AI että tekee hyvää! Tekoälysovellukset johtamisen tukena

Visionäärit ovat jo useamman vuoden ajan puhuneet siitä, kuinka tekoäly (AI, eng. artificial intelligence) tulee mullistamaan tapamme tehdä työtä. Viimeistään viime vuonna julkaistu ChatGPT-tekoälychatbot (OpenAi, 2023) herätti suuren yleisön mielenkiinnon aiheeseen. Lisäksi se konkretisoi AI:n tarjoamia mahdollisuuksia myös ihan tavallisille teknologian kuluttajille kuten eri alojen työntekijöille, yrittäjille ja opiskelijoille.

Enää tekoäly ei ole jotain, mikä tapahtuu kaukaisessa tulevaisuudessa vaan kuka vaan saattaa kirjautua sen käyttäjäksi, vaikka kahvitunnilla omalta mobiililaitteeltaan.

Vaikka vuodenvaihde 2022–23 merkitsi monelle konkreettista ensikosketusta tekoälyyn, ei asia itsessään ole mitenkään uusi. Monet yritykset ovat nimittäin kehittäneet tekoälyyn pohjautuvia sovelluksia jo pitkään. Tänä keväänä käynnistyneessä OKM:n rahoittamassa TAMKin FairDatAct-hankkeessa on yhtenä teemana tutkia, miten datan ja tekoälyn avulla voidaan luoda kestävää arvoa liiketoiminnalle (FairDatAct, 2023). Tutkimushankkeeseen liittyen päätimmekin tarkastella, millaisia johtamista tukevia, tekoälyyn pohjautuvia sovelluksia on tällä hetkellä tarjolla yrityksille.

Yhteenvetomaista analyysiämme varten tarkastelimme DoMore.ai-sivustoa, jonne on kerätty ja luokiteltu yli 1150 erilaista tekoälysovellusta (DoMore.ai, 2023). Tekemämme meta-analyysi oli nopea koeporaus aiheeseen, mutta tulokset olivat silti hyvin mielenkiintoisia. Johtamisen eri osa-alueille on jo nykyisellään tarjolla paljon erilaisia sovelluksia mm. myynnin ja markkinoinnin, tiedonhallinnan ja HR-tehtävien tueksi. Esimerkiksi erilaisia esihenkilötehtäviin (manager) luokiteltuja työkaluja on katalogissa yli 60 kappaletta moniin eri tarkoituksiin:

Taulukko: Markus Jähi

 

Suuri osa taulukon AI-työkaluista tarjoavat tukea yksittäisiin rutiinitehtäviin mm. tehostamalla ja automatisoimalla tiedonhakua, dokumentointia, aineistojen yhteenvetoa sekä yleisesti viestintää. Hyvä esimerkki on vaikka tekoälyn automaattisesti tuottamat kokousmuistiot. Yleisesti suosittuja työkaluja katalogissa ovat myös erilaiset sisällöntuotantoon ja plagioinnin torjuntaan tarkoitetut sovellukset. Konsulttiyhtiö McKinsey on puolestaan tunnistanut 22 käyttökohdetta tekoälyn alkuvaiheen soveltamiselle yrityksissä. Tällaisia ovat mm. käyttöoppaiden laatiminen, asiakaspalveluchatbotit, tietyt koodaustehtävät, HR-itsepalvelumahdollisuudet sekä esitysmateriaalien laatiminen (McKinsey, 2022).

Kiinnostavaa on, että käytännössä kaikkiin McKinseyn tunnistamiin käyttökohteisiin on analyysimme pohjalta ainakin jonkinlaisia tekoälysovelluksia jo saatavilla.

Entä millaisia johtopäätöksiä AI-työkalujen saatavuudesta voidaan tehdä? Ainakin se, että tarjontaa on paljon ja se lisääntyy koko ajan. Ottamatta kantaa siihen, kuinka älykkäitä nykyiset sovellukset ovat tai kuinka hyvin ne toimivat, nopeimmat kokeilijat ja uuden tekniikan omaksujat voivat saada niistä hyötyä kilpailussa.  Se millaista strategisempaa tukea tekoälystä voi saada yritysten johtamisen tueksi, ei voi vielä nykyisestä työkalutarjonnasta päätellä. Kuten muunkin teknologia kehityksessä, käyttötavoille pitää antaa aikaa kehittyä ja lopulta tulevaisuus näyttää, mikä toimii ja mikä ei. Kokonaan ei kuitenkaan kannata jäädä vain odottelemaan, vaan mukaillen Forbes-lehden (2022) uutista, suosittelemme että jokainen suomalainen yritys rakentaa itselleen AI-tiekartan yhdessä koko yrityksen toimesta.

Yksi asia on kuitenkin varmaa: AI että on mielenkiintoista seurata tätä kehitystä!

Kirjoittajat:
Markus Jähi, lehtori, TkT, TAMK Liiketalous ja media
Pia Hautamäki, yliopettaja, KTT, TAMK Liiketalous ja media

Pääkuva: Pixabay

Lähteet:

DoMore.ai. Your Personalized AI Tools Catalog. 2023. https://domore.ai/ (viitattu 21.4.2023)

FairDatAct – Building a competitive edge in a fair data economy for higher education. 2023. Tampereen ammattikorkeakoulu. https://projects.tuni.fi/fairdatact/ (viitattu 2.5.2023)

Forbes. 2022. The Top Five Ways AI Is Transforming Business. https://www.forbes.com/sites/forbesbusinesscouncil/2022/11/21/the-top-five-ways-ai-is-transforming-business/?sh=5e2e13af8e7f (viitattu 2.5.2023)

McKinsey. 2022. Generative AI is here: How tools like ChatGPT could change your business.  https://www.mckinsey.com/capabilities/quantumblack/our-insights/generative-ai-is-here-how-tools-like-chatgpt-could-change-your-business (viitattu 21.4.2023)

OpenAI. 2023. Introducing GPT-4, OpenAI’s most advanced system. https://openai.com/ (viitattu 2.5.2023)

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Lue seuraavaksi