Vuorovaikutukselliset keinot etäopetuksessa opiskelijoiden hyvinvoinnin tukemiseksi

Kuvituskuva

Törmäsimme viime syksynä HUBSin (silloisen Y-kampuksen) valmentajan Minttu Ripatin kirjoittamaan blogikirjoitukseen: "Miten opettaja voi vähentää opiskelijan kuorman tunnetta etäolosuhteissa?". Marraskuussa TAMKin hyvinvoinnin ohjaaja Annina Vilkas jatkoi aiheesta otsikolla: ”Miten voimme tukea oppimista ja vahvistaa osallisuutta?”. Aiheet ovat ajankohtaisia edelleen, kun jatkamme kevätlukukauden etäopetuksena.

Kiinnostuimme Ripatin kirjoittamasta blogikirjoituksesta ja ehdotimme yhteistyötä teeman puitteissa. Yhteistyömme lähti liikkeelle “Aikuis- ja ammattikasvatuksen kehittämisasiantuntijuus” -kurssin pohjalta, johon liittyvänä kehittämistyönä lähdimme laatimaan HUBSille ohjeita vuorovaikutuksellisten keinojen lisäämiseksi etäopetuksessa. Ripatin kanssa käydyn alkukeskustelun jälkeen päädyimme toteuttamaan Tampereen korkeakouluyhteisön opiskelijoille kyselyn aiheesta. Kyselyssä selvitimme opiskelijoiden koettua hyvinvointia etätyöskentelyn aikana sekä opiskelijoiden näkökulmia vuorovaikutuksen toteutumisesta ja kehittämisestä etäopetuksessa. Kohderyhmälle suunnatun kyselyn tuloksia sekä teoriaa yhdistämällä syntyi laajempi raportti ja sen pohjalta konkreettisia ohjeita sisältävä Etävuorovaikutuksen ABC kaikille (etä)vuorovaikutustyötä tekeville. 


Kyselyyn tulleiden vastausten perusteella kävi ilmi, että monet opiskelijat ovat kokeneet etätyöskentelyn haasteelliseksi hyvinvointinsa kannalta. Etätyöskentelyn nähtiin tuovan esimerkiksi joustavuutta opiskeluun, mutta toisaalta myös lisäävän kuormittuneisuuden tunnetta. Lisäksi opiskelijat olivat selkeästi kiinnittäneet etäopetukseen liittyviin haasteisiin huomiota, sillä vastauksissa nostettiin esiin monipuolisesti erilaisia ideoita ja ajatuksia siitä, kuinka etäopetusta voitaisiin vuorovaikutuksen osalta kehittää. 


Opiskelijat kokivat etäopetuksessa tärkeäksi esimerkiksi sen, että opettaja ohjaa vuorovaikutustilanteita laatimalla selkeät käytännöt. Opettajan toivottiin pitävän riittävästi taukoja sekä tekevän selväksi, miten puheenvuoroja otetaan ja jaetaan. 

Näiden lisäksi tärkeäksi koettiin tunne kuulluksi tulemisesta, johon opettajan nähtiin voivan vaikuttaa järjestämällä riittävästi aikaa keskustelulle, pohdinnalle ja kysymysten esittämiselle. Rohkaisemmekin ihan jokaista etävuorovaikutustyötä tekevää kiinnittämään näihin asioihin erityistä huomiota ja kokeilemaan erilaisia tapoja osallistaa opiskelijoita. Toimisiko sinun kohdallasi vaikkapa jonkin uuden ohjelman, kuten Flingan, kokeileminen, tai aloittaisitko etäluennon kysymällä, mitä opiskelijoille kuuluu? Pienilläkin teoilla voi olla suuri merkitys! 

 

Moni meistä kaipaa läsnä tapahtuvaa vuorovaikutusta ja opetusta. Etäopetus on nyt kuitenkin ajankohtaisempaa kuin koskaan ja luultavimmin pitää paikkansa myös jatkossa. Etävuorovaikutuksen ABC on hyödyllinen työkalu nyt, mutta yhtä hyvin myös kahden vuoden päästä, kun työskentelemme hybridimalliin yhdistellen parhaat puolet molemmista opetusmuodoista.

Etävuorovaikutuksen ABC    (pdf) Tutustu, tulosta, toteuta!

Kirjoittajat: Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen opiskelijat Riikka Jaatinen, Marisa Honkanen ja Annika Heikkilä, Tampereen yliopisto sekä Minttu Ripatti, valmentaja, HUBS
Kuva: Pixabay

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *