Mobiilisovellukset arjen tukena – kuulumisia Nepsy Tools -hankkeesta

Nepsy Tools -hankkeessa ideoidaan, suunnitellaan ja toteutetaan mobiileja työkaluja, joiden avulla voidaan parantaa nepsy-nuorten elämänhallintaa, arjessa pärjäämistä ja kykyä opiskeluun ja työelämään sijoittumiseen.

Keskittyminen töihin tai opiskeluun voi olla hankalaa paitsi nuorelle, jolla on neurokirjoon liittyviä vaikeuksia, niin myös jokaiselle meistä.

Nykyajan hektisessä ja digitalisoituneessa maailmassa jatkuvat keskeytykset vaativat huomiomme, jolloin varsinaisen tehtävän jatkaminen voi olla haastavaa. Nepsy Tools -hankkeessa pyrimme vastaamaan ongelmaan kehittämällä mobiilisovelluksia erilaisiin arjen tarpeisiin. Kohderyhmänä ovat 16–29-vuotiaat nuoret, joilla on neurokirjoon liittyviä vaikeuksia. Uskomme, että kehitetyistä sovelluksista voivat hyötyä monet muutkin. Nepsy Tools -hankkeessa yhteiskehittäminen on tärkeässä roolissa, sillä sen avulla saamme kohderyhmän äänen kuuluviin ja varmistamme sen, että kehitämme sovelluksia aidosti heidän tarpeisiinsa.

Työpajoista nousi esille monia ajatuksia ja ideoita mahdollisiin sovelluksiin liittyen. Aihepiirit liikkuivat sellaisissa aiheissa kuten työ ja opiskelu, ihmissuhteet, kodinhoito, ruoanlaitto ja ajanhallinta. Sovelluksilta toivottiin myös muunneltavuutta: käyttäjät haluavat pystyä itse esimerkiksi määrittämään sovelluksen värin ja mahdollisimman paljon muita sovelluksessa olevia ominaisuuksia. Selvää tietysti on, että mahdollisuus sovelluksen personointiin helpottaa sovelluksen käyttöönottoa. Sen vuoksi pyrimme ottamaan tämän seikan huomioon sovellusta kehittäessä.

Työpajojen jälkeen kävimme saatuja ajatuksia läpi ja mietimme millainen hankkeessa kehitettävä sovellus voisi olla. Totesimme, että ensimmäisen sovelluksen olisi hyvä olla sellainen, josta mahdollisimman moni hyötyisi (ei vain kohderyhmän jäsen) ja joka olisi tarpeeksi muunneltava niin, että jatkossa samaan sovellukseen voisi lisätä ominaisuuksia. Ideoiden, ajatusten ja keskustelujen perusteella valitsimme ensimmäiseksi toteutettavaksi sovellukseksi idean, joka tarjoaa apua opiskeluun keskittymiseen. Sovelluksen perusperiaatteena on, että sen avulla voidaan ajastaa opiskeluhetki, jonka aikana vain opiskellaan, eikä tehdä mitään muuta. Jatkossa sovellukseen olisi mahdollista lisätä erilaisia, opiskelua tai työntekoa tukevia ominaisuuksia.

Tätä ajatusta kävimme läpi ensimmäisessä lähityöpajassa syyskuussa 2021. Työpajaan osallistui aiheen asiantuntijoita, ammattilaisia ja kohderyhmän nuoria. Oli todella kiva tavata ihmisiä pitkästä aikaa kasvotusten. Työpaja oli erittäin innostava ja sovellusideaan saatiin paljon ajatuksia ja kommentteja. Itse sovellusideasta pidettiin ja sen kehittämiseen saatiin paljon lisäideoita työpajassa. Keskustelu oli innostunutta ja mukavan polveilevaa. Saimme kehitysideoita pitkälle tulevaisuuteen.

Työpajassa oli selvästi nähtävillä se, että tämänkaltaiselle sovellukselle on suuri tarve. Korona-aika on vaikuttanut siihen, että keskittyminen opiskeluun voi olla hankalaa jatkuvan etäilyn vuoksi. Toivomme, että kehitettävä sovellus voisi osaltaan lisätä opintoihin panostamista ja positiivista kierrettä oppimisessa.

Seuraavan kerran järjestämme marraskuussa sovelluksen katselmointitilaisuuksia verkossa. Tarkoituksemme on esitellä ensimmäisen versio toimivasta sovelluksesta sekä kerätä kohderyhmän ajatuksia sovellukseen liittyen. Katselmointitilaisuuksiin ovat tervetulleita kaikki, joita aihe kiinnostaa.

Nepsy Tools -hankkeen kotisivuille tulee tietoa seuraavasta työpajasta – seuraa siis sivuja: https://projects.tuni.fi/nepsytools/

Nepsy Tools -hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR). Päärahoittajaa hankkeessa edustaa Keski-Suomen ELY-keskus. Päätoteuttajana hankkeessa on Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK) ja osatoteuttajana Tampereen seudun autismiyhdistys ry (TSAU). Hankkeessa on mukana myös Tampereen kaupunki, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ja Valteri-koulu.

Kirjoittajat: Opettaja Outi Tuisku ja lehtori Anne-Mari Sainio, Teollisuusteknologia, TAMK
Kuvat: Nepsy-hanke

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *