Muutama askel kohti yhteisöllisyyttä

Hankkeeseen osallistuneet kokivat sen hyödylliseksi ja yhteisöllisyyttä vahvistavaksi.

Haimme OAJ:n työhyvinvointirahastolta tukea sote-alan YAMK-tiimien työhyvinvointihankkeeseen vuosille 2021–2022. Hankkeella halusimme vahvistaa me-henkeämme ja yhteisöllisyyttä sekä oppia paremmin tuntemaan toisiamme. Ajatuksena oli tällä tavoin myös lisätä yhteistyötä YAMK-ohjelmien ja opetuksen välillä sekä hankesuunnittelussa.

Työhyvinvointivalmennus päätettiin hankkia valmiina pakettina ja tarjousten perusteella toteuttajaksi valittiin Valmennustrio Oy. Lähes puolitoista vuotta kestänyt valmennus sisälsi osallistujien yksiöhaastattelut ja kahdeksan ryhmätapaamista, josta kaksi ensimmäistä toteutettiin etänä. Tapaamisten aiheita oli mm. psykologinen turvallisuus, arvostava keskustelu, palautekulttuuri, palautuminen, taideterapia, luonteen vahvuudet ja luottamuksen rakentaminen. Työnantaja tuki valmennusta antamalla osallistumiseen 20 tuntia työaikaa. Muuten osallistuminen tapahtui omalla ajalla.

Työhyvinvointivalmennukseen osallistui neljätoista henkilöä. Valmennuksen puolivälissä toteutettiin väliarviointia saavutetuista kokemuksista suhteessa asetettuihin tavoitteisiin, ja tämän pohjalta hiottiin jäljellä olevien tapaamiskertojen sisältöjä. Yhteiset tapaamiset, ohjatut pari- ja ryhmätyöskentelyt ja näiden yhteydessä toteutuneet vapaamuotoiset keskustelut mahdollistivat aidot kohtaamiset. Ryhmätapaamisissa harjoiteltiin mm. omien vahvuuksien ja kehittymiskohteiden tunnistamista ja niistä kollegoiden kanssa keskustelua sekä palautteen antamista.

Kokonaisuudessaan valmennus vastasi asetettuihin tavoitteisiin (Kuvio 1). Valmennukseen osallistuneet oppivat tuntemaan toisiaan paremmin. Ilmapiiri, me-henki, yhteisöllisyys, avoimuus ja ryhmän jäsenten välinen luottamus paranivat. Konkreettinen yhteistyö tai toisten osaamisen tunnistaminen eivät valmennuksen aikana vielä ehtineet lisääntyä. Työhyvinvoinnin ei koettu yleisesti parantuneen, mutta sitä voi selittää myös muut yhtä aikaa työyhteisössä toteutuneet asiat.

Kuvio 1. Työhyvinvointivalmennuksen myötä tapahtuneet muutokset

 

Avoimen loppupalautteen perusteella valmennuksen teemat koettiin hyödyllisinä ja sekä yhteistyötä että omaa työskentelyä tukevina. Valmennuksesta saatiin konkreettisia työhyvinvointia ja yhteisöllisyyttä tukevia työkaluja myös jatkokäyttöön. Etenkin valmennuksen loppupuolella olevat tapaamiset nähtiin antoisina: ”Näiden tapaamisten jälkeen tunsin oloni todellakin voimaantuneeksi ja niistä sai hyvän mielen.”

Myönteisiä kokemuksia on jaettu osaamisyksikössä koko valmennuksen ajan. Yhteisinä tuotoksina ideoitiin kohtaamiskalenteri, neljännesvuosittain toteutettavat yhteisöllisyyttä vahvistavat tapahtumat ja VIA-vahvuuskartoituksen hyödyntämisen laajentaminen. Reilun vuoden mittaisessa työhyvinvointihankkeessa päästiin hyvään alkuun yhteisöllisyyden vahvistumisessa, mutta se yksinään ei vielä saa ihmeitä aikaan.

Viimeisellä tapaamiskerralla suunniteltiin jatkohankkeen laatimista OAJ:lle, sillä tämän muotoiselle toiminnalle koettiin tarvetta ja todettiin, että yhteistä työhyvinvoinnin kehittämistä tulisi jatkaa jollakin tavalla. Organisoitumismuutoksista johtuen jatkohankehakemus jätettiin kuitenkin lähettämättä.

Kirjoittajat:

Hanna Uotila, TKI-asiantuntija, sosiaali- ja terveysala, TAMK
Lea Saarni, yliopettaja, sosiaali- ja terveysala, TAMK
Sari Himanen, yliopettaja, sosiaali- ja terveysala, TAMK
Eeva Liikanen, yliopettaja, sosiaali- ja terveysala, TAMK

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *