Ideatalkoissa tavoitteena kestävä ruokajärjestelmä

TAMKin Catering Studion toimintaa. Kuva: Jonne Renvall
Opiskelijat valmistavat ruokaa TAMKin Catering Studiossa.

Maa- ja metsätalousministeriö (MMM), FUSILLI ja Cities2030 -hankkeet järjestivät Ideatalkoot-työpajan 25.8.2021. Ministeriö valmistelee kansallista Ilmastoruokaohjelmaa, jonka tavoitteena on tukea yhteiskunnan siirtymistä kohti ilmastokestävää ruokajärjestelmää. Ilmastoruokaohjelma tukee hallituksen tavoitetta hiilineutraalista Suomesta.

Ideatalkoissa pohdittiin, miten Ilmastoruokaohjelmassa esitettäviä toimenpiteitä jalkautetaan ja miten uusia innovointeja edistetään. Ideatalkoot juonsi Karoliina Tuukkanen, FUSILLI-hankkeen Tampereen kaupungin projektipäällikkö.

Kunnat ovat keskeisessä roolissa ruokajärjestelmän uudistamisessa

Hankintalähettiläs Auli Väänänen MMM:stä alusti kuntien keskeisestä roolista Ilmastoruokaohjelman ja ruoan kestävyyden eteenpäin viemisessä. Ideariihessä todettiin, että kestävyysnäkökulma pitäisi sisällyttää kuntien strategioihin. Kestävä ruokajärjestelmä tuottaa hyvinvointia, jonka lisääntyminen on tunnistettava ja osattava rahallistaa. Toimeenpano edellyttää markkinavuoropuhelua kuntapäättäjien, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa.

Käytännön kestäviä ruokavalintoja voidaan tukea ottamalla planetaarinen ruokavalio kaupunkien ja kuntien ruokailun lähtökohdaksi. Kestävyyttä voidaan lisätä muun muassa tarjoamalla kotimaista kalaa ja uusia kasviproteiinijalosteita. Korkeakoulut tukevat tätä kehitystä tutkimalla ruokajärjestelmiä, hyödyntämällä oppimisalustoja (esim. tuote- ja reseptiikkakehitys) sekä järjestämällä koulutusta ja tukea ruokamurrososaamiseen. Tärkeänä koettiin erityisesti asennekasvatus ja osallistaminen kuntalaisten saamiseksi mukaan kehittämistyöhön.

Sidosryhmät osallistetaan muutokseen Living Labeissa

FUSILLIn TAMKin projektipäällikkö Mikael Lindell alusti teemaa kertomalla TAMK Catering Studion Living Lab -kehitystyöstä ja sen kytkemisestä palveluliiketoiminnan tutkinto-ohjelman (restonomi AMK) opetussuunnitelmatyöhön. Living Labit ovat avoimia, eri toimijoita osallistavia innovaatioympäristöjä.

Ideariihessä nousi esille suurten tavoitelinjojen tunnistaminen ennakkoon ja pohjatyön merkitys. Haasteena koettiin totutuista toimintatavoista poisoppiminen. Käyttäjälähtöisessä Living Labissa ymmärretään sidosryhmien eri intressien yhdistäminen, motivaatiotekijät, odotukset sekä mahdolliset osallistumisen esteet. Resursointi ja hyvä johtaminen sitouttavat. Ruokajärjestelmään vaikuttavat tahot ja avaintoimijat halutaan mukaan verkostoitumaan ja tekemään yhdessä. Yhteistyö, benchmarking, toisilta oppiminen sekä avoin data ovat Living Lab -toiminnan ydintä. Haasteena on Living Labien tulosten mittaaminen ja näkyväksi tekeminen.

Kestävien ruokajärjestelmien rakennustyö jatkuu

Ideatalkoot sysäsivät alkuun MMM:n ja kahden Horisontti 2020 -hankkeen välisen vuoropuhelun. Hanna Mattila, MMM:n neuvotteleva virkamies, toteaa: ”Maa- ja metsätalousministeriön valmisteilla olevassa ilmastoruokaohjelmassa luodaan suuntaa tulevaisuuden kestävään ruokajärjestelmään. On hienoa ja tärkeää, että tulevaisuuden ruokalautasta päästään oikeasti toteuttamaan Seinäjoella ja Tampereella. FUSILLI ja Cities2030 ovat meille tärkeitä kumppaneita, jotta ilmastoruoka tulee todeksi yhteiskunnassamme”.

Ideatalkoista kerätty materiaali ja tulokset analysoidaan yhdessä ministeriön kanssa lokakuussa 2021. Samalla mietitään yhteistyölle jatkoa. Hankkeet voisivat toimia yhteistyössä tavalla, joka tukee ministeriön pyrkimyksiä ja Ilmastoruokaohjelman toteutusta. Kestävän ruokajärjestelmän pullonkauloja tulee ratkaista kunta- ja kaupunkitasolla yhteistyöllä. Samalla viedään viestiä päättäjille kestävän ruoan tuomiseksi kaupungin strategiatyön agendalle. Yhdessä olemme enemmän!

Kirjoittajat:
Mikael Lindell, valmentaja, TAMK Proakatemia
Sanna Luoto, lehtori, TAMK Palveluliiketoiminta

Kuva: Jonne Renvall

Lähteet:
MMM 2021. Ilmastoruokaohjelma. Viitattu 3.9.2021.

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Lue seuraavaksi