Konepaja-akatemia 2.0- hanke kehittää valmistavan teollisuuden koulutusta

TAMK ja SASKY koulutuskuntayhtymä ovat aloittaneet Konepaja-akatemia 2.0 -yhteishankkeen, joka vastaa valmistavan teollisuuden ajankohtaisiin haasteisiin, kuten osaamisvajeeseen ja työvoimapulaan. Tämän hankkeen kautta TAMK ja SASKY pyrkivät myös edistämään teollisuuden vihreää ja digitaalista siirtymää, mikä on tärkeää alueen talouden ja ympäristön kestävyyden kannalta. Hanke keskittyy ensin kehittämään koulutusmallia, jolla saadaan lisättyä hiontaprosessin osaamista sekä opiskelijoille, että teollisuudessa jo toimiville henkilöille digitaalisin keinoin, esimerkiksi hiontasimulaattorin avulla. Sen jälkeen koulutusmallia on tarkoitus laajentaa muihinkin valmistavan teollisuuden prosesseihin.

Konepaja-akatemia 2.0 ei ainoastaan pyri vastaamaan välittömiin tarpeisiin, vaan myös edistämään pitkäaikaista kehitystä valmistavassa teollisuudessa. Hankkeen kautta pyritään luomaan kestäviä ratkaisuja, jotka tukevat sekä ympäristön että talouden hyvinvointia. Lisäämällä teollisuuden alalle houkuttelevuutta hanke edistää osaavan työvoiman saantia ja auttaa yrityksiä pysymään kilpailukykyisinä globaalissa markkinassa. Konepaja-akatemia 2.0 on esimerkki siitä, miten yhteistyöllä eri toimijoiden välillä pyritään kohti tulevaisuuden teollisuutta, joka on sekä vihreämpi että digitaalisempi, ja missä jatkuva oppiminen ja kehittyminen ovat keskiössä. Viestinnän ja verkostoitumisen kautta hanke pyrkii lisäämään alan houkuttelevuutta ja tavoittamaan laajan joukon sidosryhmiä, mukaan lukien opiskelijat, yritykset ja muut koulutusorganisaatiot.

Konepaja-akatemia 2.0 -hanke on jaettu neljään työpakettiin, jotka kattavat hankkeen kaikki keskeiset osa-alueet. Ensimmäisessä työpaketissa keskitytään yritysten tarpeiden selvittämiseen mm. haastattelujen avulla. Tarkoituksena on luoda vankka perusta hankkeen muille osa-alueille, tunnistaa keskeiset sidosryhmät ja niiden tarpeet ja rakentaa kestäviä yhteistyösuhteita. Toisessa työpaketissa toteutetaan varsinainen hionnan koulutuspilotti, joka keskittyy käytännön koulutuksen suunnitteluun ja toteutukseen. Koulutuksen avulla vahvistetaan hiontaprosessin osaamista, ja tavoitteena on varmistaa, että opiskelijat saavat tarvittavat taidot työskennellä tehokkaasti nykyaikaisessa teollisuusympäristössä. Koulutusmalli on hionnan lisäksi sovellettavissa muihinkin valmistavan teollisuuden prosesseihin. Uusien toimintamallien avulla tuetaan jatkuvaa oppimista ja osaamisen päivittämistä teollisuuden tarpeiden mukaisesti. Pyrkimyksenä on luoda mallit, jotka mahdollistavat joustavan ja tehokkaan koulutuksen, joka vastaa sekä työnantajien että työntekijöiden tarpeita.

Kaiken kaikkiaan voidaan todeta, että Konepaja-akatemia 2.0 hankkeen avulla pyritään lisäämään valmistavan teollisuuden kilpailukykyä ja houkuttelevuutta sekä tukemaan alueen taloudellista kehitystä ja ympäristön kestävyyttä. Hankkeen kautta luodaan edellytyksiä pitkäjänteiselle kehitykselle, innovaatioille ja osaamisen kasvulle, jotka ovat keskeisiä tekijöitä menestyvän ja kestävän teollisuuden rakentamisessa. Tavoitteena on rakentaa vahvoja verkostoja koulutusorganisaatioiden, yritysten ja muiden keskeisten toimijoiden välille sekä ylipäätään edistää alan houkuttelevuutta ja näkyvyyttä.

Lue lisää hankkeen sivuilta.

Teksti: Sami Suhonen, TkT, AmO
Yliopettaja, Soveltavan tutkimuksen keskus
Kuva: AdobeStock

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Lue seuraavaksi