Röntgenhoitajien tapaamisessa Ateenassa edistettiin yhteisiä hankkeita

TAMKin röntgenhoitajan tutkinto-ohjelma on Erasmus Radiography Group -yhteisön jäsen. Olemme olleet mukana tässä opiskelija- ja henkilöstövaihtoja koordinoivassa ryhmässä vuodesta 2013 lähtien. Ryhmään hyväksytään hakemuksesta maksimissaan kaksi korkeakoulua kustakin Euroopan maasta. Turun ammattikorkeakoulun suosituksesta TAMKin röntgenhoitajakoulutus hyväksyttiin tähän ryhmään.

Vuosittain joku yhteisön korkeakouluista järjestää tapaamisen, jossa sovimme seuraavan kauden vaihdot, pohdimme mahdollisia yhteisiä hankkeita, tapaamme tuttuja ja pääsemme tutustumaan yhteen korkeakouluun ja sen toimintaan. Ateena lupautui emännöimään tapaamista jo muutama vuosi sitten, mutta pandemiasta johtuen olemme hoitaneet pakollisia asioita vain etätapaamisilla. Nyt oli vihdoin mahdollisuus tavata kasvotusten.

Mukana tapaamisessa oli osallistujia Kreikan lisäksi Suomesta, Norjasta, Ruotsista, Portugalista, Alankomaista, Sloveniasta, Irlannista, Belgiasta, Itävallasta ja Italiasta. Vain Maltalta ja Iso-Britanniasta ei kukaan päässyt osallistumaan. Ryhmä toimi jälleen siis kovin kansainvälisesti.

Erasmus Radiography Group -yhteisön tapaamiseen osallistuneita

Yhteistyöstä uusia kansainvälisiä hankkeita

Erasmus Radiography Group (ERG) -yhteistyö on poikinut meille viimeisten vuosien aikana kaksi kansainvälistä hanketta ja yksi on parasta aikaa toisella rahoitushakemuskierroksella. Muutama vuosi sitten käynnistimme Belgian ja Slovenian toimijoiden kanssa radiofarmasiaan liittyvän hankkeen DieBlemoRad. Tässä hankkeessa oli alustavasti tarkoituksena ”kierrättää” jo valmiita röntgenhoitajia kolmessa Euroopan maassa oppimassa, miten asioita voidaan tehdä monella tapaa oikein. Valitettavasti rahoittajan näkemys oli, että asioita voi oppia myös pelkästään verkkomaailmaan sijoittuvalla kurssilla. DieBlemoRad-hankkeessa rakennettiin siis radiofarmasian kertauskurssi kolmen Euroopan maan radiofarmasian ammattilaisille. Suomesta mukana oli röntgen- ja laboratoriohoitajia Tampereelta, Kuopiosta ja Kotkasta. TAMKista toimijoina olivat lisäkseni hanketyöntekijänä toiminut TAYSin isotooppiosaston osastonhoitaja.

Toinen yhteisön keskuudesta noussut hanke on parhaillaan menossa. Kyse on virtuaalivaihdon kaltaisesta verkkoalustasta, jonka välityksellä sellaiset röntgenhoitajaopiskelijat, joiden ei ole mahdollista lähteä fyysiseen vaihtoon, voivat ”tehdä röntgen- ja isotooppitutkimuksia sekä antaa sädehoitoa” kansainvälisille potilaille. Tätä hanketta vetävät Irlannin edustajat ja mukana on Suomen lisäksi osallistujia Maltalta, Portugalista, Norjasta, Iso-Britanniasta ja Itävallasta.

On antoisaa tehdä hanketoimintaa valmiiksi tuttujen toimijoiden kanssa. TAMKista toimijoina ovat lisäkseni projektipäällikkö Marja Jaronen, sädehoidon asiantuntija Julia Kritz. Itse toimin hanketoiminnassa isotooppiasiantuntijana.

Toiveena on, että myös magneettitutkimuksiin liittyvä hanke löytäisi belgialaisten kumppaneiden johdolla rahoittajan ja pääsisi käyntiin ensi vuoden aikana.

Seuraavan tapaamisen (Portossa syyskuussa 2023) agendalla on tutkimustoiminta. Silloin keskitymme erityisesti uusien hankeideoiden kehittelyyn. Luonnollisesti käsittelemme myös kevään 2024 opiskelijavaihdot.

Kuvien myötä lähetän kaikille syysterveiset aurinkoisesta Ateenasta.

Teksti ja kuvat: Lehtori Tiina Säilä, röntgenhoitajan tutkinto-ohjelman tutkintovastaava, TAMK

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *