Englannin kielellä sairaanhoitajaopinnot aloittaneet opiskelijat yhteisellä kurssilla suomenkielisen ryhmän kanssa

Eri maiden lippuja pöydällä

TOKASA - toiminnallisesti kaksikielinen sairaanhoitajakoulutus ratkoo hoitajapulaa kouluttamalla tulevia ammattilaisia ilman aiempaa suomen kielen taitoa. Suomen kieli on integroitu osaksi koulutusta. Opintojen alussa opiskelijat opiskelevat pääosin englanniksi ja saavat samalla S2-opetusta. Tässä blogissa kerrotaan, mitä tapahtui, kun suomenkielinen sairaanhoitajakoulutusryhmä ja tammikuussa 2022 aloittanut TOKASA-ryhmä laitettiin yhteiselle kurssille.

Syksyllä 2023 toteutettiin pilottikurssi ”Naisen hoitotyö/Woman’s Health”, jossa suomenkielisen sairaanhoitajaryhmän ja TOKASA-ryhmän kurssit yhdistettiin. Opettajina kurssilla toimivat kätilötyön opettajat Milla Hiitti ja Elina Hilvola. Lisäksi S2-opettajina kurssilla suomen kielen pajoja pitivät Terhi Tapanainen ja Ella Hakala. Pilotin tarkoituksena oli testata, pystyisivätkö TOKASA-ryhmän opiskelijat opiskelemaan jo kokonaisen kurssin suomeksi, kun tukikielenä pidettäisiin englantia.

Miten suomen ja englannin yhdistäminen opetuksessa käytännössä toteutui? Kurssin pääasiallinen opetuskieli oli suomi. TOKASA-ryhmällä oli lisäksi kaksi suomen kielen työpajaa, jossa he perehtyivät alan sanastoon ja harjoittelivat kirjaamista. Luennot ja tehtävät olivat suomeksi, mutta englannin kielen käyttäminen oli sallittua. Opiskelijoille tehtiin alusta asti selväksi, että he voivat kysyä ja keskustella englanniksi, ja heidän toivottiin herkästi kertovan, mikäli jokin asia jäi epäselväksi. Kurssin kirjalliset materiaalit laadittiin suomeksi ja englanniksi, ja tenttikirjallisuus oli saatavissa molemmilla kielillä. Tästä saatiin opiskelijoilta positiivista palautetta.

Lähiopetuksessa painotettiin vuorovaikutusta ja pienryhmäkeskusteluja. Kurssilla opiskelijat jaettiin 3-4 hengen pienryhmiin, joissa oli suomenkielisen tutkinto-ohjelman sairaanhoitajaopiskelijoita ja TOKASA-opiskelijoita. Toimivana pidettiin tapaa, että ryhmä pysyi suunnin piirtein samana joka kerralla. Näin ei mennyt aikaa uusien ryhmien muodostamiseen, ja opiskelijat tulivat tutuiksi keskenään. Ryhmät keskustelivat keskenään suomeksi ja englanniksi. Suomenkielisiltä sairaanhoitajaopiskelijoilta tuli positiivista palautetta siitä, että nämä keskustelut rohkaisivat myös heitä käyttämään englantia.

Kurssi huipentui loppuseminaariin, missä opiskelijat esittelivät tutun pienryhmän kanssa luodut naisen hoitotyön aiheisiin liittyvät työnsä. Esitykseen kuului suullinen osuus, jossa sai puhua suomeksi tai englanniksi. Lähes kaikki valitsivat suomen kielen. Moni TOKASA-opiskelija intoutui haastamaan itseään vielä tentissäkin. Opiskelijat saivat valita joko englanninkielisen tentin tai pidennetyllä ajalla olevan suomenkielisen tentin. Yli puolet osallistujista ilmoittautui suomenkieliseen tenttiin.

Kokonaisuutena pilottia voi pitää varsin onnistuneena. Yleispalaute sekä suomenkielisen että TOKASA-ryhmän opiskelijoilta on ollut positiivista. Eräs TOKASA-opiskelija antoi palautetta suomenkielisestä opetuksesta seuraavasti:
” It is great, that finally we started to have courses in Finnish, because with the time going I started to become pessimistic about my Finnish language skills. I am happy that we had this course together with Finnish group and it’s great that we had mixed small groups where we could collaborate for our tasks. I started little bit to be more self-confident.”

On tärkeää kuitenkin muistaa, että tällainen toteutus ei kielen vaativuuden vuoksi sovellu aivan TOKASA-opintojen alkuun. Muutama henkilökohtaisella opintosuunnitelmalla etenevä opiskelija pyrki aloittamaan kurssin, mutta he päätyivät jättämään sen heti kesken riittämättömän kielitaidon vuoksi. Osa kurssille osallistuneista olisi toivonut muistutusta kurssin toteutustavasta ennen toteutuksen alkua, vaikka toteutussuunnitelmassa tätä olikin kuvattu. 22TOKASA-ryhmän kannalta ajoitus kurssille vaikutti kuitenkin sopivalta.

Teksti: Milla Hiitti ja Elina Hilvola
Kuva: Jonne Renvall

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Lue seuraavaksi