Terveysalan HARKKA-hanke päättyi – mitä tehtiin ja miten työ jatkuu?

TAMKin tiimi HARKKA-hankkeessa: lehtori Heimo Outinen (vas.), lehtori Anna-Mari Rautiola, yliopettaja Tuula-Maria Rintala ja lehtori Lasse Tervajärvi

HARKKA-hanke päättyi vuoden 2021 lopussa. Tampereen ammattikorkeakoulun Terveysyksikkö oli mukana hankkeessa suunnitteluvaiheesta alkaen. Hankkeessa arvioitiin erilaisia terveysalan harjoitteluympäristöjä sekä innovoitiin ja kokeiltiin etäharjoittelun ja simulaatioiden mahdollisuuksia täydentämään autenttisia hoitoympäristöjä.

Hankkeen aikana työskentelimme tiiviisti useamman korkeakoulun kanssa ja kehitimme harjoittelun ohjausta. Kokeilimme erilaisia tapoja kouluttaa monialaisesti käytännön taitoja tuleville terveysalojen ammattilaisille.

Interprofessionaaliset (moniammatilliset) simulaatiot

Toteutimme moniammatilliset simulaatiot hoitoketju- ja osastosimulaatioina. Toteutukseen osallistui sairaanhoitaja- radiografia-, bioanalytiikka-, ensihoitaja- ja lääketieteen opiskelijoita.

Interprofessionaalisessa konseptissa oppimistavoitteena oli kommunikointi ja yhteistyötaidot eri ammattiryhmien välillä. Keväällä 2022 toiminta jatkuu edelleen uusien toteutusten muodossa ja sitä kehitetään lisää opetuksen arjessa.

Toiminnasta voit lukea Sciencedirect sivustolta, sekä kuunnella HARKKA-hankkeen podcastista. Tulossa on lisää julkaisuja, joten ole kuulolla, jos olet asiasta kiinnostunut.

Moniammatillinen diabetespilotti

Pilotti, jossa hoitotyön ja lääketieteen opiskelijat olivat työparina klinikkaharjoittelussa diabetesvastaanotoilla, toteutettiin yhteistyössä Tampereen yliopiston lääketieteen laitoksen lisensiaattikoulutuksen, Seinäjoen ammattikorkeakoulun ja Tampereen ammattikorkeakoulun hoitotyön koulutuksen kanssa. Lisäksi toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen osallistui diabeteksen hoidon ammattilaisia (lääkäreitä ja diabeteshoitajia) Seinäjoelta ja Tampereelta. Toiminta jatkuu keväällä 2022.

Opinnollistamisen prosessi yhtenäistyi

Hankkeen aikana yhtenäistimme opinnollistamisen prosessia. Valmistuessaan se herätti sekä yhteistyöoppilaitosten että työelämätahojen kiinnostuksen opinnollistamista kohtaan. Esimerkiksi Tampereen yliopistollinen sairaala kiinnostui harjoittelujaksojen opinnollistamisen periaatteesta, jota olemme yhteistyössä ryhtyneet toteuttamaan myös käytännön tasolla.

Hankkeen loppumetreillä herätimme keskusteluja ja uusia ideoita siitä, kuinka voisimme opinnollistaa suurempia kokonaisuuksia ja liikuttaa suurempia määriä opiskelijoita kerralla.

Opinnollistamisesta voit lukea tarkemmin TAMK-blogista  ja kuunnella HARKKA-hankkeen podcastista.

Opiskelijasta ohjaajaksi

Opiskelijasta ohjaajaksi koulutus toteutettiin yhdessä Oulun ammattikorkeakoulun ja Oulun yliopiston kanssa. Pilotissa kehitettiin harjoittelun ohjaajakoulutusta lähellä valmistumisvaihetta oleville terveysalan opiskelijoille. Koulutuksen tarkoituksena oli antaa pedagogisia valmiuksia opiskelijalle harjoittelun ohjaukseen.

Toiminnasta on tulossa artikkeli kansainvälisessä julkaisussa, mutta sitä ennen aiheeseen voi tutustua HARKKA-hankkeen loppuraportista.

Opettajan rooli ohjatussa harjoittelussa

Hankkeen aikana toteutettiin kaksi tutkimusta opettajan roolista ohjatussa harjoittelussa. Ensimmäisessä tutkimuksessa selvitettiin opiskelijoiden kokemuksia käytännön harjoittelun ohjaavien opettajien etäohjauksesta ja sen merkityksestä. Sen tuloksista voi lukea  TAMKin julkaisuista. Toisessa tutkimuksessa selvitettiin hoitotyön opettajien näkemyksiä opettajan roolista.

HARKKA-hankkeen loppuraportti

Kirjoittaja: Heimo Outinen, lehtori, sosiaali- ja terveysala

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *