Työelämän kehittämisasiantuntijuus osana pedagogisen osaamisen kehittymistä TAMKissa

Opetus- ja ohjaushenkilöstön korkeakoulupedagogista osaamista vahvistetaan TAMKissa monella rintamalla strategian mukaisesti. Osaamisen vahvistamisen tueksi on vuonna 2022 julkistettu pedagogiset periaatteet, joita ovat oppimislähtöisyys, yhteisöllisyys ja osallistavuus, työelämän kehittämisasiantuntijuus ja kestävä tulevaisuus. Periaatteet suuntaavat tutkinto-ohjelmien, muiden koulutusten, opintokokonaisuuksien ja opintojaksojen pedagogisia ratkaisuja. Tässä blogitekstissä keskitymme työelämän kehittämisasiantuntijuuden periaatteeseen.

Suomalaista yhteiskuntaa ja työelämää ravistelee ainakin neljä suurta muutosvoimaa: ajattelu- ja toimintatapojen muutos, teknologinen muutos, väestörakenteen muutos ja ilmastonmuutos (Kokkinen 2020). Kiihtyvä muutostahti vaatii työelämän kehittäjiltä uusia valmiuksia muun muassa toimia verkostoissa, päivittää osaamista, monia moninaisissa työyhteisöissä ja ennakoida tulevaa.

Työelämän kehittämisen aktiivisina toimijoina meille kouluttajina keskeistä on vuoropuhelu: sen avulla pystymme vastaamaan tulevaisuuden työelämän muuttuviin ja kehittyviin osaamistarpeisiin monialaisesti ja innovoimaan uusia avauksia. Keskeisiä toimijoita työelämän kehittämisessä ovat opiskelijamme. Oleellista ajankohtaisten ilmiöiden tarkasteluun on toimiminen kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa sekä tutkimusperustaisuus. Mahdollisuuksien hyödyntämisessä tärkeää on kaikenlaisen oppimisen mahdollisuuksien ymmärtäminen ja hyödyntäminen.

​Miten sinä olet edistämässä työelämän kehittymistä?

TAMKissa on nyt julkaistu Työelämän kehittämisasiantuntijuus -pedagogista periaatetta tukevat neljä digitaalista mikro-osaamismerkkiä. Syksyllä tulossa on kaksi merkkiä lisää, liittyen tutkimuseettiseen toimintaan ja jatkuvaan oppimiseen.

Nämä osaamismerkit ovat:

  • opettaja verkosto-osaajana
  • tulevaisuuden ennakoija
  • yhdenvertaisuuden edistäjä
  • opinnollistamisen osaaja
  • tutkimuseettinen osaaja (tulossa syksyllä 23)
  • jatkuva oppiminen (KOKKO-hanke tuottaa merkin syksyllä 23)

Onkin aika pohtia, onko meillä valmiuksia ennakoida tulevaa ja samalla välittää näitä valmiuksia myös opiskelijoille? Entä osaammeko toimia moninaisissa työyhteisöisissä edistäen yhdenvertaisuutta? Tai millaisia mahdollisuuksia verkostoissa kehittäminen ja kehittyminen meille opettajina tarjoaa? Ja onko meillä kyky tunnistaa ja arvioida eri tavoin hankittua osaamista?

Työelämän kehittämisasiantuntijuus korkeakoulussa -metamerkin ansaitsee saavutettuaan osaamista kolmen mikromerkin kautta. Jokaisessa osaamisyksikössä asetetaan tavoitteet vuosittaiselle korkeakoulupedagogiselle kehittymiselle.

Nyt kannustamme jokaista TAMKin opetus- ja ohjaushenkilöstöön kuuluvaa miettimään, miten juuri sinä olet edistämässä työelämän kehittämisasiantuntijuutta. Näytetään ja todennetaan osaamisemme!

Pedagogisia periaatteita esittelevän blogisarjan ensimmäinen osa, Oppimislähtöisyys osana pedagogisen osaamisen kehittymistä, on julkaistu TAMK-blogissa 15.2.2023.

Toinen osa, Yhteisöllisyys ja osallistavuus osana pedagogisen osaamisen kehittymistä TAMKissa, on julkaistu TAMK-blogissa 17.4.2023.

Lisätietoa digitaalisten osaamismerkkien hakemisesta (vaatii kirjautumisen TAMKin intraan):
https://intra.tuni.fi/fi/laatu-ja-toiminnanohjaus/strategia/kehittamishankkeet-ja-ohjelmat/pedagoginen-kehittamisohjelma

 

Lähde:

Kokkinen, L. (toim.) (2020). Hyvinvointia työstä 2030-luvulla: skenaarioita suomalaisen työelämän kehityksestä. Työterveyslaitos.

Kirjoittajat:
Yliopettaja Annukka Tapani, Pedagogiset ratkaisut ja kulttuuri, Teaching and Learning Centre, TAMK
Yliopettaja Merja Sinkkonen, Sosiaali- ja terveysala, TAMK
Lehtori, opinto-ohjaaja Heikki Yli-Rämi, Teollisuusteknologia, TAMK

Kuva: Pixabay

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Lue seuraavaksi