Tutkimus- ja demonstraatioympäristöt vauhdittavat innovaatioiden syntymistä ja hyödyntämistä

15. European Economic Congress toi yhteen poliitikkoja, yrityksiä ja start-uppeja keskustelemaan ajankohtaisista talouden ja hyvinvoinnin kysymyksistä.

Tutkimuksen vaikuttavuuden vaatimukset ovat nousseet keskustelun ytimeen, kun pohditaan tulevaisuuden maailmaa ja sitä rakentavia kestäviä ratkaisuja. Huomio on keskittynyt jo olemassa olevien sekä uusien tutkimus- ja demonstraatioympäristöjen tehokkaampaan hyödyntämiseen. Nämä vaativat usein suuria investointeja ja panostuksia sekä uuden teknologian että korkean asiantuntijuuden suhteen.

EU:ssa on useita aloitteita yhteiseurooppalaisille tutkimus-, demonstraatio- ja innovaatioinfroille. Samoin Suomen kansallisessa TKI-tiekarttatyössä on tunnistettu tarve näiden ympäristöjen palvelumallien kehittämiselle.

InnoHEIs-hankkeen päätöskokouksessa Katowicessa 26. huhtikuuta 2023 keskityttiin hankkeen tuloksiin ja niiden vaikutuksiin alueiden kehittymisessä. Osallistujat esittelivät innostavasti hankkeen aikana alueilla pilotoituja, toinen toisilta opittuja ja yhdessä jalostettuja hyviä toimintamalleja, joissa innovaatiot ja yhteistyö olivat jo tuottaneet konkreettisia tuloksia.

Hankkeen loppuseminaarissa esiteltiin myös Pirkanmaan maakuntaohjelmaa.
InnoHEIs-hankkeen projektipäällikkö Rima Dijsktra Hanze UAS:sta kiitti hankekumppaneita mainiosta yhteistyöstä.

TAMK ja Pirkanmaan liitto olivat hankkeessa mukana tuomassa hankeverkostolle näkemyksiä erityisesti innovaatioympäristöjen käyttöön ja kehittämiseen liittyen.

Näihin liittyen kokouksen keskusteluissa nousi esille mm. seuraavia kokemuksia:

  • korkeakoulujen tutkimus- ja innovaatioympäristöt ovat tärkeitä resursseja alueelliselle innovaatiotoiminnalle, mutta niiden potentiaalia ei hyödynnetä täysimääräisesti.
  • korkeakoulujen tutkimus- ja innovaatioympäristöt voivat edistää alueiden kilpailukykyä, kasvua ja kansainvälistymistä tarjoamalla yrityksille ja muille sidosryhmille pääsyn huippuosaamiseen, laitteisiin, palveluihin ja verkostoihin.
  • korkeakoulujen tutkimus- ja innovaatioympäristöt voivat tukea alueiden yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemista osallistumalla yhteiskehittämiseen, kysyntä- ja käyttäjälähtöisiin sekä avoimiin innovaatioprosesseihin.
  • korkeakoulujen tutkimus- ja innovaatioympäristöjen kehittämiseksi tarvitaan monitasoista yhteistyötä ja koordinaatiota korkeakoulujen sisällä ja välillä sekä muiden alueellisten toimijoiden kanssa.
  • korkeakoulujen tutkimus- ja innovaatioympäristöjen kehittämiseksi tarvitaan myös rahoituksen, sääntelyn, arvioinnin ja viestinnän tukemista.
Katowicen International Congress Centre tarjosi oivat puitteet hankkeen loppuseminaarille.

Innostunut ilmapiiri

Kokouksen aikana mietittiin myös tulevaisuuden suunnitelmia ja mahdollisuuksia. Osallistujat keskustelivat aktiivisesti siitä, miten hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää edelleen ja viedä innovaatiot seuraavalle tasolle.

Tilaisuudessa oli mukana myös Interreg Europe -ohjelman sihteeristön edustaja, joka kiitteli hankkeessa mukana olleiden toimijoiden innostunutta ilmapiiriä ja kykyä korona-ajasta huolimatta ylläpitää yhteistyötä ja vilkasta kokemusten jakamisen henkeä. Hyvä meno jatkui, kun porukalla kokouksen päätteeksi tehtiin pitkä kaupunkikierros paikallisen oppaan johdolla ja lopulta päätettiin hanke leppoisissa tunnelmissa vietettyyn yhteiseen illalliseen.

InnoHEIs-hankkeen päätösseminaari oli ajoitettu niin, että sen yhteydessä oli mahdollista osallistua päivän ajan samaan aikaan Katowicessa järjestettyyn jättimäiseen EEC2023 Konferenssiin (https://www.eecpoland.eu/2023/en/). Tapahtuma oli avoin foorumi keskustelulle Euroopan ja Puolan talouden tulevaisuudesta.

Konferenssiin osallistui yli 11 000 kävijää ja sen erilaisissa rinnakkaissessioissa käsiteltiin muun muassa energia- ja turvallisuusasioita, vihreää talouden muutosta, digitaalisuutta ja teknologiaa, investointeja ja rakentamista, rahoitusta, liikennettä, logistiikkaa ja infrastruktuuria sekä geopoliittista ja taloudellista yhteistyötä. Seminaarikäytävillä keskustellessa ja esityksiä kuunnellessa vahvistui kokemus siitä, että mahdollisuudet ja haasteet ovat kaikkialla varsin samanlaisia ja niitä pystytään ratkaisemaan vain laajalla avoimella yhteistyöllä.

InnoHEIs (2019–2023) on EU:n Interreg Europe –ohjelman osarahoittama hanke, joka pyrkii parantamaan erityisesti korkeakoulujen tutkimus- ja innovaatioympäristöjen tehokkuutta ja saavutettavuutta viidessä eri EU-maassa. https://www.interregeurope.eu/innoheis/

Teksti ja kuvat: Lehtori Timo Rainio, Teollisuusteknologia, TAMK

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Lue seuraavaksi