Myynti ja kestävä jaettu arvo

Yritysten on johdettava yhteiskunta ja bisnes jälleen yhteen. Yrityksen tarkoitus on määriteltävä uudelleen siten, että sen tehtävä on tuottaa jaettua arvoa (shared value), ei ainoastaan voittoa. Jaetun arvon tuottamisen oppiminen onkin liiketoiminnan uudelleenlegitimoinnin yksi, ja ehkä kaikkein tärkein edellytys. Jaettu arvo liittyy kestävään kehitykseen ja tutkimusten mukaan kestävyyden aidosti suunnittelussaan ja toiminnassaan huomioon ottavat yritykset pärjäävät paremmin. Toisaalta myynti on yksi keskeisimmistä funktioista asiakkaan arvonluontiprosessien tunnistamisessa ja tukemisessa. Pohditaanpa siis hetki näitä asioita ja niiden kytköksiä.

Mitä on kestävä kehitys?

Kestävä kehitys on jatkuvaa ja ohjattua yhteiskunnallista muutosta, jonka päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet. Tämä edellyttää, että ympäristö, ihminen ja talous otetaan tasavertaisesti huomioon päätöksenteossa ja toiminnassa. Eli kestävä kehitys on ekologisen, sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden yhteispeliä. Kaiken perusehtona on ekologinen kestävyys, ja kestävä talous puolestaan on sosiaalisen kestävyyden perusta. Toisaalta kansalaisten perushyvinvointi on yksi tärkeä edellytys ekologisen kestävyyden edistämiselle.

Jaettu arvo on kestävää

Jaetulla arvolla viitataan liiketoiminta-arvon ja sosiaalisen arvon tuottamiseen siten, että samalla kun kohennetaan yrityksen kilpailukykyä, edistetään yhteiskunnan taloudellista ja sosiaalista hyvinvointia (tähän viitataan myös termillä corporate sustainability). Ekologiset aspektit ovat sisäänrakennettuna sosiaalisessa hyvinvoinnissa, eli lopulta kaikki kolme kestävän kehityksen ulottuvuutta löytyvät myös jaetun arvon maailmasta. Voisimme kaiketi puhua kestävästä jaetusta arvosta.

Myynnin rooli keskeinen kestävyysstrategian luomisessa

Samalla kun kestävä jaettu arvo asettaa uusiksi kapitalismin rajoja, myynninkään tehtävä ei saisi olla ainoastaan voiton tuottaminen. Kun myynti yhtäältä voi tukea asiakkaan kestävyysponnisteluja, se voi toisaalta näissä ponnisteluissa viisastuessaan olla mukana kehittämässä oman yrityksensä kestävyysstrategiaa ja jaetun arvon tuottamista. Voidaan saada aikaiseksi ”learn-learn-tilanne”, jossa yritys ja asiakas toisiltaan oppien kulkevat kohti liiketoiminnallisesti ja yhteiskunnallisesti kestävämpää toimintaa. Ja tässä ​myynnillä asiakasrajapinnan keskeisenä toimijana on erinomainen mahdollisuus​ argumentoida kestävän jaetun arvon puolesta yrityksen ulkoisille ja sisäisille sidosryhmille. Olisiko tämä sitä varsinaista kestävää myyntiä – jotakin enemmän kuin viherpesuohjelman pyörittämistä myyntipuheessa tai vain asiakassuhteen jatkuvuuden tavoittelua?

Google-haku ”kestävä myynti” antaa (13.9.2021) alle 200 tulosta, ja niistäkin suurin osa viittaa myynnin ajalliseen kestoon tai johonkin muuhun kuin kestävään kehitykseen. Tälle suomenkieliselle sanaparille ei siten ehkä vielä ole syntynyt vakiintunutta merkitystä. Olemmekin Tampereen ammattikorkeakoulun myynnin tutkimusryhmässä tarttuneet kestävän myynnin teemaan. Tavoitteenamme on toteuttaa yritysten kanssa tehtävää tki-toimintaa kestävyyden edistämiseksi siten, että myynti on mukana yhtenä keskeisenä toimijana.

Teksti: Mika Boedeker, yliopettaja, TAMK Liiketoiminta ja media

Kuva: Pixabay

Lähteet: Mitä on kestävä kehitys? Ympäristöministeriö. Viitattu 13.9.2021. https://ym.fi/mita-on-kestava-kehitys

Porter, M. & Kramer, M. 2011. Creating Shared Value. How to reinvent capitalism—and unleash a wave of innovation and growth. Harvard Business Review, January–February, 3-17. Viitattu 13.9.2021. http://www.relativimpact.com/downloads/HBR-Shared-value.pdf

Roscoe, S., Subramanian, N., Prifti, R. & Wu, L. 2020. Stakeholder engagement in a sustainable sales and operations planning process. Business Strategy and the Environment, 29(2), 1-16. Viitattu 13.9.2021. https://doi.org/10.1002/bse.2594

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Lue seuraavaksi