muuttuvissa tilanteissa. SITRA uskoi meihin, koska olemme rohkeassa etukenossa uudistamassa elinikäistä oppimista ja ratkomassa työn ja osaamisen kohtaanto-ongelmaa Pirkanmaalla.

Takki auki ja avoimin mielin

Kutsuimme kymmenen pirkanmaalaista organisaatiota eri toimialoilta työelämäkumppaneiksi yhdessäoppimisen valmennuspilottiimme. Mukaan on lähtenyt toimijoita perinteisistä elintarvike- ja vaatetusalan tuotantolaitoksista, sote-alan alan kehittäjäorganisaatiosta sekä taloushallinnon startup-yrityksestä – ja paljon siltä väliltä. Valmennukseen osallistuu kumppaniorganisaation tiimi, kaksi TAMKin valmentajaa sekä TAMKin opiskelijoita eri opiskelualoilta. Valmennuksen pääperiaatteina on, että kaikki oppivat. Osallistujien monialaista kokemustaustaa hyödynnetään, eikä valmentajilta ja opiskelijoilta edellytetä aikaisempaa toimialatietoutta – päinvastoin erilaisten näkökulmien avulla kumppaneille tarjotaan ennakkoluulotonta ajatteluapua. Myös perinteiset työ- ja opiskeluroolit heitetään valmennuksissa pois.

Pilotti rakentuu kolmesta valmennuskerrasta. Ensimmäisellä kerralla paneudutaan yhdessäoppimisen ja vuorovaikutuksen teemoihin, joiden pohjalta työelämäkumppanin tiimi määrittelee itselleen tärkeän ja ajankohtaisen haasteen. Tätä haastetta ratkotaan seuraavilla valmennuskerroilla yhdessäoppimisen kokeilun kautta. Valmennuskerrat räätälöidään ketterästi tiimin haasteen ja oppimisen kokeilun tarpeiden mukaisesti.

Enää ei pakiteta

Valmennukset ovat parhaillaan käynnissä. Kokeiluissa ratkotaan akuutteja työelämän haasteita muun muassa johtamisen, asiakas- ja rekrytointikokemuksen, työhyvinvoinnin, palautekulttuurin ja työnkierron kehittämiseen liittyen. Rohkea etukeno asian ääreen sukeltaessa on ollut silmiä avaava kokemus – kuinka suuri imu ja tarve yhdessäoppimiselle työyhteisöissä on!

On ollut merkityksellistä olla mukana oivalluttamassa kumppaneita oppimisesta ja sen merkityksestä heidän työssään. Ensi vuodesta alkaen tämän kokemuksen oppeja hyödynnetään Sähkörauskun koulutusmallissa, jonka rakenne tukee TAMKin strategisen painopisteen ja pedagogisen edelläkävijän roolin toteutumista. Työelämän osaamistarpeet tunnistetaan yhdessä, ja ne sisällytetään koulutuksen sisältöihin välittömästi ja joustavasti. Tämän seurauksena toteutamme innostunein mielin myös SITRAn tahtotilaa tulevaisuudesta, jossa työelämä uudistaa osaamista ja osaaminen työelämää.

Kirjoittajat: Mari Rytisalo ja Annikka Lepola, lehtorit Liiketalous ja media -yksiköstä ja vahvasti sähkörauskulaisia 

Sähkörausku-hankkeen sivut: https://sites.tuni.fi/sahkorausku/ 

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Lue seuraavaksi