Silta-kampuksella askeltaen – TUVA-pedagoginen näkökulma

TUVA-opiskelijat järjestivät kierrätystapahtuman.

Silta-kampus on syksyllä 2022 Nokialle valmistunut yhteinen koulurakennus, jossa toimii sekä ammatillinen että Nokian lukiokoulutus ja yksi perusopetuksen intensiivisen tuen luokka. Jo kampuksen suunnitteluvaiheessa painotettiin yhteisöllisen toimintakulttuurin rakentamista. Sen kehittämiseen haettiin ESR-rahoitus Kampus 3 -hankkeelle. Ammatillisen koulutuksen alaisuudessa toimii myös tutkintoon valmentava TUVA-koulutus, jossa valmentaudutaan toisen asteen koulutukseen. (Jussila 2022).

TUVA-koulutuksessa opiskelijat ovat selkeyttämässä jatkosuunnitelmaansa toisen asteen opintoihin tai vahvistamassa omia taitojaan selviytyä opinnoista. Opiskelijoita yhdistää tarve saada lisäaikaa valmistautua toiselle asteelle, mutta moni tarvitsee kokonaisvaltaista tukea ja ohjausta elämänvaiheessaan. Jotta ohjaus olisi toimivaa ja tavoitteisiin päästäisiin, yhä useamman opiskelijan kohdalla on huomioitava mielenterveyden pulmat ja syrjään jääminen. Usein pulmia on jaksamattomuudessa ja haasteita sosiaalisissa tilanteissa ja opiskeluvalmiuksissa. Tässä tekstissä keskitymme tämän problematiikan kautta tarkastelemaan Sillan TUVA-pedagogiikan kehittämistä.

Yhteisöllisyyttä tukeva kampus

Millaisin pedagogisin ratkaisuin voidaan haasteiden kanssa kamppailevia tukea? Koulutuksen järjestäjillä on TUVA-koulutuksissa erilaisia ratkaisuja, joissakin TUVA-koulutukset pidetään erillään. Nokialla Silta-kampuksen ja Kampus 3 -hankkeen tavoitteet yhtenäisestä, osallistavasta ja hyvinvoivasta oppilaitoksesta, sekä niiden toteuttaminen antoi oivallisen pohjan nokialaisen TUVA-pedagogiikan rakentumiselle. Toimijuuden ja itsetunnon vahvistamisessa hyvinvoiva, osallistava ja yhteisöllisyyttä tukeva kampus on avainasemassa. TUVA-pedagogiikka rakentuu ohjauksellisen toiminnan varaan ja sen elementit ovat ohjauksen parista poimitut: kohtaaminen, tavoitteen kirkastaminen, dialoginen keskustelu opiskelijan kanssa tilanteen selkiyttämiseksi ja toimijuuden tukemiseksi.

Turvallinen paikka opiskelijalle

Nokialla TUVA-pedagogiikan ja toiminnan taustalla on ajatus, että TUVA on turvallinen paikka, johon uskaltaa tulla ja olla. Tämä on perusteltu näkökulma, jos vaihtoehtona on jäädä kotiin ja olla tulematta. Silta-kampuksella TUVA-ryhmillä on omat kotiluokat, joista lähteä etenemään askel askeleelta. Nämä askeleet ovat toimijuuden vahvistumista.

Kampus 3 -hankkeen aikana luokkatilojen ulkopuolella tapahtuva opiskelijalähtöistä toimintaa voi kuvata pedagogisen saavutettavuuden näkökulmasta – opiskelijalla on oikeus saada opetusta sekä oppia ja opiskella omien kykyjensä ja edellytystensä mukaisesti. Pedagoginen toiminta oli monimuotoista muun muassa opiskelijoiden toimimista kampuksen tutustumiskierrosten esittelijöinä tai kampuksen yhteisöllisten pop up -tapahtumien toteuttamista. Tätä TUVAn toimintaa voi tarkastella myös opiskelijoiden psykologisen pääoman kehittymisen näkökulmasta: itseluottamuksen, sinnikkyyden, toiveikkuuden ja optimismin vahvistumisena.

TUVA-opiskelijoiden jatkokoulutuspolun kannalta on hyvä, että hän koulutuksen aikana tottuu toimimaan kampuksella oman luokan ulkopuolella – koulutuksessa eteenpäin siirtymisen kynnys madaltuu.  Pedagogista näkökulmaa voikin kuvata myös askelten pedagogiikkana. Ratkaisevaa on, milloin opiskelija on valmis ottamaan askeleen eteenpäin (tai ulospäin) sekä se mikä on sopivan kokoinen askel. Silta-kampuksen toimintakulttuuri ja kampuksen yhteisöllistä toimintaa tukenut Kampus 3 -hanke ovat myös TUVA-koulutuksen kohdalla onnistuneet tavoitteissaan.

Lähteet:

Jussila, A. (2022). Oppivelvollisuuden laajentuminen loi TUVAn. TAMKjournal 9.12.2022. Viitattu 12.5.2023. https://sites.tuni.fi/tamk-julkaisut/pedagogiset-ratkaisut/oppivelvollisuuden-laajentuminen-loi-tuvan-ari-jussila/

Kirjoittajat:

Ari Jussila, lehtori, ammatillinen opinto-ohjaajan koulutus, Kampus 3 -hanke, Pedagogiset ratkaisut, Ammatillinen opettajakorkeakoulu, TAMK
Tuula Savikko, lehtori TUVA-koulutus, Kampus 3 -hanke, Tredu
Sanna Paasimaa, projektivastaava, Kampus 3 -hanke, Pedagogiset ratkaisut, TAMK

 

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Lue seuraavaksi