Yhteisoppimisella helpotetaan yhteistyötä hoitotyössä työelämään siirryttäessä

Hankkeeseen osallistuneita terveydenhoitajaopiskelijoita, kirjoittaja Maija Korpikoski oikeassa reunassa. Taustalla etänä SASKYN lähihoitajaopiskelijoita.

Veto- ja pitovoimaa kotihoitoon -hanke päättyi maaliskuussa 2023. 3-vuotinen ESR-hanke toteutettiin monialaisena yhteistyönä. Siihen osallistui eri alojen opiskelijoita ja kotihoidon työntekijöitä. Hankkeen yhtenä tavoitteena oli lisätä kotihoidon vetovoimaisuutta ja tukea opiskelijoiden siirtymistä kotihoidon työhön.

Lähdimme hankkeessa kokeilemaan oppilaitosyhteistyötä SASKY koulutuskuntayhtymän ja Tampereen ammattikorkeakoulun välillä. Yhteisiä opiskeluhetkiä ja luentoja kokeilimme etänä Teamsin kautta ja myös lähitapaamisena TAMKissa. Yhteisoppimisen aiheiksi valittiin lähihoitaja- ja terveydenhoitajaopiskelijoiden opetussuunnitelmien mukaisia opintojaksojen sisältöjä.

Opetussuunnitelmista nousi yhteisiksi aiheiksi työikäisenä muistisairauteen sairastuneen kohtaaminen ja tukeminen hoitotyössä sekä työhyvinvointi kotihoidon näkökulmasta.

Yhteisoppimista ja keskusteluja

Muistisairaan kohtaamiseen ja tukemiseen hoitotyössä perehdyttiin yhteisen luennon ja tehtävien avulla. Yhteisoppiminen toteutettiin TAMKin kampuksella. Päivä aloitettiin asiantuntijan luennolla, jonka jälkeen opiskelijat jakautuivat moniammatillisiin ryhmiin pohtimaan kyseistä aihetta tehtävien avulla. Opiskelijat pääsivät tutustumaan toisiinsa lisäksi hankkeessa tuotettua seppo-peliä hyödyntäen, jossa pohdittiin työskentelyä kotihoidossa hoitajan näkökulmasta.

Yhteisoppimista kokeiltiin myös Teams-tapaamisena. Terveydenhoitajaopiskelijat pitivät alustukset työhyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä yksilö- yhteisö- ja organisaatiotasolla. Tämän jälkeen aiheita täydennettiin yhteisen pohdinnan kautta. Tarkoituksena oli tehdä näkyväksi työhyvinvoinnin merkitystä kotihoidon työympäristössä ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Aiheen tarkastelu on tärkeää myös kotihoidon veto- ja pitovoimaisuuden lisäämiseksi.

Terveydenhoitaja- ja lähihoitajaopiskelijoiden yhteisoppiminen on kasvattanut opiskelijoita moniammatilliseen työskentelyyn ja toisen ammattiryhmän työn tuntemiseen. Opiskelijoilta saadun palautteen mukaan yhteistyö toisen oppilaitoksen opiskelijoiden kanssa oli mielenkiintoista ja antoisaa.

Osalla opiskelijoista oli takana jo useamman vuoden työkokemus hoitotyöstä, mikä lisäsi näkökulmia yhteiselle keskustelulle. Opiskelijat kokivat työskentelyn kotihoidossa tulevaisuudessa mahdollisesti helpommaksi toisen ammattiryhmän työnkuvan tuntemisen kautta.

Yhteistyö jatkuu

Hankkeessa kehitettyjä yhteistyötapoja on mahdollista jatkaa ja soveltaa myös hankkeen jälkeen. Suunnitelmana on toteuttaa jatkossa Saskyn ja TAMKin yhteistyötä erialaisten oppimistilanteiden, oppilaitostapaamisten ja koulutusten kautta. Tarkoituksena on hyödyntää opetuksessa opettajien substanssiosaamista kaikkien opiskelijoiden ammatillisen kehittymisen lisäämiseksi.

Hankkeen verkkosivut: https://vetojapitokotihoito.samk.fi/

Kirjoittajat:

Opettaja Monika Kiikala, SASKY koulutuskuntayhtymä
Lehtori Maija Korpikoski, sosiaali- ja terveysala, TAMK

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Lue seuraavaksi