Sairaanhoitajaopiskelijat mukana kehittämässä ikääntyneiden arkea korona-aikana terveysturvallisesti

Kuvituskuva

Korona-aika mahdollisti ja pakotti keksimään uudenlaisia tapoja toteuttaa gerontologisen hoitotyön kurssiin kuuluvaa työelämäyhteistyötä. Ikääntyville järjestettävät monet toiminnat ja tapaamiset ovat olleet täysin suljettuja tai toteutuneet hyvin rajoitetusti. Siksi emme lähteneet toteuttamaan yhteistyötä kasvokkain tapahtuvana toimintana vaan etänä riskiryhmiä suojellen.

Koronasta huolimatta halusimme pitää kiinni työelämän kanssa tehtävästä yhteistyöstä, koska tämä yhteistyö mahdollistaa hoitotyön opiskelijoille arvokkaan tilaisuuden gerontologisen hoitotyön osaamisen soveltamiseen ikääntyneiden hoitotyön eri konteksteissa, saada valmiuksia työskennellä vanhustyön kentän eri toimijoiden kanssa ja olla mukana kehittämässä laadukasta ikääntyneiden hoitoa eri toimijoiden yhteistyönä.

Työelämän kanssa tehtävä yhteistyö mahdollisti gerontologisen hoitotyön osaamisen syventymistä

Yhteistyö Elämänlanka-hankkeen kanssa käynnistyi minun ja hankkeessa toimivan Tuula Pesosen tapaamisella, jossa ideoimme millaista yhteistyö voisi olla korona-aika huomioiden. Opiskelijat saivat kurssin alussa orientaation tulevaan työskentelyyn meiltä molemmilta. Tämän jälkeen opiskelijat muodostivat tiimejä ja alkoivat työskennellä valitsemansa tehtävänannon parissa.

Opiskelijat työskentelivät useamman viikon aikana ja lukujärjestyksessä oli korvamerkittyä työskentelyaikaa. Työskentely päättyi loppureflektioon, jossa he esittelivät tuotoksensa, jotka perustuivat tarkkuudella valittuihin tiedonlähteisiin. Esitystapa oli vapaamuotoinen. Jokainen tiimi nosti esille omasta aiheestaan 4 – 5 tärkeää asiaa. Tiimit kuvasivat myös oppimiskokemuksiaan, oivalluksia ja jopa kömmähdyksiänsä. Yhdessä myös pohdittiin, miten työskentely ja sen aikana opitut asiat syventävät gerontologisen hoitotyön osaamista ja millaisia ja miten asioita voi hyödyntää tulevaisuudessa sairaanhoitajana. Paikalla loppureflektiossa olivat Elämänlanka-hankkeen edustajat ja koko opiskelijaryhmä eli yhteensä yli 60 henkilöä.

Ikääntyvien kanssa tehtävän asiakastyön avuksi työkirja

Elämänlanka-hankkeen (STEA 2020-2022) tavoitteena on lisätä +65-vuotiaiden kotona asumisen turvallisuutta ja vahvistaa osallisuuden mahdollisuuksia. Työmuotoina hankkeessa on erilaiset suljetut ryhmät, kotikäynnit ja avoimet tilaisuudet. Ryhmissä ja yksilöllisessä kotityössä huomioidaan tiedollinen, sosiaalinen ja toiminnallinen näkökulma. Tarjolla on riittävästi tietoa tarpeellisista asioista, uusia tuttavia ja vertaistukea unohtamatta mukavaa yhteistä tekemistä.

Hankkeessa kehitetään asiakastyöhön työkirja, johon kootaan tietoa erilaisista ikääntymiseen liittyvistä asioista. Työkirjaa tullaan käyttämään hankkeen ryhmissä ja kotityössä ajatusten herättäjänä sekä tiedollisena materiaalina. Nyt opiskelijat pääsivät tuottamaan työkirjaan ensimmäisiä aiheita. Näitä oli muun muassa musiikin, liikunnan ja ravitsemuksen merkitys, erilaiset apuvälineet, digitalisaatio ja muistin huolto.

Osa opiskelijoista kirjoitti ryhmissä blogin, joissa aiheina oli yksinäisyys ja sosiaaliset suhteen ikääntyessä. Blogit julkaistaan hankkeen kotisivuilla ja Facebookissa. Ison työn tekivät opiskelijat, jotka tutkivat moniammatillisen työn merkitystä ja hyötyjä ikääntyneiden asiakas- ja palveluohjauksessa. Tulevaa työkirjaa kehitetään koko hankkeen ajan saatujen palautteiden pohjalta ja lopullinen versio valmistuu hankkeen päättyessä. Ensimmäisen kerran työkirjaa päästään hyödyntämään asiakastyössä alkuvuodesta 2021.

”Teimme Elämänlanka-hankkeessa antoisaa yhteistyötä syksyn 2020 aikana TAMKin opiskelijoiden kanssa lehtori Heidi Valtatien johdolla. Hankkeen näkökulmasta yhteistyö TAMKin sairaanhoitajaopiskelijoiden ja Heidin kanssa sujui hienosti, vaikka tapasimme toisiamme ainoastaan verkossa. Tästä huolimatta keskustelua ja aiheiden yhteistä pohdintaa syntyi paljon. Jäi tunne, että Heidin kanssa yhdessä suunnittelemamme työelämälähtöiset aiheet kiinnostivat opiskelijoita. Lopputuloksena syntyi uusia oivalluksia ja paljon tärkeitä näkökulmia ja uutta tietoa. Toivomme, että yhteistyömme jatkuu tulevaisuudessakin” Tuula Pesonen.

”Yhteistyö oli meistä mielenkiintoinen ja ajankohtainen. Koimme ammatillisesti saavamme uusia näkökulmia harjoitteluihin ja töihin, jotta olisi sitten helpompi myös ottaa asioita puheeksi niin työkavereiden kuin asiakkaiden kanssa” sairaanhoitajaopiskelijat Ronja, Julia, Venla ja Oona.

Kirjoittaja: Heidi Valtatie, lehtori, gerontologinen hoitotyö, TAMK

Heidi Valtatie

Pääkuva: Pixabay

Yhteistyön johdosta syntynyt blogiteksti iäkkäiden yksinäisyydestä: Yksinäisyys – ikäihmisten kokemana

 

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *