Mentorointia kansainvälisten osaajien ohjaukseen ja verkostotyöhön – KORKIT-hanke

KORKIT-hankkeessa siirretään mentorointiprosessissa verkostotyön ja kansainvälisten osaajien ohjausosaamista Etelä-Pohjanmaalle. Mallina tässä toimii SIMHE-palvelun (Supporting immigrants in Higher education in Finland) mukainen korkeakouluohjaus- ja verkostomalli, jonka asiantuntija TAMK on. Aktorina toimii Etelä-Pohjanmaan opisto.

Hankkeen kohderyhmät ovat sekä hankkeen maahanmuuttaneet opiskelijat että hankkeessa luodun ohjausverkoston toimijat, joita ovat alueen korkeakoulut, muut koulutustoimijat, julkiset palvelut ja niin edelleen. Valtaosa hankkeen opiskelijoista on toivonut, ettei heidän tarvitsisi siirtyä pois Etelä-Pohjanmaan alueelta voidakseen edetä opinnoissa ja työuralla, ja tämä on ollut myös KORKIT-hankkeen tavoite.

Korkeakoulun ja vapaan sivistystyön yhteistyö luo polun

Vapaa sivistystyö on näyttänyt hankkeessa kyvykkyytensä ottaa vastaan korkeakoulutettuja maahanmuuttaneita ja tukea heitä tiukkojen tutkintosääntöjen ja sisäänottokriteerien estämättä yksilöllisesti räätälöidyllä tavalla maahantulon ja kielenoppimisen alkuvaiheessa. Näin hankkeen opiskelijoille muodostui polku eteenpäin pääsemiseen esimerkiksi kohti korkeakouluopintoja. TAMK tuki tätä mentorointiprosesseissa, joissa kehitettiin hankkeen opiskelijoiden korkeakouluvalmiuksia ja hankkeen ohjaustoimijoiden ohjaus- ja verkosto-osaamista.

Hankkeessa todettiin, että kielenopetuksen poluttaminen siten, että se alkaa opistossa ja jatkuu korkeakoulussa saumattomasti osana tutkintokoulutusta, on ensiarvoisen tärkeää työllistymisen ja urakehityksen kannalta. Väliaskeleena korkeakouluopintoihin valmentava koulutus on monille olennainen. Samoin ohjauksen on seurattava mukana koko ajan katkeamatta ja verkostomaisesti organisaatiorajat ylittäen.

Hankkeessa luotu korkeakoulutettujen ohjausverkosto

Korkeakoulutetut kansainväliset osaajat tarvitsevat tukea, jotta voivat tuoda osaamisensa käyttöömme. TAMK toimii hankkeen aikana mentorina hankkeessa luodulle ohjausverkostolle, ja hankkeen päätyttyä Etelä-Pohjanmaan opisto jatkaa verkoston vetäjänä.

Hankkeen ohjausverkoston kokoontumis- ja tiedonjakofoorumiksi perustettiin digitaalinen alusta. Se on suunnattu kaikille, jotka toimivat eteläpohjalaisten maahanmuuttajien ohjauksessa ja kielikoulutuksessa. Siellä voi keskustella tai kysyä omassa ohjaustyössä vastaan tulevista pulmista. Kokoontumisia verkostolla on säännöllisesti.

Korkit-hankkeen yksi tavoite on ollut laajemmin eteläpohjalaisen palvelupolun kehittäminen korkeasti koulutetulle maahanmuuttaneille, ja juuri tätä kehittämistyötä maakunnallinen ohjausverkosto edustaa. Verkostotapaamisten myötä verkoston toimijat tuntevat toisensa ja organisaatioidensa tarjoamat palvelut, ja näin ollen yhteisellä kokemusten sekä tiedon jakamisella ja kehittämisideoiden vaihtamisella eri toimijoiden kesken on mahdollista palvella maakunnan maahanmuuttaneita entistä paremmin.

 

Kirjoittajat:
FM, opinto-ohjaaja Mervi Kastari
toimii KORKIT-hankkeessa ohjaus- ja verkostotoiminnan mentorina sekä TAMKin projektipäällikkönä. Hän on TAMKin lehtori ja SIMHE-ohjaaja.

FM Iiris Mäkinen toimii KORKIT-hankkeessa Etelä-Pohjanmaan opistossa ohjaus- ja verkostotoiminnan aktorina. Hän on Etelä-Pohjanmaan opiston suomen kielen opettaja ja jatkaa hankkeessa luodun ohjausverkoston vastaavana vetäjänä Etelä-Pohjanmaalla.

KORKIT-hanketta tukee Keski-Suomen ELY-keskus, ja se toteutetaan yhteistyössä Siirtolaisuusinstituutin ja Tampereen yliopiston kanssa.

Kuva: Pixabay

 

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Lue seuraavaksi