Ainekerho on linkki opettajien ja opiskelijoiden välillä

Kuvituskuva

Biceps – no sehän on hauislihas. Sitä esitellään mielellään kavereille ja ihastuksen kohteille, kun halutaan näyttää omia voimia! Totta tämäkin – mutta mitä muuta Biceps on? Se on Tampereen ammattikorkeakoulun fysioterapeuttiopiskelijoiden ainekerho. Hauislihas eli biceps kuvastaa fysioterapian ydinosaamista –vahvaa anatomian ja biomekaniikan tietoperustaa ja soveltamiskykyä – siis fysioterapeuttiopiskelijoiden voimaa.

Ainekerho kehittää oppimisympäristöä

Biceps on ainekerhona taho, jonka puoleen fysioterapeuttiopiskelijat ja fysioterapian opettajat voivat kääntyä. Kerho toimii  linkkinä opettajien ja opiskelijoiden välillä. Se luo myös kontakteja koulun ulkopuolisiin tahoihin.

Bicepsin ytimenä on hallitus, jossa on edustettuna kaikki TAMKin fysioterapeuttiopiskelijoiden vuosiluokat. Suurin osa hallituksen jäsenistä on aloittanut opiskelun syksyllä 2020. Ainekerhon hallitus kokoontuu säännöllisesti ja tarttuu tiukasti kaikkiin opiskelijoita koskettaviin asioihin.

Seuraavat esimerkit ovat alkuvuoden 2021 näkyvimpiä. Ne kertovat ryhdikkäästä ja aikaansaavasta toiminnasta: Kun fysioterapian tutkinto-ohjelman harjoitusluokat siirtyivät TAMKin pääkampukselta Kauppi Sports Centerin (KSC) tiloihin opiskelijoiden ainekerho oli aktiivisesti mukana kehittämässä oppimisympäristöä. Se on järjestänyt yhdessä opettajien, TAMKin tilapalveluiden sekä opiskelijakunta Tamkon kanssa lisää tauko- ja säilytystilaa sekä yhteistietokoneita opiskelijoiden käyttöön. Kerho on myös hankkinut opiskelijoille jääkaapin, mikroaaltouunin sekä kahvin- ja vedenkeittimen. Näin on varmistettu kaikille mahdollisuus nauttia tauoilla omia eväitä.

Vuorovaikutus parantuu

Kerho on järjestänyt opiskelijoiden käyttöön KSC:in tiloihin palautelaatikon, jonne he voivat anonyymisti jättää omia viestejään käsiteltäväksi ja välitettäväksi eteenpäin. Kerho on ottanut myös vastuuta opiskelijafoorumin järjestelyistä. Sen edustajat kokosivat eri opiskelijaryhmiltä ”risut ja ruusut”, jotka välitettiin opiskelijafoorumiin. Palautteita käsiteltiin TAMKin kokoamien aloitus-, vuosi- ja alumnipalautteiden rinnalla tavoitteena kehittää opetusta ja oppimisen mahdollisuuksia.

Aiempien vuosien palautteiden perusteella on rakennettu uusia opintojaksokohtaisia pikaviestikanavia opettajien ja opiskelijoiden välille. Toisena esimerkkinä on ruotsin kielen opintojakson ajoituksen vaihtaminen syksyltä keväälle, jotta opiskelijoiden työmäärä olisi tasaisempi. Kerhon keskeisenä tavoitteena on saada parannettua opiskelijoiden sekä opettajien vuoropuhelua ja kehittää koulutusta.

Alumnit mukaan toimintaan

Bicepsin hallitus on pohtinut tulevaisuuden toimia. Kerhon suunnitelmissa on kampanjoida fysioterapiaklinikan (jatkossa Wellbeing Lab) toiminnan puolesta. Toiveena on, että siellä vuorollaan harjoittelemassa olevat opiskelijat saisivat entistä monipuolisempia, haastavampia ja tulevaisuuteen suuntaavia oppimiskokemuksia. Kerhon tavoitteena on tiivistää yhteistyötä Proakatemialla toimivan fysioterapeuttiopiskelijoiden osuuskunta Motiven ja muiden fysioterapeuttiopiskelijoiden välillä. Aiemmin TAMKista valmistuneiden fysioterapeuttien eli alumnien kokemukset ja neuvot on havaittu arvokkaiksi ja heihin haluamme luoda uusia kontakteja.

Bicepsin ja Tampereen Seudun Fysioterapeutit ry:n yhteistyön toivotaan mahdollistavan opiskelijahintaisia koulutuksia ja tapahtumia, joita olisi mahdollista opinnollistaa. Myös SOMTY:n (Suomen Ortopedisen Manuaalisen Terapian Yhdistys ry) ja Suomen fysioterapeuttien kanssa on käynnistetty yhteistyötä. Ainekerho arpoi pääsylippuja vuoden 2021 Fysioterapia- ja kuntoutuspäiville. Jatkossa yhteistyötä syvennetään ja tuodaan Suomen fysioterapeuttien toimintaa paremmin tutuksi kaikille TAMKin fysioterapeuttiopiskelijoille. Suunnittelemme myös yritysyhteistyötä.

Yhteistyö tavoitteena

Biceps katsoo TAMKia kauemmaksi: Se toivoo voivansa nostaa TAMKin fysioterapeutin tutkinto-ohjelman näkyvyyttä ja koko TAMKin mainetta. Se pyrkii auttamaan TAMKia erottumaan muista ammattikorkeakouluista. Se pyrkii luomaan parhaan mahdollisen kuvan itsestään ja sitä kautta TAMKin fysioterapeuttiopiskelijoista.

Biceps haluaa haastaa yhteistyöhön TAMKin muut ainekerhot. Jo koulutuksen aikana on mahdollista tuoda eri ammattialoja yhteen. Onhan moniammatillinen yhteistyö merkittävässä asemassa työelämässä – miksi ei siis jo opiskelun aikana!

Kiinnostavia ja ajatuksia herättäviä aiheeseen liittyviä lähteitä:

Fallström, S. 2020. Opiskelijakerhotoiminta Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa: Haga Club Tupa -kerhon tapahtumat. Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy.

Ylioppilaskunnan piirissä toimivat järjestöt. n.d. TREY – Tampereen ylioppilaskunta. Viitattu 17.5.2021. https://trey.fi/jarjestot/ylioppilaskunnan-piirissa-toimivat-jarjestot

Kuva: Ainekerhon logo

Teksti: Fysioterapeuttiopiskelijat Petri Salminen, Henri Kupi ja Aliisa Oksanen, Marja-Leena Lähteenmäki, fysioterapian yliopettaja, tutkintovastaava, TAMK

Pääkuva: Pixabay

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *