FUSILLI-hankkeessa rakennetaan kestävän ruokajärjestelmän tietoyhteisöä

FUSILLIn Periodic Meeting -tapaamiseen osallistujat Tanskan Koldingissa marraskuussa 2022.

Kestävän kaupunkiruokajärjestelmän FUSILLI (Fostering the Urban food System Transformation through Innovative Living Labs Implementation) -hanke kääntyi vuodenvaihteessa puoliväliinsä. Junassa paluumatkalla hankekonsortion kokoontumisesta Tanskan Koldingista on aikaa pohtia, mitä olemme TAMKina saaneet aikaan.

TAMKilla on hankkeessa kolme päätavoitetta: living lab -toiminnan ja kestävän kampusruokailun kehittäminen sekä asiantuntijakumppanina toimiminen kestävän tamperelaisen kaupunkiruokajärjestelmän edistämiseksi.

Systemaattista kehittämistä

TAMK Catering Studio Living Lab of Food & Sustainability -toiminnan kehittäminen on ensisijainen tavoitteemme. Kestävää ruokajärjestelmää kehitetään hankkeessa nimenomaan systeemisesti, kaikkia oleellisia toimijoita living labeissa – avoimissa innovaatioekosysteemeissä – osallistaen. Olemme yhdessä muotoilleet ja kiteyttäneet Living Labille vision, mission ja arvopohjan. Tätä tavoitetta edistämään perustimme palveluliiketoiminnan tutkinto-ohjelmassa living lab -kehittämistiimin, joka kokoontuu kerran kuussa. Yhdessä kansainvälisten hankekumppaneidettemme kanssa rakennamme myös kestävän ruokajärjestelmän tietoyhteisöä, ns. Knowledge Community’a. Tässä työssä tarkastelemme laajemminkin ruokateemaan keskittyviä living labeja, niissä esiin nousseita systeemisiä haasteita ja oppimiskysymyksiä. Haastatteluaineiston kerääminen on parhaillaan käynnissä.

Kestävä kampusruokailu

Toisena keihäänkärkenä olemme mukana kehittämässä kestävää campusruokailua. Keväällä 2022 järjestimme kasvispainotteisen, planetaarisen ruoan pop-up -tapahtuman yhdessä Saarioisen, Campusravitan ja restonomiopiskelijoiden kanssa. Syksyllä 2022 toteutimme 1. vuoden restonomiopiskelijoiden kanssa planetaarista ruokavaliota noudattelevan illallismenun osana UNIFI & Arene Kestävyys- ja vastuullisuusseminaaria. Menukehittäminen haastoi opiskelijatiimejä pohtimaan elämyksellisyyttä ja vieraanvaraisuutta kestävästi toteutettuna. Kehitetyt menut ja parhaat onnistumiset jäävät elämään kampusruokailussa ja TAMK Catering Studion tilaisuuksien tarjoomassa. Kestävät ja hiilineutraalit ruokapalvelut on nostettu yhdeksi Tampereen korkeakouluyhteisön kestävän kehityksen tiekartan hiilineutraaliuden kulmakivistä.

Kestävät ruokavalinnat

Kolmanneksi pyrimme tukemaan Tampereen kaupunkia pyrkimyksissä nostaa kestävä ruoka yhä vahvemmin kaupungin strategiaan ja toimenpiteiden tasolle. Tätä työtä teemme yhdessä hankepartnereidemme Tampereen kaupungin, Alhmanin ja Ekokumppaneiden kanssa. Parhaimmillaan Tampereen kaupunki ja korkeakouluyhteisö kirittävät toisiaan kestävien ruokavalintojen mahdollistajana esimerkiksi edellyttämällä tiloissaan toimivilta ruokapalveluilta kestävyyskriteeristöä.

FUSILLIn Periodic Meeting järjestettiin Tanskan 23. –25.11.2022 Koldingissa. Antoisa tapaaminen valoi uskoa kestävän ruokamurroksen toteuttamiseen. Yhteensä 12 kaupungin ja yli 30 partnerin hankekonsortion jaettu tavoite vaatii kohtaamisia, keskustelua, dialogia, yhteisten haasteiden, ideoiden ja ratkaisujen ristipölytystä – myös ruuan valmistamista ja siitä nauttimista yhdessä! Southern Denmark Universityn ja kaupungin yhteistyö Koldingissa on visionääristä ja rohkeaa, ja tarjosi meille valtavasti ideoita toteutettavaksi hankeaikana tamperelaisessa kontekstissa. Vain yhdessä voimme rakentaa kestävää eurooppalaista ruokajärjestelmää.

Jokaisella ruokavalinnan hetkellä on merkitystä. Tule mukaan! Lue lisää hankkeesta sivuilta fusilli.fi ja ota meidät someseurantaan.

Projekti saa rahoitusta Euroopan Unionin tutkimuksen ja innovoinnin Horisontti 2020 -puiteohjelmasta (rahoitussopimus nro 101000717). Hankkeen kesto on 2021–2024.

Kirjoittajat: Lehtori Mikael Lindell, TAMK Proakatemia, mikael.lindell@tuni.fi ja lehtori Sanna Luoto, TAMK Palveluliiketoiminta, sanna.luoto@tuni.fi

Kuva: FUSILLI Project

 

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Lue seuraavaksi